SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1102 Minori


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT-JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1102/01 iulie 2011

Şedinţa publică de la 01.07.2011

PREŞEDINTE COSMIN NICUŞOR MARIN – judecător

Grefier : Tîrnă Alina Mariana

Pe rol judecarea cauzei de Minori şi familie privind pe reclamantul-pârât FIM, , pe pârâta-reclamantă FM, si autoritatea tutelară Primăria U, jud.Dolj, având ca obiect divorţ cu copii.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data 24.06.2011, fiind consemnate în încheiere, parte integrantă a acestei sentinţe civile, când instanţa, având nevoie de timp pentru a examina probele administrate în cauză, cât şi pentru a delibera, a amânat pronunţarea rezultatului dezbaterilor la 01.07.2011.

JUDECATA

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Calafat la data de 10.05.2011 sub nr. 1598/201/2011 reclamantul-pârât FIM a chemat in judecată pe pârâta-reclamantă FM, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se desfacă căsătoria înregistrată sub nr. 22/14.11.1999, la Primăria Comunei U, Jud.Dolj din vina exclusivă a pârâtei-reclamante, să-i fie încredinţat spre creştere şi educare minorul FACM, născut la 08.01.2002, să fie obligat pârâta-reclamantă să plătească de întreţinere în favoarea minorului, în subsidiar, în cazul încredinţării minorului pârâtei-reclamante să fie obligată aceasta să-i permită legături personale cu minorul, la domiciliul său din Comuna U, după următorul program: în prima şi a treia săptămână din lună de sâmbătă de la ora 10 până duminică la ora 16; şi în prima jumătate din în vacanţa de iarnă, primăvară şi vară; iar pârâta-reclamantă să-şi reia numele avut înainte de căsătorie, acela de P.

În motivarea în fapt a acţiunii a arătat că ,sunt căsătoriţi din anul 2002 aşa cum rezultă din certificatul de căsătorie. În timpul căsătoriei părţile au locuit în domiciliul părinţilor reclamantului din comuna U.

Din căsătorie a rezultat minorul FACM, născut la data de 08.01.2002.

În luna martie 2011 părţile s-au despărţit în fapt ,când pârâta – reclamantă a părăsit domiciliul conjugal, plecând la părinţii săi fără nici un motiv şi fără a lua minorul.

În timpul căsătoriei pârâta – reclamantă a părăsit de mai multe ori domiciliul conjugal, fără motiv, de fiecare dată minorul rămânând luni de zile în îngrijirea reclamantului – pârât şi a părinţilor acestuia.

Neînţelegerile dintre părţi au avut ca şi motiv lipsa nejustificată a pârâtei-reclamante din domiciliul conjugal, aceasta motivând că pleacă la părinţii săi dar în realitate reclamantul – pârât a aflat că avea relaţii extraconjugale cu alţi bărbaţi.

Când revenea acasă, pârâta – reclamantă nu se ocupa de gospodărie şi nici de minor lăsându-l în grija părinţilor reclamantului – pârât.

Minorul rezultat din căsătorie a fost tot timpul în îngrijirea reclamantului – pârât şi a părinţilor săi.

Reclamantul – pârât a solicitat ,după desfacerea căsătoriei, ca minorul să-i fie încredinţat deoarece are condiţii pentru a-i asigura în continuare un climat corespunzător pentru creştere şi dezvoltare, realizând venituri. Totodată a solicitat ca pârâta – reclamantă să fie obligată la plata unei pensii de întreţinere.

În drept a invocat dispoziţiile art.37,38,40, 42 şi 94 C.fam.

A depus la dosar certificat de căsătorie, certificat de naştere al minorului, adeverinţă cu venit, caracterizare, taxa de timbru şi timbru judiciar.

În data de 24.09.2010 pârâta-reclamantă a depus la dosar întâmpinare şi cerere reconvenţională, arătând că este de acord cu teza subsidiară privind legăturile personale cu minorul, la domiciliul reclamantului – pârât din Comuna U, după următorul program: în prima şi a treia săptămână din lună de sâmbătă de la ora 10 până duminică la ora 16; şi în prima jumătate din în vacanţa de iarnă, primăvară şi vară; şi solicitând desfacerea căsătoriei din vina reclamantului-pârât, încredinţarea spre creştere şi educare a minorului şi obligarea reclamantului-pârât la plata pensiei de întreţinere, reluarea numelui avut înainte de căsătorie, acela de P.

În motivarea în fapt a arătat că s-a căsătorit cu reclamantul – pârât la 14-11-1999, iar din căsătorie a rezultat minorul FACM.

Începând cu anul 2007 când pârâta – reclamantă s-a angajat au început neînţelegerile generate de comportamentul reclamantului – pârât care, pe fondul consumului de alcool şi al unei gelozii nejustificate au început să creeze fără motiv, discuţii ce degenerau în scandaluri, adresându-i cuvinte foarte urâte şi jignitoare, aspect ce a dus la despărţirea în fapt a părţilor de mai multe ori.

Nu este adevărat că pârâta – reclamantă ar fi părăsit fără motiv domiciliul comun , ci datorită faptului că la data de 04 aprilie 2011, pârâtul certat-o, a jignito-o ore în şir creând un mare scandal, deşi ştia că pârâta – reclamantă fusese la Craiova la spital cu mama sa, reproşându-i că a fost să se întâlnească cu un alt bărbat.

Pârâtul deseori făcea adevărate crize de gelozie creându-i probleme şi la serviciu unde, în ziua de 06.04.2011 a mers pentru a-i reproşa contabilului că întreţine relaţii extraconjugale cu pârâta reclamantă. Gelozia nejustificată a reclamantului – pârât se manifesta numai atunci când se afla în stare de ebrietate, lucru ce se întâmpla frecvent.

Urmarea scandalului din 06.04.2011 pârâta – reclamantă a mers să locuiască la părinţi împreună cu minorul, care a însoţit-o ori de câte ori părţile s-au despărţit în fapt.

Reclamantul pârât nu aducea bani acasă,folosindu-i pentru a-şi cumpăra băutură şi ţigări, pârâta reclamantă fiind nevoită să facă foarte multe economii pentru a asigura copilului cele necesare.

În ceea ce-l priveşte pe minor pârâta reclamantă a arătat că acesta este foarte ataşat de mamă, aceasta fiind ce-a care s-a ocupat în permanenţă de minor,făcea lecţiile împreună cu el, îl însoţea la şcoală ; nefiind adevărate susţinerile reclamantului – pârât că nu s-ar fi ocupat de minor.

Pârâta reclamantă a menţionat că are condiţii materiale bune pentru creşterea minorului, părinţii acesteia deţinând trei proprietăţi.

În drept invocă dispoziţiile art.37, 40, 42 C.fam.. şi depune taxă de timbru şi timbru judiciar, precum şi adeverinţă de venit.

La termenul din 24.06.2011, a fost audiat minorul FACM, opţiunea acestuia fiind consemnată în cuprinsul unui proces verbal.

În cauză s-a dispus efectuarea anchetei sociale la domiciliul părţilor de către autoritatea tutelară Primăria Comuna U , au fost audiaţi martorii VA, MV, PN şi RE.

Din probele administrate în cauză instanţa a reţinut că părţile s-au căsătorit în anul 1999, în timpul căsătoriei au locuit în casa părinţilor reclamantului-pârât din Comuna U, Jud. Dolj, până în luna aprilie 2011, când soţii s-au despărţit în fapt, pârâta-reclamantă mutându-se la domiciliul părinţilor ei din aceeaşi comună. Din căsătorie a rezultat minorul FACM, născut la 08.01.2002.

Începând cu anul 2007 când pârâta – reclamantă s-a angajat la Şcoala din Comuna U au început neînţelegerile dintre soţi generate de comportamentul reclamantului – pârât care, pe fondul unor crize de gelozie a început să creeze discuţii ce degenerau în scandaluri, aspect ce a dus la despărţirea în fapt a părţilor de mai multe ori.

Instanţa, din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, constată că acuzaţiile de infidelitate formulate de reclamantul-pârât cu privire la pârâta-reclamantă nu se confirmă, reclamantul-pârât neprezentând o dovadă palpabilă în acest sens, ci numai zvonuri.

Pe de altă, instanţa constată că şi pârâta-reclamantă are o vină în despărţirea soţilor, întrucât a părăsit domiciliul comun al soţilor şi nu a încercat să îi explice soţului său, cu care are şi un copil, că acuzaţiile de infidelitate sunt nefondate şi nereale, preferând să aleagă calea mai uşoară, deşi măcar dacă ar fi avut în vedere că din căsătorie a rezultat un minor, nu ar fi trebuit să părăsească domiciliul comun.

Astfel fiind si reţinând ca raporturile dintre soţi sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, instanţa va admite acţiunea formulată de reclamantul-pârât, va admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă şi în temeiul art. 37 alin 2 C.fam. va declara desfăcută căsătoria din culpa comună a soţilor.

Având în vedere faptul că minorul, aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor, locuieşte, când la mamă, când la tată, dar mai ales faptul că mama este cea care se ocupă mai mult de îngrijirea minorului dar şi de situaţia şcolară, ea fiind cea care, fiind angajată în cadrul şcolii unde învaţă minorul, după ore îl ajută pe acesta să îşi facă temele precum, şi faptul că după ce mama s-a mutat la părinţii ei şi minorul a petrecut mai mult timp la domiciliul părinţilor tatălui, aşa cum arată caracterizările şcolare, acesta nu şi-a mai făcut în mod conştiincios temele şi nu a mai fost atent la ore ca altădată, în baza art. 42 C.fam, instanţa apreciază că este in interesul superior al minorului să fie încredinţat spre creştere şi educare mamei.

În temeiul art. 86 si 94 C.fam, reclamantul-pârât va fi obligat la plata pensiei de întreţinere pentru minor, iar la stabilirea cuantumului acesteia se va avea in vedere vârsta minorului şi necesităţile materiale ocazionate de creşterea şi educarea sa precum şi de posibilităţile materiale ale pârâtului-reclamant, urmând să se stabilească o de întreţinere în cuantum de 131,5 lei lunar în favoarea minorului, începând cu data înregistrării acţiunii – 10.05.2011 – şi până la majoratul minorului sau intervenirea altei cauze legale de încetare sau modificare a obligaţiei.

Văzând disp. art 40 alin 3 C.fam. pârâta-reclamantă va relua numele purtat anterior căsătoriei, acela de P.

Instanţa va admite cererea reclamantul-pârât pentru legături personale cu minorul, încuviinţând acestuia legături personale cu minorul, la domiciliul său din Comuna U, după următorul program: în prima şi a treia săptămână din lună de sâmbătă de la ora 10 până duminică la ora 16; şi în prima jumătate din în vacanţa de iarnă, primăvară şi vară, cu care pârâta – reclamantă a fost de acord.

Având în vedere faptul că instanţa a desfăcut căsătoria din culpa comună a soţilor, pârâtei-reclamante nu îi vor fi acordate cheltuielile de judecată, pe care le-a solicitat.

.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul-pârât FIM, domiciliat în Comuna U, judeţul Dolj în contradictoriu cu pârâta-reclamantă FM, domiciliată în comuna U, judeţul Dolj.

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă FM, în contradictoriu cu reclamantul-pârât FIM.

Declară desfăcută căsătoria, încheiata între părţi în data de 14.11.1999 şi înregistrată sub nr. 22/1999 în Registrul de Stare Civilă al Primăriei U, din culpă comună.

Încredinţează pârâtei-reclamante spre creştere si educare pe minorul FACM, născut la 08.01.2002.

Obliga reclamantul-pârât la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului FACM, născut la 08.01.2002, în cuantum de 131,5 lei lunar, de la data introducerii acţiunii – 10.05.2011 – şi până la majoratul minorului sau intervenirea altei cauze legale de încetare sau modificare a obligaţiei.

Încuviinţează reclamantului-pârât legături personale cu minorul, la domiciliul său din Comuna U, după următorul program: în prima şi a treia săptămână din lună de sâmbătă de la ora 10 până duminică la ora 16; şi în prima jumătate din în vacanţa de iarnă, primăvară şi vară.

Dispune ca pârâta-reclamantă să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, acela de “P”.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.07.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

COSMIN NICUŞOR MARIN Tîrnă Alina Mariana

RED/CNM/CA/5 ex. /19 Iulie 2011