Sentinţă civilă Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Dosar nr. 6445/94/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA

SENTINTA CIVILA NR. 6135

Sedinta publica din 22.12.2010

Instanta constituita din:

Presedinte NEACSU SIMONA GABRIELA

Grefier DIMA MAGDALENA

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta SC CIE SRL si pe pârâta SC PL SA, având ca obiect anulare act.

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica de la 15.12.2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la aceea data, parte integranta din prezenta sentinta,când instanta având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea cauzei la data de 22.12.2010,când în aceeasi compunere a hotarât urmatoarele:

INSTANTA,

Deliberând asupra exceptiei lipsei procedurii prealabile a concilierii, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Mangalia la data de 01.03.2010, reclamanta SC CIE SRL a chemat în judecata pe pârâta SC PL SA, solicitând ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa dispuna anularea mai multor facturi si obligarea pârâtei la cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca facturile au fost emise în mod nelegal.

În drept, reclamanta a invocat principiul îmbogatirii fara justa cauza.

Prin întâmpinarea depusa la dosar, pârâta a invocat exceptia necompetentei teritoriale si exceptia prematuritatii cererii, rezultând din lipsa îndeplinirii procedurii prealabile, iar pe fond a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiata.

Prin sentinta civila nr. 1631/C din 26.05.2010, Judecatoria Mangalia a admis exceptia necompetentei sale teritoriale si a declinat competenta în favoarea Judecatoriei Buftea. Cererea a fost înregistrata pe rolul acestei instante la 06.07.2010.

La primul termen de judecata, instanta a ramas în pronuntare asupra celei de-a doua exceptii invocate de pârâta.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Cu privire la calificarea exceptiei invocate:

Pârâta a invocat exceptia prematuritatii rezultate din lipsa procedurii prealabile. Lipsa acestei proceduri atrage însa respingerea cererii ca inadmisibila, întrucât lipseste una dintre conditiile de exercitiu al dreptului la actiune. Desigur, cererea va putea deveni admisibila dupa ce va fi îndeplinita conditia care lipseste. Prematuritatea intervine numai în situatia în care dreptul exercitat este supus unui termen, care a început sa curga, însa nu s-a împlinit la data introducerii cererii.

Prin urmare, se impune recalificarea exceptiei invocate.

În speta, partile sunt societati comerciale, având calitatea de comercianti conform art. 7 C.comercial.

Potrivit art. 4 din Codul comerciant, sunt considerate fapte de comert toate contractele unui comerciant, daca nu sunt de natura civila sau daca contrariul nu rezulta din însusi actul.

Potrivit art.7201 C.proc. civ., în procesele si cererile comerciale evaluabile în bani este necesara îndeplinirea de catre reclamant a procedurii concilierii prealabile.

Obiectul prezentei cereri este anularea unor facturi. În aplicarea deciziei 32/2008 pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie în recursul în interesul legii, aceasta actiune are caracter evaluabil în bani, astfel încât în speta era necesara efectuarea procedurii concilierii.

De altfel, caracterul comercial al prezentei cereri si necesitatea procedurii prealabile nu au fost contestate în cauza.

Sarcina probei cu privire la efectuarea procedurii revine reclamantei. Ea trebuia sa dovedeasca îndeplinirea procedurii fata de pârâta, ceea ce nu s-a întâmplat în speta. Adresa depusa la f. 17 din dosarul Jud. Mangalia nu reprezinta o convocare la conciliere, neavând continutul prevazut la art. 7201 alin. 2 C.proc. civ

Prin urmare, exceptia lipsei procedurii prealabile va fi admisa, urmând a fi respinsa cererea ca inadmisibila.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Recalifica exceptia prematuritatii ca fiind exceptia inadmisibilitatii rezultate din lipsa procedurii concilierii prealabile.

Admite exceptia.

Respinge cererea formulata de reclamanta SC CIE SRL cu sediul în …. în contradictoriu cu pârâta SC PLR IFN SA cu sediul în …., ca inadmisibila.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 22.12.2010.

PRESEDINTEGREFIER

Red. SN/23.12.2010/4ex