Sistare pensie întreţinere Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)


Titlu: sistare intretinere

Data speţă: 11.10.2010

Prin cererea înregistrată sub nr.1324/199/21.09.2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamantul B. L.a chemat în judecată pe pârâta B. G.pentru sistare de întreţinere.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin sentinţa civilă 406/20.06.2006 a Judecătoriei Buhuşi a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere pentru pârâtă în procent de 23% din veniturile nete realizate până la terminarea studiilor.

Pârâta a terminat facultatea, şi este în măsură să se întreţină singură.

Reclamantul a fost reprezentat de apărător ales.

Pârâta, prezentă la instanţă a arătat că nu este de acord cu acţiunea întrucât este în anul I la master curs de zi Universitatea V.Alecsandri Bacău – Facultatea de Ştiinţe Economice.

În susţinerea celor de mai sus pârâta a depus adeverinţa 1028/04.10.2010 eliberată de Universitatea V.Alecsandri Bacău.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă 406/20.06.2006 a Judecătoriei Buhuşi, reclamantul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere către pârâtă în procent de 23% din veniturile nete, până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de împlinirea vârstei de 25 de ani.

La data stabilirii pensiei de întreţinere, instanţa a avut în vedere nevoile pârâtei care se afla în continuarea studiilor, şi posibilităţile reclamantului.

Instanţa reţine că situaţia pârâtei nu s-a schimbat, astfel , pârâta a terminat facultatea, dar este în continuarea studiilor, fiind studentă în anul I la master cursuri de zi, şi nu a împlinit nici vârsta de 25 de ani.

Faţă de cele ce preced, instanţa, constatând nefondată acţiunea reclamantului, în temeiul art.94 Cod familie, urmează a o respinge pe acest considerent.