Sechestru asigurător. Soluţionare fără cercetarea fondului. Casare


 

Prin decizia civilă nr. 486/R/9 iulie 2003, pronunţată de Tribunalul Mureş, s-a admis recursul declarat de pârâtul V.P. împotriva încheierii civile nr. 2691/15 mai 2003, pronunţată de Judecătoria Tg. Mureş, s-a casat în tot încheierea atacată şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Tg. Mureş. Instanţa de recurs a reţinut că, la data de 13 mai 2001, reclamantul S.C. a formulat o cerere pentru instituirea sechestrului asigurator. Acţiunea a fost înregistrată pe rolul instanţei, s-a fixat o cauţiune şi s-a dispus judecarea ei fără citarea părţilor. Fără ca reclamantul să-şi precizeze acţiunea, instanţa de fond a admis-o şi a dispus înfiinţarea sechestrului judiciar, pronunţându-se astfel asupra a ceea ce nu s-a cerut de către reclamant.

Invocarea în motivarea în drept a acţiunii a textelor de lege privind sechestrul asigurator, poprirea asigurătorie şi sechestrul judiciar nu îndreptăţea instanţa de judecată să schimbe obiectul cauzei deduse judecăţii, fară ca reclamantul să fi cerut acest lucru, din moment ce rezulta cu claritate că obiectul acţiunii reclamantului era înfiinţarea sechestrului asigurator, cu atât mai mult cu cât acţiunea acestuia a fost redactată de un avocat. Dacă instanţa de fond avea îndoieli cu privire la obiectul cererii putea dispune citarea reclamantului pentru a face cuvenitele precizări.

Procedând în acest mod, instanţa a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului, pronunţând o hotărâre care este supusă casării în condiţiile prevăzute de art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă.

Tribunalul Mureş, decizia civilă nr. 486/R din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |