Reîncredinţare minor – stabilire program vizită Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 147

Şedinţa publică de la 19-01-2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE – judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA

Cu participare :

GREFIER – SAULEA LILIANA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamantul T.D.C.şi pe pârâta R. M., având ca obiect „reîncredinţare minor – stabilire program vizită”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul T.D.C., pârâta R.M. şi martora Rufă Violeta, lipsă fiind autorităţile tutelare Consiliul Local al comunei Movileni, Consiliul Local al comunei Huruieşti.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei următoarele :

– pricina ce formează obiectul prezentului dosar este la al doilea termen de judecată;

– procedura de citare este legal îndeplinită, după care :

S-a procedat la audierea martorei Rufă Violeta sub prestare de jurământ, depoziţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Reclamantul şi pârâta având pe rând cuvântul arată că nu mai au cereri de formulat în prezenta cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul având cuvântul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, iar în situaţia în care îi va fi încredinţată pârâtei spre creştere şi educare minora Cristina Elena solicita stabilirea aceluiaşi program de vizită, fără cheltuieli de judecată.

Pârâta având cuvântul arată că nu este de acord cu acţiunea reclamantului în ce priveşte încredinţarea minorului, solicită ca cei doi minori să-i fie încredinţaţi spre creştere şi educare întrucât nu doreşte să fie despărţiţi. Este de acord cu capătul de cerere având ca obiect stabilirea unui program de vizită. Nu solicită cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S TA N Ţ A

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tecuci sub nr 4018 din 13.08.2010 reclamantul T.D.C. a chemat în judecată pe pârâta R.M., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună modificarea măsurii de încredinţare a minorului T.A. A., în sensul încredinţării lui spre creştere şi educare către reclamant, cu obligarea pârâtei să contribuie la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copilului precum si stabilirea unui program de vizita pentru minora T.C.E..

În motivarea cererii reclamantul a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1160 pronuntata in 5.06.2008 de Judecatoria Tecuci in dosarul civil 1417/324/2008 s- a dispus desfacerea casatoriei partilor si încredinţarea minorilor spre creştere şi educare pârâtei. Se mai arata ca în prezent modificarea acestei măsuri este ceruta de interesele minorului care lociueste impreuna cu tatal-reclamant si are toate conditiile necesarie cresterii si educarii. Reclamantul precizeaza că pârâta ar fi de acord cu reincredintarea minorului datorita cheltuielilor pe care le presupune cresterea ambilor copii. Referitor la minora T.C.E., se solicita un program de vizitare.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

În drept cererea a fost întemeiată pe art. 82,83 Codul familiei.

Reclamantul a atasat la cererea de chemare in judecata copie de pe sentinta de nr 1160/5 iunie 2008 pronuntata de Judecatoria Tecuci, si copii de pe certificatele de nastere ale copiilor minori.

La solicitarea instanţei Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei comunei Movileni şi Primăriei Comunei Huruiesti au întocmit şi depus la dosar referatele de anchetă socială la domiciliile părţilor.

La termenul din 30 august 2010, in conformitate cu prevederile art 42 alin 2 din codul Familiei rap la art 144 indice 1 cod procedura civila s-a procedat la audierea minorului in camera de consiliu.

Pârâta R.M. nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat i fata instantei decat la termenul din 30 august 2010.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru părţi proba cu înscrisuri, şi cu declaraţiile martorilor Popa Sandel pentru reclamant si Rufa Violeta pentru parata, declaraţia martorului reclamantului fiind consemnata şi ataşata la dosar. Instanta, analizand referatul de ancheta sociala si declaratia martoprului audiat in cauza a conchis ca amandoi minorii locuiesc cu mama lor in imobilul bunicilor materni din comuna Huruiesti, sat Pradais. Fata de aceasta situatie instanta a invocat si admis, in baza art 19 raportat la art 5 cod procedura civila, exceptia necompetentei teritoriale absolute a Judecatoriei Tecuci.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub numarul 1592 din 22 11 2010.La termenul din 8.12.2010 judecatorul a considerat necesar reaudierea minorului in camera de consiliu pentru a-si forma o opinie personala raportat la optiunea minorului de a locui cu unul sau altul din parintii sai. Ulterior, la ultimul termen de judecata a fost audiata si martora paratei, Rufa Violeta a carei declaratie se afla atasata la dosarul cauzei.

Punand in dsicutia partilor necesitatea ca in ipoteza respingerii cererii de reincredintare sa se stabileasca un programul de vizitare si al minorului T. A.A., instanta a luat act de acordul paratei cu programul de vizitare solicitat de reclamant pentru amandoi copiii.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Minorii T.C. .E. nascuta la ___si T.A. A. nascut la ___ sunt copiii reclamantului şi al pârâtei, născuti în timpul căsătoriei acestora, desfăcută prin sentinţa civilă nr. 1160/5.06.2008 a Judecatoriei Tecuci(fila 5).

Prin această hotărâre s-a dispus şi încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor către mama lor, pârâta din prezenta cerere, precum şi obligarea reclamantului la plata pensiei de întreţinere în favoarea minorului, de la data de 22.04.2008 până la majoratul copiilor.

Cererea reclamantului de reincredintare a lui T.A. întemeiată pe art. 44 din Codul Familiei, care prevede că se poate cere modificarea măsurilor luate de instanţa învestită cu desfacerea căsătoriei cu privire la drepturile şi obligaţiile personale şi patrimoniale între părinţii divorţaţi şi copii doar în situaţia schimbării împrejurărilor care au fost avute în vedere la luarea acestor măsuri, la cererea părinţilor, a copilului, dacă acesta a împlinit vârsta de 14 ani sau la cererea autorităţii tutelare.

De asemenea, acest text mai prevede că modificarea măsurilor menţionate se face în condiţiile stabilite de art. 42 C.Fam.

Din interpretarea textului şi faţă de regulile privind forţa obligatorie a unei hotărâri judecătoreşti instanţa reţine că autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri prin care se iau măsurile privitoare la încredinţarea minorilor odată cu desfacerea căsătoriei dintre părinţi are caracter relativ, ea durând până la schimbarea împrejurărilor de fapt care au fost avute în vedere la luarea acestor măsuri.

Prin urmare, în condiţiile în care nu se poate constesta la acest moment justeţea dispoziţiilor instanţei învestită cu desfacerea căsătoriei, aceste aspecte fiind discutate în căile de atac prevăzute de lege împotriva acestei hotărâri, se prezumă că la încredinţarea minorului către mama sa instanţa a verificat toate împrejurările legate de interesul minorului de a primi o bună educaţie, de a beneficia de afecţiune şi condiţii optime de viaţă şi instruire, motiv pentru care în prezenta cerere reclamantul poate solicita încredinţarea copilului către el doar dacă mama sa, pârâta, nu îi mai poate asigura toate aceste condiţii enumerate mai sus şi creşterea şi educarea sa au de suferit din acest motiv. În acest mod legea înclină spre menţinerea unei situaţii locative şi familiale a minorului, dacă aceasta îi este favorabilă, chiar dacă şi celălalt părinte ar avea posibilitatea de a-l îngriji, în scopul de a asigura copilului stabilitatea necesară atât din punct de vedere familial şi afectiv, cât şi social.

Din ansamblul probator administrat în cauză şi văzând şi dispoziţiile art. 42 alin. 1 C.Fam. instanţa apreciază că cererea reclamantului nu este întemeiată şi o va respinge ca atare, pentru următoarele considerente:

Nu putem nega atasamentul profund fata de amandoi parintii astfel cum si l-a manifestat minorul in camera de consilu si nici conditiile materiale si afective evident mai mult decat satisfacatoare pe care i le ofera atat reclamantul cat si paratul.(dovedite prin declaratiile martorilor si anchetele sociale

Insa, afirmatiiile reclamantului ca minorul locuieste impreuna cu el si ca parata este de acord ca acest copil sa fie crescut de tata intrucat cheltuielile cu cresterea si educarea a doi copii sunt prea greu de suportat financiar de catre aceasta au fost infirmate atat in fata Judecatoriei Tecuci (finalizandu-se prin declinarea de competenta in favoarea Judecatoriei Podu Turcului) cat si in fata instantei de fata prin declaratiile martorilor audiati, rapoartele de ancheta sociala si audierea minorului in Camera de Consiliu. In aceste conditii nu mai poate exista o modificare a situatiei de fapt retinuta de insanta care a pronuntat divortul partilor si incredintarea minorilor catre mama. Justificarea unei astfel de actiuni nu poate fi admisa nici prin premisa despartirii fratelui de sora sa , amandoi avand varste foarte apropiate si o legatura emotionala evidenta. Nu in ultimul rand trebuia sa tinem cont de atitudinea minorului, care, cu ocazia întrevederii cu instanta, a aratat că isi iubeste amandoi parintii in mod egal dar doreşte să rămână cu mama sa, cu care se înţelege foarte bine, având de asemenea şi o relaţie bună cu colegii de şcoală.

Pentru toate aceste considerente se apreciază că în prezent interesul minorului T.A. este cel mai bine protejat prin rămânerea sa în îngrijirea mamei sale şi cum acesta este singurul criteriu ce trebuie să fie avut în vedere la încredinţarea sa şi nu dorinţa părinţilor de a exercita în mod direct drepturile părinteşti cu privire la acesta, instanţa va respinge cererea ca neîntemeiată.

Instanta, tinand cont si de acordul paratei, va admite capatul de cerere privind programul de vizitare al ambilor minori in forma prezentata de catre reclamant.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite in parte actiunea formulată de reclamantul T.D.C. domiciliat în comuna Movileni, judetul Galati in contradictoriu cu parata R.M., domiciliata in comuna Huruiesti, sat Pradais, judetul Bacau Autoritatea tutelara Consiliul local al comunei Huruiesti, judetul Bacau, Consiliul local al comunei Movileni, judetul Galati.

Respinge cererea de reincredintare catre reclamant a minorului T.A. nascut la ___.

Admite capetele de cerere privind stabilirea unui program de vizita in ceea ce priveste minorii T.A. si T. C., nascuta la data de ___, astfel cum a fost formulat: ultimul sfarsit de saptamana (weekend) din luna , vizita la domiciliul paratei, o saptamana in vacanta de vara si de iarna la domiciliul reclamantului, doua luni: iulie si august in vacanta de vara la domiciliul reclamantului.

Mentine dispozitiile sentintei civile nr 1160/5 iunie 2008 pronuntata de Judecatoria Tecuci in dosarul 1417/324/2008 cu privire la incredintarea minorilor catre mama si la obligarea la plata pensiei de intretinere pentru minori a reclamantului.

Ia act de renuntarea partilor la obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.01.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PASCARU VALENTINA ŞTEFANA SAULEA LILIANA

Red. /tehnored. Ex.4

P.V.Ş./S.L.

03-02-2011

Sentinţa civilă a rămas definitivă prin neapelare la data de 25.02.2011.