Recurs civil Cereri


Sedinta publica de la 19 Mai 2011

Prin cererea formulata la data de …………. si înregistrata la Judecatoria …………. sub nr. …………., reclamanta SC …………. SA- Sucursala …………., a solicitat obligarea pârâtului …………. la plata sumei de 5620 lei cu titlu de despagubiri, reprezentând contravaloarea reparatiilor autovehiculului înmatriculat sub nr. …………., achitata de reclamanta în dosarul de daune nr………….. din data de ………….. De asemenea s-a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat la dezbateri.

Prin sentinta civila nr. …………. martie 2011 Judecatoria …………. a respins cererea reclamantei ca nefondata.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca în seara zilei de 21.11.2008, pârâtul, aflat în stare de ebrietate, a condus un atelaj hipo pe DJ 222, pe timp de noapte, acrosând autovehiculul marca Dacia Logan înmatriculat sub nr. …………., aflat pe partea dreapta a carosabilului, situatie de fapt ce s-a consemnat în procesul-verbal nr. …………. întocmit de IPJ …………. – Postul de politie Valea Nucarilor(pag.20).

Instanta de fond a mai retinut ca din declaratia proprietarului autovehiculului avariat, …………., rezulta ca acesta a fost despagubit integral pentru prejudiciul suferit, cuantumul daunelor fiind 5620 lei (pag.16).

Se mai arata ca reclamanta a procedat la acoperirea daunelor suferite de numitul …………., în baza politei de facultativa nr. …………. (pag.22), iar din devizul comanda reparatie nr………….. emis de SC STAR SERVICE SA rezulta ca valoarea reparatiilor autoturismului marca Dacia Logan înmatriculata sub nr. …………., se ridica la suma de 5876,66 lei.

Prima instanta a motivat în drept solutia adoptata potrivit art.22 din Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, conform carora, în limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei, cu exceptia asigurarilor de persoane, iar în cazul în care în vigoare era o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule, si împotriva asiguratorului de raspundere civila, în limitele obligatiei acestuia.

S-a mai aratat însa ca singurul document care atesta plata catre SC STAR SERVICE SA, este chitanta nr. …………. din data de 12.12.2008 (pag.11), potrivit caruia s-a efectuat o plata partiala de catre beneficiarul asigurarii, …………., motiv pentru care s-a apreciat ca, întrucât reclamanta nu a facut dovada platii, ceea ce ar fi justificat actiunea în regres formulata, cererea este nefondata.

Împotriva acestei hotarâri reclamanta a formulat recurs prin care a solicitat casarea acesteia, admiterea cererii de chemare în judecata si obligarea intimatului la plata sumei de 5620 lei si a cheltuielilor de judecata.

În motivarea recursului recurenta a aratat ca instanta de fond, în baza rolului sau activ, ar fi trebuit sa puna în vedere reclamantei sa depuna înscrisul din care rezulta efectuarea platii catre societatea de service, având la dispozitie sanctiunea prevazuta de art. 1551 c.pr.civ. în cazul neconformarii.

În dovedirea recursului recurenta a depus la dosar înscrisuri.

Analizând recursul declarat de reclamanta, instanta constata ca acesta este întemeiat.

Astfel, desi instanta de fond a retinut ca pârâtul – intimat se face vinovat de producerea prejudiciului, ca reclamanta a acoperit, în calitate de asigurator, prejudiciul cauzat persoanei pagubite si asigurate în valoare de 5620 lei, totusi a respins actiunea în regres a reclamantei doar pe considerentul ca nu s-a facut dovada platii sumei respective catre prestatorul de servicii.

O astfel de dovada a fost facuta însa de recurenta – reclamanta în recurs, dovada ce putea fi solicitata de instanta de fond în baza rolului sau activ, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului, conform art. 129, alin. 5 c.pr.civ.

Astfel, din ordinul de plata depus în copie la dosar în recurs rezulta ca recurenta a platit catre SC STAR SERVICE SA …………. suma de 5620 lei aferenta reparatiilor efectuate pentru persoana asigurata …………..

În aceste conditii instanta constata ca hotarârea primei instante este gresita, motiv pentru care recursul va fi admis, iar hotarârea atacata va fi modificata în totalitate, în sensul ca cererea reclamantei va fi admisa, iar pârâtul va fi obligat la plata catre reclamanta a sumei de 5620 lei reprezentând contravaloarea despagubirilor achitate si a cheltuielilor de judecata în valoare de 450 lei.

Potrivit art. 274 c.pr.civ., intimatul-pârât va fi obligat si la plata sumei de 224 lei cu titlul de cheltuieli de judecata în recurs.