Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament Fondul funciar


În esenţă, s-a reţinut că, autorul petentei a deţinut înainte de cooperativizare, în comuna Tătărăştii de Jos, suprafaţa de 30 ari teren intravilan, pe care nu l-a înscris în C.A.P., acest teren fiind preluat în mod abuziv de fosta C.A.P. de la autorul petentei, aşa încât conform art.11 alin.2 indice 11 din legea 18/1991 terenul revine de drept proprietarului, pe vechiul amplasament întrucât este liber