Revizuire. Termen – art. 324 alin. 1 Cod procedură civilă


 

Potrivit art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă, se poate cere revizuirea unei hotărâri dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate.

în cauză nu este vorba de hotărâri pronunţate în acelaşi litigiu (nu a existat identitate de obiect şi cauză). Astfel, cauza în care s-a pronunţat decizia civilă nr. 525/25 aprilie 2002 a Tribunalului Constanţa a avut ca obiect acţiune posesorie, iar dosarul în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 11056/25 septembrie 1996 a Judecătoriei Constanţa a avut ca obiect acţiunea în revendicare.

Curtea, văzând motivele şi temeiul cererii de revizuire, a constatat că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 324 alin. 1 Cod procedură civilă, în sensul că „termenul de revizuire este de o lună” şi se va socoti în cazurile prevăzute de art. 322 pct. 7 de la comunicarea hotărârii definitive.
în cauză s-a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 525/25.04.2002 ce a fost comunicată la 26.07.2002, conform dovezii de comunicare. S.A. a formulat cerere de revizuire la 28 noiembrie 2002, astfel că faţă de această dată cererea de revizuire apare ca tardiv formulată. Prin urmare, greşit Tribunalul Constanţa a respins cererea de revizuire pe fond, fară a analiza termenul de formulare a revizuirii.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 726/C din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |