Recurs. Casarea hotărârii în temeiul art. 304 pct. 1 Cod procedură civilă – instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale


Curtea de Apel Ploieşti, prin decizia civilă nr. 1407/12.08.2003, a admis recursul formulat de D.C., a casat decizia civilă pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa şi a trimis cauza spre rejudecare la acelaşi tribunal pentru soluţionarea cauzei ca instanţă de apel.

Curtea a reţinut că, în mod greşit, tribunalul a soluţionat cauza în complet de 3 judecători, atâta vreme cât practica judiciară a statuat că litigiile privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri sunt supuse ambelor căi de atac, apel şi recurs. Tribunalul Dâmboviţa fiind instanţă de apel, completul trebuia alcătuit din 2 judecători, nu din 3.

Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 1407 din 2003