RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ Răspundere civilă delictuală


În motivare, reclamantul a aratat ca, în seara zilei de 16/17 iunie 2010, în urma unei vijelii ce s-a produs în mun. Rosiorii de Vede, autoturismul societatii petente, a fost grav avariat de caderea peste acesta a unui acoperis de bloc, ce fusese construit pe terasa blocului, chiar deasupra apartamentului pârâtului.

Pârâtul a formulat întâmpinare solicitând respingerea cererii ca neîntemeiata si a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, motivând ca acoperisul blocului în care locuieste nu este proprietatea sa ci constituie un bun de utilitate comuna, iar faptul ca locuieste la etajul 4 al blocului nu-i confera dreptul de proprietar exclusiv asupra acestuia.Analizând probele administrate în cauza instanta a respins ca neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invocata de pârât.

Pe fondul cauzei din probele administrate ,instanta a retinut ca sunt întrunite cumulativ conditiile raspunderii civile delictuale, întrucât s-a facut dovada faptei ilicite savârsita de catre pârât, prin preluarea odata cu cumpararea apartamentului si a acoperisului construit fara autorizatie de construire la care a facut reparatii în aceleasi conditii, a întinderii prejudiciului cauzat în sensul probarii c/valorii acestuia, a imprudentei pârâtului în sensul ca, desi autoritatile statului au constatat anumite defectiuni, pârâtul nu le-a remediat , precum si stabilirea unei legaturi de cauzalitate între vinovatie si prejudiciu, în sensul pagubei produse de ruina edificiului în dauna bunului reclamantei. Conditiile speciale ale raspunderii pentru ruina edificiului sunt dovedite prin probele administrate, respectiv, declaratii de martori, înscrisuri emise de Asociatia e proprietari, de Primarie, de Inspectoratul Judetean în Constructii Teleorman , lipsa autorizatiei de construire, raspunderea revenind proprietarului edificiului.

Fata de considerentele expuse, de probele administrate, si având în vedere prevederile art. 998 – 999 si 1002 Cod Civil, instanta a apreciat actiunea ca întemeiata, a admis-o si l-a obligat pe pârât sa-i plateasca reclamantului suma de 4.421 lei cu titlu de despagubiri civile, reprezentând c/valoarea prejudiciului cauzat .