Rezoluţiune contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere Rezoluţiune


Acestea conform art.3 C.pr.p., trebuie sa asigure aflarea adevarului cu privire la faptele si împrejurarile cauzei, fiind obligate în desfasurarea activitatii d cercetare penala, sa ia toate masurile necesare si sa dispuna toate probele necesare pentru a stabili daca a fost savârsita vreo fapta prevazuta de legea penala si daca sunt întrunite cerintele pentru angajarea raspunderii penale a faptuitorului.

Solutia de netrimitere în judecata dispusa pe baza unui material probator incomplet nu respecta nici dispozitiile art.1 C.pr.p., privind scopul procesului penal, de constatare la timp si în mod complet a faptelor care constituie infractiuni, astfel ca orice persoana care a savârsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale.

Solutia de netrimitere în judecata dispusa pe baza unui material probator incomplet nu respecta nici dispozitiile art.1 C.pr.p., privind scopul procesului penal, de constatare la timp si în mod complet a faptelor care constituie infractiuni, astfel ca orice persoana care a savârsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale.

De asemenea, se impunea a se realiza rolul activ pe care trebuie sa-l manifeste organele de urmarire penala conform art.4 C.pr.p., art.202 C.pr.p. si art.62 C.pr.p., potrivit carora organul de urmarire penala este obligat sa strânga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele, în vederea justei solutionarii a acesteia.

De asemenea, se impunea a se realiza rolul activ pe care trebuie sa-l manifeste organele de urmarire penala conform art.4 C.pr.p., art.202 C.pr.p. si art.62 C.pr.p., potrivit carora organul de urmarire penala este obligat sa strânga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele, în vederea justei solutionarii a acesteia.

Prin cererea înregistrata sub nr. pe rolul Judecatoriei Caracal, petentul A.D.I., în calitate de parte vatamata a formulat în termen legal, plângere împotriva rezolutiei prim-procurorului din data de 15.10.2010, prin care a solicitat instantei infirmarea sau desfiintarea solutiei adoptata de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal si, în raport de probele care sunt deja administrate de organul de cercetare penala sau, care nu au fost administrate, sa se dispuna o solutie corecta, temeinica si în conformitate cu prevederile legale ale art.275, art.278 si art.278/1 pct.8 lit.b C.pr.p., iar în subsidiar sa se dispuna în conformitate cu art.278/1 lit.c C.pr.p..

De asemenea, a mai învederat petentul faptul ca nu i s-a explicat de catre organul de cercetare penala si nici de catre procurorul de caz, ca are dreptul sau posibilitatea sa-si administreze probe în aparare.

În fapt, arata petentul ca, asa cum a precizat în plângerea penala formulata împotriva intimatelor H.M.T. si M.G.D., acestea au savârsit împotriva sa infractiuni prev.de art.259 alin.1 si 2 C.p., iar persoana responsabila cu întocmirea si eliberarea unui act, respectiv a unei adeverinte de asigurat medical cu nr.24037 din 19.07.2010 de la Casa de Asigurari de Sanatate Olt, pentru savârsirea infractiunii prev.si ped.de art.246 C.p. si art.289 C.p., întrucât acestea i-au cauzat un prejudiciu moral, material si i-au produs o grava vatamare a intereselor sale legitime.

Considera petentul ca rezolutia procurorului de caz si a prim-procurorului, privind modul de solutionare a acestora, de ce s-a mentionat practic în ele, nu sunt întemeiate, neavând nici un suport în realitate.

Mentioneaza petentul ca, analizând rezolutia prim-procurorului din toate aspectele, aceasta nu are nici un temei legal, fiind pur si simplu fara consecinte de natura penala si finalitate, motiv pentru care solicita infirmarea/desfiintarea acesteia .

În drept, petentul si-a întemeiat plângerea pe dispozitiile art.275 , art.278, art.278/1 pct.8 lit.b C.pr.p.

Din oficiu, s-a dispus înaintarea unei adrese catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal, prin care s-a solicitat dosarul penal nr..

Petentul-parte vatamata a depus la dosar rezolutia nr. a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal.

Instanta, având în vedere continutul plângerilor formulate de catre petent, prin încheierea din 2 decembrie 2010 a dispus conceptarea si citarea intimatei T.M.T., iar prin încheierea din 16 decembrie 2010 si a intimatei Casa de Asigurari de Sanatate Olt prin reprezentantul legal O.S.D..

La data de 16 decembrie 2010, petentul prin aparator a depus la dosar copie de pe declaratia pe proprie raspundere autentificata de BNP Camelia Mihaela Neagu – Caracal, din care rezulta ca nu realizeaza venituri si o cerere de probatorii prin care a solicitat ca:

1- Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal, judetul Olt, sa comunice în copie urmatoarele acte:

– plângerea, denuntul sau dovada anuntarii Serviciului de Urgenta 112, din care sa rezulte ca acest serviciu a fost anuntat de învinuita H.M.T.;

– declaratia intimatei învinuitei H.M.T., întrucât aceasta nu este audiata nici la Politia municipiului Caracal, nici la Parchet în dosarul nr.;

2 – Spitalul municipal Caracal, judetul Olt sa comunice în copie, urmatoarele acte:

– raportul Serviciului de Ambulanta, al personalului de pe Ambulanta, cât si al Politiei municipiului Caracal, întrucât acestea nu exista, avându-se în vedere ca Ag.sef N.M. din cadrul Politiei municipiului Caracal a însotit Ambulanta la Spitalul de Psihiatrie Slatina, neexistând la dosarul nr.;

– fisa de observatie sau raportul Serviciului de Urgenta – U.P.U., în data când s-a primit pacientul A.D.I.;

3 – Spitalul de Psihiatrie Slatina, judetul Olt – Serviciul de Urgenta – U.P.U sa comunice în copie, urmatoarele acte:

– fisa de observatie sau raportul când a fost primit si examinat pacientul A.DI., neexistând la dosar;

– actele medicale incriminatoare fata de petent, ale medicului de familie – dr. T.M.T.;

– actele care au stat la baza eliberarii adeverintei de asigurat nr.24037/19.07.2010 de la Casa de Asigurari de Sanatate Olt.

S-a anexat la dosar borderoul prin care i-a fost comunicata petentului rezolutia prim-procurorului nr.

Cu adresa nr.2961 din 26.01.2011, Casa de Asigurari de Sanatate Olt a comunicat instantei în copii chitanta nr.9595 din 19.07.2010 prin care s-a achitat contributia la FNUASS, adeverinta nr.24037 din 19.07.2010 prin care se face dovada calitatii petentului de asigurat.

La data de 15 decembrie 2010, intimata T.M.T. a depus la doar concluzii scrise fata de plângerea formulata de catre petent, solicitând în temeiul art.278 pct.8 lit.a C.pr.p., respingerea plângerii formulata de catre acesta, ca nefondata, având în vedere probatoriile administrate dar si atitudinea oscilanta a pretinsei parti vatamate.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele :

În data de 27.07.2010 a fost înregistrata la Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal, plângerea formulata de A.D.I., prin care a solicitat cercetarea si tragerea la raspundere penala a numitelor H.M.T., mama sa, M.G.M., sora sa si T.M.T., medic de familie, pentru faptul ca în ziua de 19 iulie 2010 a fost ridicat în mod nejustificat de pe strada de catre doua echipaje de politie si o ambulanta, si condus la Spitalul de Psihiatrie Slatina, în urma unor plângeri penale formulate de acestea, sub pretextul unui comportament violent si deviant al petentului A.D.I., pe fondul consumului de bauturi alcoolice.

S-a retinut în rezolutia nr. a Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal ca ulterior, în cursul cercetarilor efectuate în cauza, petentul A.D.I. a realizat ca demersul intimatelor a fost unul legal si justificat, considerând ca persoanele reclamate nu au comis nici un abuz asupra sa, astfel ca, nefiind identificate indicii de comitere a unei fapte penale, s-a considerat ca faptele penale nu au fost comise.

Parchetul de pe lânga Judecatoria Caracal prin rezolutia din 17.09.2010, data în dosarul nr., în baza art. 228 alin.6 si art 10 lit.a C.pr.p., a confirmat confirmat propunerea organelor de cercetare penala de neîncepere a urmaririi penale fata de numitele H.M.T., M.G.D. si T.M.T., pentru comiterea infractiunilor prev. si ped. de art.246 C.p., art.259 C.p. si C. p., întrucât faptele reclamate nu au fost comise.

Situatia de fapt retinuta prin rezolutia nr. din 17.09.2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal si mentinuta prin rezolutia nr. din 01.10.2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal au la baza numai declaratia petentului-parte vatamata A.D.I., care nici nu este datata, însa petentul mentioneaza la finalul acestei declaratii ca ,,a facut aceasta plângere pe fondul supararii si a certurilor dintre acesta si mama sa”.

Cu toate ca petentul declara ca a formulat plângerea pe fondul certurilor cu mama sa, intimata H.M.T., iar în instanta atât petentul cât si intimata au aratat ca, între acestia exista o permanenta stare conflictuala, pe parcursul cercetarilor penale nu s-a luat declaratie nici cel putin intimatei care este mama petentului.

Astfel, instanta constata ca la dosar nu numai ca nu exista dovezi în baza carora sa poata fi retinuta o situatie de fapt, dar nu s-a luat declaratie decât intimatei M.G.D..

Intimata M.G.D. a declarat ca fratele sau A.D.I. are un comportament ciudat de mai multa vreme si le-a dat motive sa considere atât intimatei cât si mamei sale – intimata H.M.T., ca are probleme psihice si necesita îngrijire de specialitate.

La dosar însa nu sunt nici un fel de acte medicale care sa ateste problemele de sanatate ale petentului si pentru care intimatele au solicitat medicului de familie un bilet de trimitere catre Spitalul de Psihiatrie Slatina.

De altfel, prin concluziile scrise depuse la dosar, intimata T.M.T. solicita a se dispune în temeiul art.278/1 pct.8 lit. a C.pr.p., respingerea plângerii formulate de petent ca nefondata, având în vedere probatoriile administrate, dar si atitudinea oscilanta a pretinsei parti vatamate.

Potrivit dispozitiilor art.202 C.pr.p., organul de urmarire penala este obligat sa strânga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele în vederea justei solutionari a acesteia, adunând probe atât în favoarea cât si defavoarea învinuitului sau inculpatului.

Instanta în baza dispozitiilor art.2781 alin 8 lit.b C.p.p., pentru aceste considerente, va admite plângerea formulata de petentul A.D.I., împotriva solutiei de neîncepere a urmaririi penale fata de numitele H.M.T., M.G.D. si T.M..T., pentru comiterea infractiunilor prev. si ped. de art.246 C.p., art.259 C.p. si C. p. si va trimite cauza procurorului în vederea începerii urmaririi penale fata de acestea, totodata, avându-se în vedere si faptul ca petentul s-a plâns si împotriva intimatei Casa de Asigurari de Sanatate Olt prin reprezentantul legal(plângerea fiind formulata împotriva persoanei responsabila cu întocmirea si eliberarea unei adeverinte de asigurat medical cu nr.24037 din 19.07.2010 de la Casa de Asigurari de Sanatate Olt).

Totodata, instanta va dispune administrarea urmatoarelor probatorii, acestea fiind considerate necesare pentru lamurirea tuturor aspectelor necesare unei juste solutionari a cauzei, astfel- se vor lua complet declaratii partii – vatamate A.D.I. si intimatelor H.M.T., M.G.D. si T.M.T., de asemenea se va verifica calitatea de asigurat a petentului-parte vatamata, cu privire la starea de fapt si la probele în aparare, cu respectarea prevederilor art.202 C.pr.p..

La dosar se vor depune plângerile penale formulate de intimate, cum de altfel s-a retinut în rezolutia din 17.09.2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal, totodata se vor solicita acte medicale din care sa rezulte starea de sanatate a petentului A.D.I..

Urmeaza a se stabili împrejurarile în care petentul a fost transportat la Spitalul Judetean Olt-Sectia Psihiatrie, precum si rezultatul investigatiilor efectuate.

Totodata, se vor solicita si verifica documentele care atesta calitatea de asigurat a petentului A.D.I. în sistemul national de asigurari de sanatate, avându-se în vedere atât declaratia petentului din 08.12.2010, autentificata de Biroul Notarului Public Camelia Mihaela Neagu, cât si adresa nr.2961 din 26.01.2011 a CAS Olt, precum si actele anexate la aceasta adresa( chitanta 9595 din 19 iulie 2010 si adeverinta de asigurat nr.24037 din 19.07.2010).

Apreciaza instanta ca solutia Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal, pronuntata în dosarul nr. este netemeinica si nu reprezinta o justa solutionare a cauzei, întrucât nu se poate sustine ca nu sunt realizate cerintele privind infractiunile pentru care petentul a formulat plângerea penala, probele administrate în cauza pâna la aceasta data fiind insuficiente a fundamenta aceasta solutie, nefiind respectat principiul aflarii adevarului, care trebuie sa fie avut în vedere în activitatea organelor de cercetare si urmarire penala.

Acestea conform art.3 C.pr.p., trebuie sa asigure aflarea adevarului cu privire la faptele si împrejurarile cauzei, fiind obligate în desfasurarea activitatii de cercetare penala, sa ia toate masurile necesare si sa dispuna toate probele necesare pentru a stabili daca a fost savârsita vreo fapta prevazuta de legea penala si daca sunt întrunite cerintele pentru angajarea raspunderii penale a faptuitorului.

Se vor administra orice alte probe propuse de parti sau apreciate din oficiu de catre organele de urmarire penala ca fiind concludente si utile în vederea unei juste solutionari a cauzei.

Fata de cele mentionate mai sus, instanta apreciaza ca plângerea petentului este întemeiata, urmând a fi admisa, a se dispune desfiintarea rezolutiei Parchetului de pe lânga Judecatoria Caracal ca fiind netemeinica si nelegala, si în baza art.2781 pct.8 lit.b C.pr.p., se va trimite cauza procurorului în vederea începerii urmaririi penale cu privire la intimatele H.M.T., M.G.D. si T.M.T., sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. si ped. de art.246 C.p., art.259 C.p. si C. p..

Postat 31.03.2011