Recuzarea judecătorului – dispoziţiile art. 27 alin. 2 Cod procedură civilă


Prin decizia civilă nr. 1047/29 mai 2003, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul declarat de B.A.D., a casat decizia civilă nr. 156/21 februarie 2003, pronunţată de Tribunalul Buzău cu trimiterea cauzei spre rejudecare la acelaşi tribunal.

Curtea a reţinut că în cauză hotărârea a fost dată de alţi judecători decât cei ce au luat parte la dezbaterea în fond a pricinii, confirmându-se şi de către intimatul-intervenient S.C. că, în locul judecătorului G.I.M., care s-a abţinut, a participat la dezbatere un alt judecător; cu toate acestea, în completul de judecată figurează acelaşi judecător care semnează minuta şi decizia. Aşa fiind, s-a constatat că au fost încălcate dispoziţiile art. 27 alin. 2 Cod procedură civilă, câtă vreme acelaşi judecător este rudă cu una din părţile din cauză, motiv pentru care s-a dispus casarea cu trimitere pentru rejude-carea procesului în complet legal constituit.

Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 1047 din 2003