Respectarea principiului disponibilităţii. Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


Decizia civila nr.19/ R din 12.01.2011

Prin sentinta civila nr. 9358 din 15.10.2010, pronuntata de Judecatoria Baia-Mare în dosarul nr. 2446/182/2008 s-a luat act de renuntarea reclamantului B. I. V. la judecarea cererii formulata în contradictoriu cu pârâtii B. S., B. D., P. S. si B. G., a fost obligat reclamantul sa-i plateasca pârâtului B. G. suma de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, judecatoria a retinut ca prin cererea formulata si înregistrata initial la data de 8 aprilie 2004 pe rolul Judecatoriei Baia Mare sub nr. 58/182/2004, reclamantul B. I. V. a solicitat instantei ca în contradictoriu cu pârâtii B. G., S. N. I. si B. A. sa se stabileasca linia de hotar dintre terenurile proprietatea partilor si obligarea pârâtului S.N. sa lase în deplina proprietate si folosinta reclamantului suprafata de 300 mp teren, cerere admisa prin sentinta civila nr. 3099/14.06.2007.

Prin Decizia nr. 76/R a Tribunalului Maramures din data de 30 ianuarie 2008, a fost admis recursul, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare Judecatoriei Baia Mare, fiind înregistrata sub nr. 2446/182/2008. În data de 5 octombrie 2010, reclamantul a depus cerere de renuntare la judecata, de care instanta a luat act, în temeiul dispozitiilor art. 246 alin. 1 C.proc.civ.

Judecatoria a constatat ca pârâtul B. G. a solicitat obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 1200 lei, depunând în acest sens copii, certificate pentru conformitate ale chitantelor de plata a onorariului avocatial si având în vedere prevederile art. 246 alin. 3 C.proc.civ, întrucât renuntarea la judecata a fost facuta dupa comunicarea cererii de chemare în judecata, l-a obligat pe reclamant la plata în favoarea pârâtului B. G. a cheltuielilor de judecata pretinse.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul, solicitând modificarea ei în sensul neacordarii cheltuielilor de judecata.

În motivare, s-a învederat Tribunalului ca între recurent si intimatul B. G. a intervenit o întelegere relativa la solutionarea dosarului, ce nu a fost înfatisata instantei în forma tranzactiei, dar conform careia recurentul urma a renunta la judecata, iar intimatul a nu mai solicita cheltuielile de judecata.

Recurentul a sustinut ca avocatul intimatului, fara a avea mandat din partea acestuia, a solicitat obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata, fara ca pârâtul sa aiba cunostinta.

Intimatul B. G. a depus întâmpinare prin care a aratat ca solicita admiterea recursului promovat, având în vedere ca nu el este cel care a solicitat cheltuielile de judecat, ci avocatul sau pe care nu l-a mandatat în acest sens.

Conform pozitiei procesuale a partilor, exprimata expres în calea de atac, a lipsit manifestarea de vointa a pârâtului-intimat B. G. în sensul obligarii reclamantului-recurent B. I. V. la plata cheltuielilor de judecata efectuate de catre acest pârât. Pe cale de consecinta, având în vedere principiul disponibilitatii, desistarea intimatului în ce priveste solutionarea judiciara a acestei pretentii, hotarârea instantei de fond a fost modificata, în sensul înlaturarii obligarii reclamantului de a achita pârâtului suma de 1200 lei, cheltuieli de judecata.