Revendicare Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


S-a stabilit linia de hotar pe latura de Vest a proprietăţii reclamantei faţă de proprietăţile pârâţilor MN, MG, SG, SV, SM, DM, pe aliniamentul 41-13-11-9-7, conform anexei 1 raport de expertiză SD (f. 99 dosar).

Stabileşte linia de hotar pe latura de Sud a proprietăţii reclamantei faţă de proprietăţile pârâţilor NG şi NF, pe aliniamentul 5-6, conform anexei 1 raport de expertiză SD (f. 99 dosar).

Stabileşte linia de hotar pe latura de Est a proprietăţii reclamantei faţă de proprietăţile pârâtului SN, pe aliniamentul 32-40, conform anexei 1 a suplimentului la raportul de expertiză SD (f. 134 dosar).

Stabileşte servitute de trecere care să permită accesul reclamantei de la calea publică la terenul său, pe o lungime de 72,61 m şi o lăţime de 4,00 m, respectiv aliniamentul 26-4-5-32-32-2-1, aliniament identificat şi măsurat conform anexei nr. 1 a suplimentului la raportul de expertiză SD (f. 134 dosar).

Obligă pârâţii MN, SV, SM, DM, NG şi NF, CA, CV, SN să plătească reclamantei suma de 3359,2 lei cheltuieli de judecată.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 3118/227 din 11.12.2008, reclamanta WARA a solicitat în contradictoriu cu pârâţii să se stabilească o servitute de trecere pe terenul proprietatea pârâţilor NF, NG, CA, CV, pe o lăţime de 4 m cu obligarea să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 229 mp teren situată în intravilanul mun. F. str. H., precum şi grăniţuirea proprietăţii sale de proprietăţile pârâţilor; cu cheltuieli de judecată.

În motivare, a arătat că, în calitate de moştenitoare a defunctei DM este proprietara unei suprafeţe de 1750 mp teren arabil, situată în intravilanul mun. F., jud. Suceava, în strada H., învecinată cu: LI (N), locuinţe (E), rezervă (S) şi drum acces (V).

Instanţa a reţinut că reclamanta este moştenitoarea defunctei DM, titulara dreptului de proprietate înscris în titlul nr. 1341/1996, titlu ce i-a fost emis în calitatea sa de moştenitoare a defunctului AVP (f. 8-10 dosar), iar în acest titlu de proprietate este înscrisă şi suprafaţa de 1750 mp teren arabil, situat în intravilanul municipiului F, strada H, învecinată cu: LI. (N), locuinţe (E), rezervă (S) şi drum acces (V) (f. 8 verso). În acest titlu de proprietate este înscrisă şi suprafaţa de 1750 mp teren arabil, situat în intravilanul municipiului Fălticeni, strada H, învecinată cu: L I. (N), locuinţe (E), rezervă (S) şi drum acces (V) (f. 8 verso).

Reclamanta a procedat la identificarea topo cadastrală a acestei suprafeţe prilej cu care s-a stabilit că suprafaţa reală în teren este numai de 1521 mp faţă de 1750 mp înscrisă în titlu