Recurs la recurs. Inadmisibilitate


 

Prin sentinţa civilă nr. 991/2002 pronunţată de Judecătoria Cărei, au fost obligaţi pârâţii A.I. şi A.M. să predea Comisiei locale U. de aplicare a Legii nr. 18/1991 titlul de proprietate în vederea modificării. Cererea reclamantei B.G. a urmat procedura ordonanţei preşedinţiale. împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii.

Prin decizia civilă nr. 586/R/29 noiembrie 2002, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, s-a respins ca tardiv recursul declarat de pârâtul A.I. împotriva sentinţei civile nr. 991/2002, pronunţată de Judecătoria Cărei, în contradictoriu cu reclamanta B.G., şi s-a constatat nulitatea recursului declarat de pârâta A.M. împotriva aceleiaşi sentinţe, recurenţii fiind obligaţi să plătească intimatei B.G. suma de 2.000.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs. Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că pârâtul A.I. a declarat recurs la 1.11.2002, peste termenul legal prevăzut, hotărârea fiindu-i comunicată la 1.07.2002, iar pârâta A.M. a depus motivele de recurs cu depăşirea termenului legal.

împotriva acestei decizii, au formulat recurs A.I. şi A.M., solicitând admiterea acestuia şi analizarea dosarului.

Potrivit art. 582 Cod procedură civilă, ordonanţa preşedinţială este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronunţare, ori de la comunicare. în cazul de faţă, cererea petenţilor a fost judecată în primă instanţă de către judecătorie, iar recursul a fost judecat de către Tribunalul Satu Mare, care a pronunţat o hotărâre irevocabilă. în aceste condiţii, exercitarea unei noi căi de atac (recurs la recurs), este inadmisibilă.

Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 105 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |