Rolul activ al instanţei. Omisiunea administrării tuturor probelor necesare aflării adevărului. Nesoluţionarea fondului


Prin sentinţa civilă nr. 5244/2003 a Judecătoriei Cluj Napoca, s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta Asociaţia de împotriva pârâtului S.T., care a fost obligat la plata sumei de 29.137.141 lei în favoarea reclamantei, cu titlu de cheltuieli de întreţinere pe perioada mai 2001-decembrie 2002.

Prin decizia civilă nr. 508/R/2003, tribunalul a admis recursul declarat de pârâtul S.T. şi a casat sentinţa, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. S-a reţinut că la dosar existau o serie de probe pe care prima instanţă nu le-a luat în considerare. Mai mult, pârâtul a solicitat efectuarea unei expertize contabile pentru calcularea corectă a cheltuielilor de întreţinere, însă prima instanţă, deşi reclamanta nu s-a opus, a respins această cerere, având în vedere actele în probaţiune depuse la dosar.

Raportat la considerentele menţionate, tribunalul a apreciat că prima instanţă nu a soluţionat fondul, în sensul că nu a administrat toate dovezile necesare aflării adevărului, încălcând dispoziţiile art. 129 Cod procedură civilă.

Tribunalul Cluj, decizia civilă nr. 508/R din 2003