Sentinţă civilă Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


JUDECATORIA BUFTEA –JUDETUL ILFOV

Sentinta civila nr.1084/2011

Sedinta publica din 3.03.2011

Instanta constituita din:

Presedinte : Cojocaru Adrian Grefier : Dinca Florica

Pe rol judecarea cauzei civile –anulare act – privind pe petenta Parchetul de pe lânga Judecatoria Buftea cu intimatul GDA.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petenta prin reprezentant legal Procuror DN, lipsind intimatul .

Procedura este completa .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care :

Instanta fata de actele si lucrarile dosarului , constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata.

Instanta retine dosarul în pronuntare.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.664/94/2011, Parchetul de pe lânga Judecatoria Buftea , a solicitat instantei ca în temeiul art. 245 alin.1, lit. c/1, cod pr.pen., anularea înscrisului – Cartea de Identitate Seria … Nr….

In motivarea cererii, s-a aratat ca prin rezolutia din 29.04.2010, a Parchetului de pe lânga Judecatoria Buftea , ( dosar nr.2524/P/2010) la data de 28.04.2010 , numitul GDA a prezentat la controlul de frontiera al Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti, o carte de identitate româneasca per numele de IMA, iar în urma verificarilor s-a constat ca documentul în cauza este fals conform raportului de constatare tehnico-stiintifica nr. .. din 29.04.2010 al CSCTF – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti.

Cu ocazia audierii , învinuitul a recunoscut savârsirea faptei , aratând ca în timp ce se afla în Franta , si-a procurat cartea de identitate falsa de la o persoana necunoscuta.

În urma cercetarilor efectuate în cauza , nu a fost posibila identificarea persoanei care i-a procurat învinuitului documentul fals, însa având în vedere si faptul ca infractiunea a fost savârsita în afara teritoriului României, urmeaza sa se dispuna neînceperea urmaririi penale fata de persoana necunoscuta.

La dosarul cauzei au fost depuse: copia ordonantei de scoatere de sub urmarire penala din 14.01.2011, raport de constatare tehnico-stiintifica nr. 15 din 29.04.2010 , planse foto ,

Analizând actele si lucrarile dosarului, în temeiul art. 249 rap. la art. 245 alin.1 lit. c ind.1, C.pr.pen. va fi admisa sesizarea si va dispune anularea înscrisului falsificat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de petenta PARCHETUL DE PE LÂNGA JUDECATORIA BUFTEA , cu sediul în …. în contradictoriu cu intimatul GDA, cu domiciliul în ……

Dispune anularea actului – Carte de Identitate, ROMÂNIA , Seria .. Nr…..

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi 3.03.2011.

Presedinte, Grefier,

Red.CA/DF/4 ex./16.03.2011