Rezolutiune contract Rezoluţiune


INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. x, reclamanta F M a chemat in judecata paratii S T si S M, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna rezolutiunea contractului de intretinere autentificat cu nr. X din 20 sept 2006 la Biroul Notarului Public din B.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca la data de 20.09.2006 a fost incheiat contractul de intretinere intre ea si sotul sau (in prezent decedat) in calitate de intretinuti si paratii in calitate de intretinatori , prin care au transmis paratilor dreptul de proprietate asupra imobilului compus din apartamentul situat in mun. B , str. X , parter, jud. V, format din 2 camere si dependinte si din terenul aferent spatiului construit in cota parte indiviza , in suprafata de 11,67 m.p. conform actelor de proprietate si masuratorilor cadastrale cu numar cadastral provizoriu 354/1;4, precum si cotele parti pentru constructii si instalatii care prin natura si destinatia lor sunt de folosinta comuna, fortata si perpetua a tuturor coproprietarilor. Reclamanta precizeaza ca ea si sotul ei si-au rezervat un drept de uzufruct viager asupra imobilului pe tot restul vietii.

Reclamanta arata ca in schimbul transmisiunii, paratii s-au obligat sa-i intretina pe tot restul vietii, in sensul de a le asigura alimentele, imbracamintea, medicamentele, incalzitul si iluminatul, iar la deces sa-i inmormanteze dupa datina. Paratii nu au respectat obligatiile prevazute in contract, in timpul vietii sotului sau , care era bolnav, avand nevoie de intretinere atat el cat si ea, paratii veneau doar in vizita necontribuind cu nimic la intretinerea lor, iar dupa decesul sotului paratii nu au contribuit la cheltuielile de inmormantare si pomenile ulterioare, cu o singura exceptie , cand la una din pomeniri au adus cateva alimente si au platit preotul.

De asemenea, reclamanta arata ca paratii au achitat din luna iulie 2008 si pana in iulie 2009 iluminatul si incalzirea , dar nu i-au adus nici un aliment sau medicament de care avea nevoie, iar din iulie 2009 si pana in prezent paratii nu au contribuit cu nimic la intretinerea ei, ea facand cu greu fata cheltuielilor fiind nevoita chiar sa se imprumute de bani.

In dovedirea actiunii, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri, depunand la dosar, in copie, contractul de intretinere autentificat cu nr. X din 20 sept 2006 la Biroul Notarului Public X din B; buletin de identitate, incheierea nr. X, documentatie cadastrala, ordinul prefectului nr. X, certificat de deces, bilete de trimitere/internare, alte acte medicale, chitante plata utilitati(f. 6-48).

Paratii nu a formulat intampinare.

Prezenti in instanta la termenul din 16.12.2010, paratii au aratat ca renunta de buna-voie la contractul incheiat cu reclamanta deoarece din cauza diminuarii salariilor nu fac fata obligatiilor de intretinere.

Paratii nu au folosit probe in aparare.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin contractul de intretinere autentificat cu nr. X din 20 sept 2006 la Biroul Notarului Public X din B, reclamanta F M, impreuna cu sotul sau F I au transmis paratilor S T si S M dreptul de proprietate asupra imobilului compus din aparatmentul cu numarul 4, cu numar de identificare corp cladire C1/1;4, situat in municipiul B, strada X, numarul X, bloc X, scara A, parter, judetul V, format in totalitate din doua camere de locuit si dependinte, cu o suprafata utila de 46,66 m.p. conform actului de proprietate, real masurat 46,53 m.p. si o suprafata construita real masurata de 57,8 m.p. si terenul aferent spatiului construit, in cota indiviza, in suprafata de 11,67 m.p., conform actelor de proprietate si masuratorilor cadastrale, cu numar cadastral provizoriu 354/1;4 , precum si dreptul de proprietate pentru cotele parti din constructii si instalatii , care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna, fortata si perpetua a tuturor coproprietarilor.

Prin contractul de intretinere mentIat, paratii s-au obligat sa presteze intretinere reclamantei si sotului acesteia , in natura, pe tot timpul vietii acestora, constand in alimente, imbracaminte, medicamente, incalzit si iluminat, iar la deces sa-i inmormanteze dupa datina, reclamanta si sotul acesteia rezervandu-si dreptul de uzufruct viager asupra imobilului, pe tot restul vietii.

In contract s-a mentIat ca in caz de nerespectare a obligatiei de intretinere din partea paratilor sau daca executarea in natura a devenit imposibila din culpa acestora, reclamanta si sotul acesteia si-au rezervat dreptul de solicita instantei rezolutiunea contractului sau transformarea obligatiei de intretinere in natura intr-o suma de bani, iar in cazul rezolutiunii din vina paratilor acestia vor restitui imobilul catre reclamanta si sotul acesteia, fara a fi obligati la restituirea intretinerii acordata pana in acel moment.

Sotul reclamantei, parte in contractul de intretinere in calitate de intretinut a decedat la data de 22.05.2008.

Prezenti in instanta la termenul din 16.12.2010, paratii au aratat ca renunta de buna-voie la contractul incheiat cu reclamanta, deoarece din cauza diminuarii salariilor nu fac fata obligatiilor de intretinere.

Avand in vedere pozitia procesuala a paratilor, faptul ca acestia nu au indeplinit obligatiile contractuale in sensul ca nu au acordat intretinere reclamantei si nu mai au posibilitati sa acorde acesteia intretinere, instanta in temeiul art.1020,1021 din Codul civil urmeaza sa admita cererea reclamantei si sa dispuna rezolutiunea contractului de intretinere autentificat cu nr. X din 20 sept 2006 la Biroul Notarului Public X din B.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost legal timbrata.

1