Recuzarea judecătorului


 

Din încheierea de amânare a pronunţării şi practicaua sentinţei civile nr. 2401/2002, a rezultat fără dubiu că la dezbaterea cauzei şi la pronunţarea hotărârii a fost prezent acelaşi judecător. Existenţa unei semnături pe încheierea de amânare a pronunţării şi minută nu are semnificaţia participării încă a unui judecător la deliberare şi pronunţare, atâta vreme cât în mod cert rezultă din preambulul hotărârii că speţa a fost soluţionată de judecător unic. De altfel, judecătorul despre care se pretinde că ar fi soluţionat cauza atât în primă instanţă, ca al doilea judecător, cât şi în apel, nu avea obiectiv posibilitatea de a participa la judecarea cauzei în faţa instanţei de fond, întrucât la acea dată nu avea calitatea de magistrat la Judecătoria Sibiu.

întrucât nu există nici o probă care să confirme participarea magistratului la soluţionarea cauzei în ambele instanţe, Curtea a constatat neîntemeiat recursul declarat împotriva hotărârii de respingere a recuzării pentru motivele de ordine publică invocate.

Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 1097 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |