Sentinţă civilă Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


R O M Â N I A

JUDECATORIA BUFTEA

SENTINTA CIVILA NR. 328/2011

SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DE LA 27.01.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE ALINA DUMITRESCU

GREFIER ALEXE ELENA

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul BEJ, creditor DGV si pe debitor BA, având ca obiect autorizarea intrarii în încaperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c.)

Prezenta cerere se solutioneaza fara citarea partilor

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care,

In baza art. 167 c.p.c încuviinteaza proba cu înscrisurile depuse la dosar, constata cererea în stare de judecata si o retine spre solutionare

INSTANTA

Deliberând constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.10.2010, BEJ a solicitat, in conformitate cu disp. art. 384 ind.1 alin.2 C.p.c., autorizarea sa patrunda în imobilul situat în … ce reprezinta domiciliul debitoarei BA, în vederea executarii silite în dosarul nr…. desfasurata la cererea creditorului DGV.

În motivare, s-a aratat ca la data de 18.09.2009 la cererea creditorului DGV s-a depus cererea de silita mobiliara înregistrata sub nr. … prin care s-a solicitat punerea în executare a titlului executoriu, sentinta civila nr. …., pronuntata de Judecatoria Buftea, în dosarul nr…. împotriva debitoarei BA.

Analizând actele dosarului, instanta retine ca prin încheierea nr. …. pronuntata de Judecatoria Buftea în dosarul nr. …. a fost încuviintata executarea silita la cererea creditorului DDGV, împotriva debitoarei BA, in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. …, pronuntata de Judecatoria Buftea, în dosarul nr. ….

Instanta constata ca sunt îndeplinite cerintele prevazute de art. 384 ind.1 alin.2 C.p.c.. motiv pentru care va admite cererea formulata si va dispune in consecinta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de petentul BEJ, cu sediul în …. în contradictoriu cu creditorul DGV dom. în … si debitoarea BA dom. în …..

În baza art.384 ind.1 al.2 C.p.c. autorizeaza BEJ sa patrunda în imobilul situat în …… ce reprezinta domiciliul debitoarei BA, în vederea executarii silite în dosarul nr….. desfasurata la cererea creditorului DGV.

Executorie si irevocabila.

Data in camera de consiliu si pronuntata în sedinta publica azi, 27.01.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,