Reducerea cheltuielilor de executare Contestaţie la executare


Prin sentinţa civilă nr.4514/2010 a Judecătoriei Sibiu s-a admis în parte contestaţia la formulată de contestatorii Ş. I. şi Ş. M. I., în contradictoriu cu intimaţii M. M., M. C. şi Biroul executorului judecătoresc şi s-a dispus reducerea onorariului executorului judecătoresc din dosarul execuţional nr … din somaţia şi procesul verbal din 23.02.2009, de la 1190 lei, la 79,80 lei.

Intimaţii au fost obligaţi la cheltuieli de judecată de 538,30 lei.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, în baza titlului executoriu a sentinţei civile nr.4136/2006 a Judecătoriei Sibiu, s-a pornit executarea silită la cererea creditorilor M.C. şi M. a debitorilor Ş. I. şi I., în dosarul execuţional nr….

S-au redus cheltuielile de executare deoarece judecătoresc nu a efectuat nici o deplasare în valoare de 303,3 lei iar onorariul acestuia trebuia să fie de 10% din suma executată, respectiv 79,80 lei.

Ca atare, în baza art.37 din Legea nr.188/2000 s-a admis contestaţia şi s-a redus onorariul executorului judecătoresc de la 1190 lei la 79,80 lei.

Împotriva sentinţei a declarat, în termen, recurs Biroul executorului judecătoresc care a solicitat admiterea acestuia, modificarea sentinţei şi respingerea contestaţiei faţă de el, deoarece, conf. deciziei nr.162/2003 a , biroul executorului judecătoresc nu are calitate procesuală.

S-a solicitat şi respingerea cererii de obligare la cheltuieli de judecată.

În drept, recursul nu a fost motivat.

Intimaţii M. C. şi M. au fost de acord cu recursul declarat de Biroul executorului judecătoresc.

Intimaţii Ş. M. şi I., prin întâmpinare, au solicitat respingerea recursului deoarece actele de executare s-au întocmit de iar deplasarea la faţa locului, nu a avut loc. Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Analizând recursul în limita motivelor invocate, instanţa l-a găsit fondat, pentru următoarele considerente:

Raportul juridic dedus judecăţii, vizează contestaţia la executare formulată de debitorii Ş. I. şi I. M. în contradictoriu cu creditorii M. M. şi C. şi Biroul executorului judecătoresc, de anulare a somaţiei şi procesului verbal din 23.02.2009 din dosarul execuţional nr.50/2009 al Biroul executorului judecătoresc, în sensul reducerii cheltuielilor de executare şi a onorariului executorului.

În cadrul executării silite, ca şi în cadrul contestaţiei la executare, organul de executare nu are interese proprii şi în consecinţă, nu are calitatea de parte în proces, astfel cum a statuat Curtea Constituţională prin decizia nr.162/2003. În atare situaţie, faţă de preved. art. 304 pct.9 şi 312 C.p.civ., se va admite recursul declarat şi se va modifica în parte sentinţa civilă nr.4514/2010 a Judecătoriei Sibiu, în sensul respingerii contestaţiei la executare formulată de Ş. I. şi M. I., în contradictoriu cu Biroul executorului judecătoresc.

Neavând calitate de parte în proces, nu devin incidente prev. art. 274 C.p.civ., motiv pentru care, se va înlătura obligaţia recurentului intimat Biroul executorului judecătoresc de plata cheltuielilor de judecată de 538,30 lei.

Nu s-au acordat cheltuieli de judecată, deoarece nu s-au solicitat.