Program vizitare minor Minori


JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr.3400/317/2010

Sentinţa Civilă Nr. 627

Şedinţa publică din 3 martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE X

Grefier X

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect modificare program vizitare minor formulată de reclamanta X împotriva pârâtului X, în contradictoriu cu Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei Oţelu-Roşu, judeţul Caraş-Severin şi Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei Licurici, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit reclamanta X, reprezentată de avocat X, pârâtul X şi reprezentanţii autorităţilor tutelare.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, se constată depus la dosar răspunsul solicitat de la Primăria Licurici, judeţul Gorj, după care, constatându-se cauza în stare de soluţionare s-a acordat cuvântul în fond.

Avocat X pentru reclamantă a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi obligarea pârâtului la cheltuieli de judecată.

A mai arătat că pârâtul a refuzat să readucă minorul la domiciliul reclamantei atunci când l-a luat la locuinţa sa în vizită şi că în prezent este condamnat.

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei de faţă;

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 13.08.2010 sub nr. 3400/317/2010, reclamanta X a chemat în judecată pe pârâtul Văcaru Ion, solicitând ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună modificarea programului de vizitare a minorului X stabilit prin sentinţa civilă nr. 212 din 28.01.2010 pronunţată de Judecătoria Caraş-Severin în dosarul nr. 1272/208/2009 în sensul ca pârâtul să aibă legături personale cu minorul numai la domiciliul său din N în prima şi a treia duminică din lună, între orele 1000-1200, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr. 212 din 28.01.2010 pronunţată de Judecătoria Caraş-Severin în dosarul nr. 1272/208/2009 i-a fost încredinţat spre creştere şi educare minorul X şi a fost obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în sumă de 150 lei lunar, începând cu data de 16.06.2009 şi până la majoratul acestuia.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre s-a mai stabilit că pârâtul poate să-l viziteze pe minor şi să-l ia la domiciliul său în prima săptămână a fiecărei luni de vineri orele 1600 până duminică orele 1800, precum şi 10 zile în timpul vacanţelor de vară, cu obligaţia din partea tatălui ca la expirarea perioadelor să-l aducă pe minor la domiciliul mamei.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre s-a mai stabilit că pârâtul poate să-l viziteze pe minor şi să-l ia la domiciliul său în prima săptămână a fiecărei luni de vineri orele 1600 până duminică orele 1800, precum şi 10 zile în timpul vacanţelor de vară, cu obligaţia din partea tatălui ca la expirarea perioadelor să-l aducă pe minor la domiciliul mamei.

Prin decizia civilă nr. 95 din 2 iunie 2010 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin – Reşiţa a fost admis apelul pârâtului apelant şi a fost modificată sentinţa, în sensul că va fi obligat acesta la plata sumei de 100 lei cu titlu de de întreţinere, fiind menţinute restul dispoziţiilor sentinţei civile nr. 212 din 28.01.2010 pronunţată de Judecătoria Caraş-Severin în dosarul nr. 1272/208/2009 .

În acelaşi scop a mai arătat că pârâtul l-a luat pe minor la domiciliul său din comuna X în data de 15.07.2010 menţionând că are acest drept, dar după trecerea celor 10 zile nu a adus minorul la domiciliul său cum se prevedea în hotărâre.

A mai menţionat că pârâtul are un comportament violent, iar în cursul anului 2010 când minorul a fost la el şi datorită faptului că a refuzat să-l aducă la domiciliu, a fost nevoită să se adrese organelor de poliţie, aspect ce a avut un impact negativ asupra minorului.

Reclamanta X a mai menţionat că starea de sănătate a minorului nu-i permite acestuia să părăsească mai multe zile consecutiv domiciliul din X, acesta urmând un tratament medical care necesită supraveghere medicală.

În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 44 don Codul familiei.

Pentru dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar în copie :certificatul de naştere al minorului, decizia civilă nr. 95 din 2 iunie 2010 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin – Reşiţa, sentinţa civilă nr. 212 din 28.01.2010 pronunţată de Judecătoria Caraş-Severin în dosarul nr. 1272/208/2009, sentinţa civilă nr. 2948 din 5.11.2009 pronunţată de Judecătoria în dosarul nr. 1663/317/2009, rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria X nr. 856/P/2010, adresa nr. 8326 din 22.04.2010 emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, un certificat medico-legal, ordonanţa nr. 2772/P/2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria X, o listă cu numere de telefon, două plângeri penale, adresa nr. RS.471 din 16.04.2010 emisă de IPJ Caraş-Severin, o declaraţi dată în faţa notarului public de către pârât, adresa nr. 278 din 20.04.2010 emisă de Grădiniţa cu program prelungit din X, o caracterizare, un referat medical, un bilet de liberare, un memoriu, o adresă a Ministerului Justiţiei, notă de întâlnire emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, o scrisoare medicală, adrese de înştiinţare de plată, adresa nr. AP1777 din 1.11.2010 emisă de IPJ Caraş-Severin şi rezoluţia nr. 1176/P/2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Caraş-Severin.

Acţiunea a fost legal timbrată.

Din oficiu, instanţa a dispus emiterea unor adrese către Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei , judeţul X şi Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei Licurici, judeţul Gorj în vederea efectuării anchetelor sociale la domiciliile părţilor privind modul de întreţinere, creştere şi educare al minorului X, care este comportarea acestuia faţă de minor, condiţiile de viaţă ale acestora, atât din punct de vedere moral, cât şi material.

În şedinţa publică din data de 11.11.2010 s-a prezentat în instanţă pârâtul şi a depus la dosar adresa nr. 92251 emisă de Postul de Poliţie X, judeţul Gorj, adresa nr. 1482 din 12.08.2010 emisă de Poliţia oraş X, două certificate medico-legale şi două declaraţii date în faţa notarului public de către numiţii X.

De la acest termen de judecată pârâtul nu s-a mai prezentat în instanţă pentru a-şi face probe în apărare.

În scopul aflării adevărului instanţa a admis cererea reclamantei privind încuviinţarea probei testimoniale cu doi martori, respectiv X, ultimul fiind înlocuit cu martorul X.

În şedinţa publică din data de 17.02.2011 au fost ascultaţi martorii propuşi de reclamantă, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr. 212 din 28.01.2010 pronunţată de Judecătoria Caraş-Severin în dosarul nr. 1272/208/2009 i-a fost încredinţat spre creştere şi educare minorul X şi a fost obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în sumă de 150 lei lunar, începând cu data de 16.06.2009 şi până la majoratul acestuia.

Prin decizia civilă nr. 95 din 2 iunie 2010 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin – Reşiţa a fost admis apelul pârâtului apelant şi a fost modificată sentinţa, în sensul că a fost obligat la plata sumei de 100 lei cu titlu de de întreţinere, fiind menţinute restul dispoziţiilor sentinţei civile nr. 212 din 28.01.2010 pronunţată de Judecătoria Caraş-Severin în dosarul nr. 1272/208/2009.

Din aceleaşi probe rezultă că pârâtul nu a respectat dispoziţiile sentinţei civile nr. 212 din 28.01.2010 pronunţată de Judecătoria Caraş-Severin în dosarul nr. 1272/208/2009 în sensul că nu a readus minorul în domiciliul reclamantei la termenul stabilit, motiv pentru care a fost nevoită să promoveze mai multe plângeri penale împotriva sa.

În acest sens, pârâtul a dat o declaraţie la Biroul Notarilor Publici Asociaţi X din Caransebeş, judeţul Caraş-Severin prin care a declarat că va respecta dispoziţiile sentinţei dată de instanţa de judecată (f. 26).

Din corespondenţa nr. A/177 din 1.11.2010 emisă de IPJ Caraş-Severin rezultă că la Poliţia municipiului X şi Poliţia oraşului X se află în lucru dosarele penale nr. 1032/P/2010, 1426/P/2010, 1865/P/2010, 1880/P/2010 şi 2096/P/2010 în care se efectuează cercetări faţă de numitul X pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire, ameninţare, calomnie, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, vătămare corporală şi la regimul circulaţiei rutiere (f.114).

Este evident că pârâtul, prin conduita sa, cu rea credinţă nu a respectat măsurile impuse de instanţă privind programul de vizitare al minorului.

În altă ordine de idei, instanţa reţine că prin luarea minorului la domiciliul său, pârâtul ar avea o influenţă negativă asupra creşterii şi educării acestuia, întrucât este recidivist, violent şi gospodărindu-se singur, nu îi oferă condiţii corespunzătoare în acest sens.

De altfel, din adresa nr. 912 din 14.02.2011 emisă de Primăria Licurici, judeţul Gorj rezultă că pârâtul X lipseşte de mai mult timp de la domiciliu, motiv pentru care nu s-a putut întocmi ancheta socială solicitată de instanţă.

În aceeaşi adresă se precizează că pârâtul a fost condamnat de Judecătoria X la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Şi martorii propuşi de reclamantă X au relatat în esenţă că pârâtul nu a mai vizitat minorul de anul trecut, că nu l-a mai înapoiat atunci când la luat în vizită la domiciliul său.

În plus martorul X a precizat că minorul i-a relatat că atunci când venea la domiciliul tatălui său era terorizat şi că nu vrea să mai audă de el.

Este evident că în împrejurările actuale se impune ca pârâtul să aibă legături personale cu minorul numai la domiciliul reclamantei.

În situaţia în care minorul va înainta în vârstă şi atunci când factorii sociali se vor schimba, pârâtul are posibilitatea de a solicita modificarea programului de vizitare, cunoscându-se faptul că hotărârile judecătoreşti pronunţate în această materie nu intră în puterea lucrului judecat.

Faţă de considerentele expuse, instanţa reţine că este în interesul minorului de a avea legături personale cu tatăl său numai la domiciliul reclamantei din oraşul X în prima şi a treia duminică din lună între orele 10-14.

Solicitarea reclamantei în acest scop, în sensul ca pârâtul să viziteze minorul între orele 10-12 nu este împărtăşită de instanţă, întrucât, aşa cum au arătat martorii, distanţa dintre oraşul X, judeţul Caraş-Severin şi localitatea X, judeţul Gorj se parcurge în 5 ore, astfel că pentru raţiuni de echitate, acest aspect îi este favorabil şi pârâtului, nu numai acesteia.

Instanţa constată că în drept, acţiunea formulată se încadrează în dispoziţiile art. 44 Codul familiei.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 Cod de procedură civilă;

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite în parte acţiunea civilă având ca obiect modificare program vizitare minor formulată de reclamanta X împotriva pârâtului X, domiciliat în X în contradictoriu cu Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei Oţelu-Roşu, judeţul Caraş-Severin şi Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei X, judeţul Gorj.

Modifică programul de vizitare al minorului X stabilit prin sentinţa civilă nr. 212 din 28.01.2010 pronunţată de Judecătoria X în dosarul nr. 1272/208/2009 în sensul că obligă reclamanta de a-i permite pârâtului să aibă legături personale cu minorul în prima şi a treia duminică din lună la domiciliul acesteia din oraşul X, judeţul X , între orele 1000-1400.

Obligă pârâtul la 869,50 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică din 3.03.2011

Preşedinte,

X

X

Grefier,

Red. P.S.

Tehnored I.A

6 ex/16.03.2011