Sentinţă civilă Minori


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA

Sentinta civila nr. 40

Sedinta publica din data de 10.01.2011

Instanta compusa din:

PresedintePetcu Roxana-Ioana

Grefier Sin Dumitra

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta GCM si pe pârâtul AI, având ca obiect încredintare minor.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamanta FCM asistata de avocat LB cu delegatie la dosar si martorul FCI, lipsa fiind pârâtul AI.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care,

Reclamanta semneaza cererea.

Aparatorul reclamantei solicita proba cu înscrisuri si un martor care este prezent.

Instanta potrivit art.167 c.p.c. încuviinteaza probele solicitate si dispune administrarea.

S-a audiat martorul, dupa verificarea actului de identitate si sub prestare de juramânt, declaratia fiind atasata la dosar.

Aparatorul reclamantei solicita judecarea cauzei.

Instanta fata de actele dosarului constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în dezbateri.

Aparatorul reclamantei solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, încredintarea minorului si obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere.

I N S T A N T A

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 11823/94/2010 la data de 26.10.2010 reclamanta FCM a chemat în judecata pe pârâtul AI solicitând instantei, ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna încredintarea minorului AAS, nascut la data de … si obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca în urma relatiilor cu pârâtul a rezultat minorul AAS, nascut la data de …., recunoscut de pârât. Mai arata reclamanta ca sunt împreuna de 6 ai de zile dar în ultima perioada acesta a început sa se drogheze si nu mai este interesat de copil, nu sustine material familia, fiind ajutata de mama sa.

În dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosar copie de pe certificatul de nastere al minorului,a cartii de identitate si a solicitat proba cu martori.

În drept au fost invocate prev. art.42, 86, 94, 107 din Cod.Fam.

Pârâtul,legal citat, nu s-a prezentat în instanta si nu a depus întâmpinare.

În cauza a fost audiat martorul FCI, din declaratia caruia rezulta ca pârâtul, imediat dupa botez a plecat de acasa si nu s-a mai interesat de copil, acesta având probleme cu drogurile.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine ca din relatia partilor a rezultat minorul AAS, nascut la data de …, recunoscut de pârât, ultima perioada pârâtul a început sa se drogheze si nu mai este interesat de copil, nu sustine material familia, fiind ajutata de mama sa.

Fata de cele retinute mai sus instanta va admite actiunea, va încredinta minorul spre crestere si educare mamei reclamante, va obliga pe pârât la plata unei pensii de întretinere stabilita în functie de veniturile pârâtului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea civila formulata de reclamanta FCM, domiciliata în ……. în contradictoriu cu pârâtul AI, domiciliat în …..

Încredinteaza pe minorul AAS, nascut la data de ….., spre crestere si educare mamei reclamante.

Obliga pe pârât la plata unei pensii lunare de întretinere de 150 de lei în favoarea minorului de la data introducerii actiunii – 3.12.2010 – pâna la majorat.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 10.01.2011.

Presedinte Grefier

Petcu Roxana-Ioana Sin Dumitra