Restituirea unei sume de bani pe baza unui act unilateral încheiat de împrumutat Restituiri


Prin cererea formulata si înregistrata la aceasta instanta la nr. 4384/292 din 26.11.2010, reclamantul D.G.P. a chemat în judecata pe pârâtul S. A. S. pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 500 euro – în echivalent lei la data platii efective.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca pârâtul, printr-un înscris sub semnatura privata, s-a obligat sa-i restituie pâna la data de 01.07.2010, suma de 500 euro, pe care i-a împrumutat-o. Desi termenul scadent a fost depasit, pârâtul nu i-a restituit banii.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut ca din înscrisul sub semnatura privata aflat în copie la fila 3, fiind analizat de instanta si originalul, a reiesit ca pârâtul a împrumutat de la reclamant , la data de 12.09.2007, suma de 500 Euro si s-a obligat sa o restituie acestuia la data de 01 iulie 2010, în aceeasi moneda. Faptul împrumutului si nerestituirea acestuia este dovedit si prin declaratia martorului audiat, C.R.N., care a relatat ca, fiind coleg de serviciu atât cu reclamantul cât si cu pârâtul, discutiile legate de împrumut dintre cele doua parti s-au purtat în fata martorului si a altor colegi. Personal martorul a vazut când reclamantul i-a predat pârâtului suma de 500 euro . Însusi martorul l-a împrumutat pe pârât cu suma de 3.000 euro pe care nu i-a restituit nici la aceasta data, desi a obtinut o hotarâre judecatoreasca. Înscrisul sub semnatura privata, prin mentiunile pe care le cuprinde, nu a întrunit caracterele juridice ale unui contract de împrumut , nefiind semnat de ambele parti, dar el reprezinta un act juridic unilateral , patrimonial, care atesta obligatia asumata de catre pârât de a-i restitui reclamantului suma de 500 euro la data de 01 iulie 2010.

Potrivit art.944 Cod civil, “contractul este unilateral când una sau mai multe persoane se obliga catre una sau mai multe persoane , fara ca acestea din urma sa se oblige”.

Având în vedere considerentele de mai sus, probele administrate si disp. art.944 Cod civil, instanta a admis cererea si l-a obligat pe pârât sa-i restituie reclamantului suma de 500 euro sau echivalentul în lei la data platii efective.