Sechestru asigurator.Creanta certa constatata printr-un inscris. Sechestru. Confiscare specială


DOSAR CIVIL NR. 333/197/2009- INCHEIERE

SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 16.07.2010

Potrivit art. 591 al. 1 C.p.civ. ”Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila, poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat actiune. El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta.

Acelasi drept il are si creditorul a carui creanta nu este constatata in scris, daca dovedeste ca a intentat actiune si depune, o data cu cererea de sechestru, o cautiune de jumatate din valoarea reclamata.

Instanta poate incuviinta sechestrul asigurator chiar daca creanta nu este exigibila, in cazurile in care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci când este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa-si ascunda ori sa-si risipeasca averea. In aceste cazuri, creditorul trebuie sa dovedeasca indeplinirea celorlalte conditii prevazute de alin. 1 si sa depuna o cautiune al carei cuantum va fi fixat de catre instanta.”

In fapt, intre creditorii-reclamanti pe de o parte si debitorul parat a intervenit contractul de executie nr.129/17.12.2007 care prevede obligatia de plata de catre reclamantii beneficiari a unui avans de 30.000 euro si o diferenta de plata catre debitoarea executanta de 40.000 euro.

Din cuprinsul contractului nu rezulta vreo creanta a reclamantilor beneficiari si cu atât mai putin o creanta exigibila si prin urmare instanta apreciaza ca prezenta cerere de instituire a sechestrului asigurator se incadreaza in prevederile art.591 alin.3c.p.civ.

Pentru admisibilitatea cererii de infiintare a masurii asiguratorii, in conditiile art.591 alin.3 c.p.civ. este necesar ca petentul sa faca dovada cumulativa a mai multor conditii, respectiv: dovada faptului ca s-a inregistrat pe rolul instantei cererea cu obiect pretentii, dovada faptului ca bunurile ce se doreste a fi indisponibilizate apartin debitorului si respectiv dovada faptului ca debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci când este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa-si ascunda ori sa-si risipeasca averea.

Instanta, retine ca s-a facut dovada inregistrarii cererii de chemare in judecata a paratului.

In ceea ce priveste bunurile asupra carora se solicita instituirea masurii asiguratorii instanta constata ca asupra imobilului inscris in CF 113066 sub nr. Top 6832/30/c/2 casa si curte paratul debitor nu este proprietar ( conform extrasului CF din 16.02.2010 depus de catre reclamanti ). Prin urmare sub acest aspect cererea nu este admisibila masura asiguratorie neputand viza decat bunuri ce apartin debitorului.

Cu privire la bunurile mobile indicate instanta retine ca s-a facut dovada proprietatii paratului asupra acestora, conform adresei atasate la dosarul cauzei de catre Directia Fiscala a Municipiului Brasov.

In ceea ce priveste dovada faptului ca debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci când este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa-si ascunda ori sa-si risipeasca averea, instanta retine ca s-a facut dovada indeplinirii acestei conditii, fiind depus la dosar actul de partaj voluntar intervenit intre parat si fosta lui sotie, in sensul ca bunurile, mai multe terenuri au fost atribuite in natura fostei sotii, cu obligarea acesteia la plata unei sulte catre paratul din prezenta cauze in cuantum de 9000 euro.

In ceea ce priveste cererea petentilor de scutire de plata cautiunii stabilite de instanta la suma de 6000 lei, prin invocarea unor aspecte ce tin de starea lor materiala precara, instanta va respinge aceasta solicitare, ratiunea si scopul instituirii cautiunii fiind aceea de protejare si garantare a interesului debitorului si in raport de eventualele prejudicii ce s-ar produce acestuia. De altfel petentii nu isi intemeiaza in drept acesta cerere, care fata de cele retinute apare ca inadmisibila.

Astfel instanta in baza art.591 alin.3 c.p.civ. raportat si la dispozitiile art. 723ind. 1 alin.2 c.p.civ. a fixat cuatumul cautiunii la suma de 6000 lei si termen de plata a cautiunii la 15.07.2010, petentii fiind instiintati de acesta obligatie prin adresa..

Vazand dispozitiile art. 592 alin.4 c.p.civ., care stabilesc desfiintarea de drept a sechestrului pentru neplata cautiunii in termenul acordat, fata de respingerea cererii petentilor de scutire de plata cautiunii, instanta va respinge cererea de instituire a sechestrului asigurator, desi asa cum s-a retinut mai sus aceasta era partial admisibila, cu privire la bunurile mobile ale paratului debitor. In acelasi sens instanta va retine precizarea petentilor ca acestia nu vor achita cautiunea, indiferent de cuantumul acesteia.