Revocare donatie. Conditii de admisibilitate. Donaţii


Prin sentinta civila nr.3309 din 16.03.2010, pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul civil nr.8791/197/2009, s-a admis cererea reclamantei M.A.M. in contradictoriu cu paratele N.D., N.D. si A.A.

Astfel, instanta de fond a dispus desfiintarea contractului de autentificat sub nr.1099 la data de 03.04.2007 la B.N.P „B.E.”, privind cota de 2/8 parte din imobilul situat in comuna F., sat R., jud. B., inscris in CF nr.2619 R. sub nr. top. 191/1 – casa, grajd si teren de 800 mp, obligand si paratele la plata cheltuielilor de judecata catre partea reclamanta.

Pentru a aprecia cererea reclamantei ca fiind intemeiata, instanta, raportandu-se la probele administrate, a retinut ca actiunea revocatorie sau pauliana, permisa de art.975 C.civil, reprezinta mijlocul juridic prin care creditorul poate ataca actele juridice incheiate de debitor in frauda dreptului sau de gaj general.

Pentru a fi admisibila, actiunea revocatorie presupune intrunirea conditiilor constand in actul atacat sa fi creat creditorului un prejudiciu, respectiv debitorul sa-si fi cauzat sau marit o stare de insolvabilitate; frauda debitorului, concretizata prin constientizarea de catre acesta a rezultatului pagubitor al actului fata de creditor si creditorul sa aiba o creanta certa, lichida si exigibila, de principiu anterioara actului atacat.

Prin raportare la conditiile astfel expuse, instanta a retinut ca prin incheierea contractului de donatie la data de …, parata N.D. si-a marit starea de insolvabilitate, micsorandu-si activul patrimonial prin donarea cotei de 2/8 parte din imobilul situat in comuna F., sat R., jud. B., inscris in CF nr.2619 R. sub nr. top. 191/1, compus din casa, grajd si teren de 800 mp.

Parata N.D. a fost pe deplin constienta de rezultatul contractului de donatie incheiat cu fiicele sale, fiind fara dubiu ca rezultatul va fi pagubitor fata de reclamanta, in calitate de creditor al sau.

Apoi, creanta reclamantei provine din contractul de imprumut incheiat la 20.03.2006 cu parata N.D. si cu sotul sau, scadenta fiind acolo convenita pentru data de 10.07.2006.

Creanta astfel datorata a devenit prin dispozitia instantei de judecata – sentinta civila nr.2036 din 27.02.2008 a Judecatoriei Brasov, in literatura de specialitate stabilindu-se ca, „pentru exercitarea actiunii revocatorii nu este necesar ca creditorul sa aiba un titlu executoriu prin care sa-i fie constatata creanta, deoarece actiunea pauliana nu este un cat de executare, ci o revocare a unui act prin care se fraudeaza dreptul de gaj general al creditorilor chirografari”.

Actiunea pauliana se intenteaza si impotriva tertului care a profitat de acel act, in cauza aceasta calitate revenind paratelor N.D. si A.A. care au primit bunul in calitate de donatare.

Actul atacat fiind incheiat cu titlu gratuit, conditia complicitatii la frauda a paratelor mai sus aratate nu trebuie indeplinita.

Drept urmare, instanta constatand ca fiind intrunite in cauza conditiile specifice actiunii pauliene, a dispus admiterea cererii precizate, cu consecinta pentru reclamanta de a putea urmari bunul ce a facut obiectul contractului de donatie, dovedit ca fiind fraudulos.