REVIZUIRE Revizuire


În motivare, revizuentul a aratat ca prin sentinta civila nr. 290 din 08 martie 2007, s-a dispus iesirea din indiviziune a bunurilor ramase în succesiunea defunctei M. L., în cote de ˝ pentru reclamant, si ˝ pentru pârâti, printre care si suprafata de 1082 m.p. teren intravilan. Când revizuentul a vrut sa-si înscrie în cartea funciara dreptul de proprietate, a fost nevoit sa faca masuratorile terenului, descoperindu-se ca terenul atribuit lui are suprafata de 556 m.p., în loc de 526 m.p.

Intimatii, au depus întâmpinare prin care au mentionat ca sunt de acord cu revizuirea sentintei civile nr. 290/ 08.03.2007, dar au solicitat ca revizuientul sa le achite sulta, în functie de valoarea terenului pe care îl mai primeste.

Prin sentinta pronuntata în cauza instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 290 din 08 martie 2007, irevocabila, s-a dispus iesirea din indiviziune a bunurilor ramase în succesiunea defunctei, în cote-parti de ˝ pentru reclamant si ˝ pentru pârâti, printre bunurile indivize aflându-se si suprafata de 1082 m.p. teren intravilan. Din acest teren intravilan, i-a fost atribuita revizuentului suprafata de 526 mp si pârâtilor le-a fost atribuita suprafata de 556 mp.

Pentru înscrierea proprietatii revizuentului în Cartea funciara, executantul autorizat a întocmit Planul de situatie si a constatat ca suprafata corecta conform dimensiunilor din expertiza întocmita in dosar nr. 891/292/2003 de catre expert, confirmat prin sentinta civila nr.290/08.03.2007, este de 556 mp, ci nu cum gresit s-a mentionat, de 526 mp. Prin adresa din data de 20.12.2010, expertul precizeaza ca referitor la raportul de expertiza depus in dosar nr.891/292/2003, din eroare, suprafetele de teren atribuite partilor au fost inversate, în realitate revizuentul trebuie sa primeasca suprafata de 556 mp ci nu de 526 mp, adica 30 mp în plus, în valoare de 2.376 lei. Potrivit art.322 pct.5 din Codul de procedura civila, revizuirea unei hotarâri irevocabile se poate cere daca, dupa darea hotarârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare care nu au putut fi înfatisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor. Instanta a asimilat faptul neputintei de cunoastere de catre parti, la data pronuntarii sentintei civile nr. 290 din 08 martie 2007, a erorii de calcul strecurate în raportul de expertiza ce a stat la baza atribuirii terenurilor respective, cu o împrejurare mai presus de vointa partilor, apreciind cererea de revizuire, admisibila.

În consecinta, instanta a admis cererea de revizuire formulata, a schimbat în parte sentinta civila nr.290/08.03.2007, irevocabila, atât privind considerentele cât si dispozitivul, în sensul ca terenul intravilan atribuit revizuentului în proprietate are suprafata de 556 mp, si nu de 526 mp, iar terenul atribuit în proprietate intimatilor are suprafata de 526 mp, si nu de 556 mp, conform adresei d-lui expert si planului de situatie întocmit de executant autorizat si a obligat pe revizuent sa le plateasca intimatilor sulta, conform cotei sale de ˝ din bunurile succesorale