Sentinţă civilă Împrumuturi, credite, creditori


Dosar nr. 10576/94/2010

R O M Â N I A

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA

TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA

Î N C H E I E R E

Sedinta publica din 02.02.2011

Instanta constituita din:

Instanta constituita din:

Presedinte NEACSU SIMONA GABRIELA

Presedinte NEACSU SIMONA GABRIELA

Grefier DINU MAGDALENA

Grefier DINU MAGDALENA

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe creditor S.C. ET SRL si pe debitor SC FD SRL, având ca obiect somatie de plata

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe creditor S.C. ET SRL si pe debitor SC FD SRL, având ca obiect somatie de plata

La apelul nominal facut în sedinta publica, se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care arata ca s-a depus la dosar, de catre creditor dovada achitarii taxei de timbru în suma de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

Instanta invoca din oficiu exceptia necompetentei teritoriale retine cauza în pronuntare pe exceptia invocata.

I N S T A N T A

Având nevoie de timp pentru a delibera,

D I S P U N E

Amâna pronuntarea la data 09.02.2011.

Pronuntata în sedinta publica azi 02.02.2011.

Presedinte Grefier

Dosar nr 10576/94/2010

INCHEIEREA CIVILA NR 541/2011

Sedinta publica din 09.02.2011

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica de la 02.02.2011, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la aceea data, parte integranta din prezenta sentinta, când instanta având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea cauzei la data de 09.02.2011,când în aceeasi compunere a hotarât urmatoarele:

INSTANTA,

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata la data de 29.10.2010 pe rolul acestei instante, creditoarea SC ET SRL a chemat în judecata pe debitoarea SC FD SRL, solicitând ca aceasta sa fie somata sa plateasca suma de 5385,53 RON, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate în termen.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca sumele reprezinta contravaloarea marfurilor livrate debitoarei.

În drept, creditoarea a invocat prevederile OUG 119/2007.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 39 RON potrivit art. 15 din OUG 119/2007 raportat la art.3 lit.o1 din L 146/ 1997 si timbru judiciar de 0,3 RON, potrivit art.3 alin.1 din OG 32/1995.

Împreuna cu cererea de chemare în judecata, creditoarea a depus la dosar înscrisuri: contracte, facturi, fise contabile.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art.5 alin. 4 din OUG 119/2007, astfel cum a fost modificata prin legea de aprobare nr. 118/2008, în materia ordonantei de plata judecatorul este dator sa verifice din oficiu competenta instantei. Întrucât textul citat un distinge, se impune concluzia ca el are în vedere atât competenta materiala cât si pe cea teritoriala.

Potrivit art. 5 alin. 1 din OUG 119/2007, cererile privind creanta de plata a pretului se depun la instanta competenta sa solutioneze cauza în prima instanta.

Competenta teritoriala de a solutiona prezenta cauza apartine uneia dintre instantele prevazute alternativ la art.6 si 10 C.proc.civ.

Din probele administrate nu rezulta ca locul executarii obligatiei, locul nasterii obligatiei sau locul platii s-ar afla în raza teritoriala a Judecatoriei Buftea.

Judecatoria Buftea, prin urmare, nu se regaseste printre cele enumerate de textele legale amintite. Singura instanta competenta teritorial ce poate fi identificata pe baza actelor dosarului este, asadar, cea de la sediul debitoarei, aflat în localitatea …, judetul …..

Prin anexa la HG 337/1993 privind circumscriptiile teritoriale ale instantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, localitatea indicata se afla în raza teritoriala a judecatoriei Slobozia, judetul Ialomita, astfel încât, constatând ca aceasta e instanta competenta sa judece cauza, exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Buftea va fi admisa iar dosarul trimis Judecatoriei Slobozia, spre competenta solutionare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Buftea.

Declina competenta de solutionare a cererii formulate de creditoarea SC ET SRL cu sediul în … în contradictoriu cu debitoarea SC FD SRL cu sediul în …, în favoarea Judecatoriei Slobozia, judetul Ialomita.

Cu recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 09.02.2011.

PRESEDINTEGREFIER

Red. SN 10.02.2011/2ex