SITUAŢII LA DIVORŢ. ÎNCREDINŢARE MINOR. LEGĂTURI PERSONALE CU MINORUL Situaţii la divorţ


Prin cererea înregistrata la data 11.11.2010 sub nr. (…)/215/2010 pe rolul Judecatoriei Craiova reclamanta C. A. A. a chemat în judecata pe pârâtul C. L. solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea casatoriei încheiata între parti si trecuta în Registrul de Stare civila al Primariei G. jud. D. la nr. 16/11.10.2007, reluarea numelui avut anterior casatoriei, acela de „ C.” si încredintarea minorei C. M. A., nascuta la data de 23.12.2007.

În motivarea actiunii s-a aratat ca sotii s-au casatorit la data de 11 10 2007 din relatiile lor au rezultat minora M.A., nascuta la data de 23 12 2007,iar în prezent partile sunt despartite în fapt, din cauza comportamentului pârâtului, care, pe fondul consumului excesiv de alcool, era extrem de violent fizic si verbal.

În drept si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 37, art. 38, art. 40, art. 42 C. Familiei.

La dosar s-au depus urmatoarele acte; certificatul de casatorie în copie, chitanta privind plata taxei de timbru , timbre judiciare .

În cauza pârâtul a formulat întâmpinare si cerere reconventionala solicitând desfacerea casatoriei prin acord, încredintarea minorei spre crestere si educare cu obligarea reclamantei la de întretinere în favoarea minorei.

La data de 28.04.2011 a fost luata o declaratie comuna reclamantei si pârâtului care au solicitat desfacerea casatoriei prin acordul partilor.

Partile s-au înteles ca minora sa fie încredintata pârâtului iar reclamanta sa aiba legaturi personale cu acestia în modalitatea solicitata prin cererea reconventionala de doua ori pe saptamâna.

În scop probator s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul partilor.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamanta si pârâtul s-au casatorit la data de 11.10.2007 iar din relatiile de casatorie ale partilor a rezultat minora M.A.,nascuta la data de 23 12 2007.

.Având în vedere declaratia comuna luata partilor , instanta, in baza art 37 alin 2 lit a si art 38 codul familiei, va dispune desfacerea casatoriei prin acordul partilor

În baza art. 41 alin. 3 C. familiei, se va dispune ca reclamanta sa–si reia numele avut anterior casatoriei acela de „C.”

Fata de împrejurarea ca, din relatiile de casatorie ale partilor a rezultat minora C.M. A.,nascuta la data de 23 12 2007, în baza art. 42 C. familiei instanta se va pronunta si cu privire la încredintarea acesteia unuia dintre parinti.

La încredintare se va tine seama atât de întelegerea partilor cât si de interesul minorei.

În speta, fata de actele si lucrarile cauzei, instanta retine ca este în interesul minorei sa fie încredintata spre crestere si educare pârâtului.

În baza art. 86 si 94 C. familiei reclamanta va fi obligata la plata unei pensii lunare de întretinere în favoarea minorei în cuantum de 140,7 lei lunar, , începând cu data promovarii actiunii pâna la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligatiei.

La stabilirea cuantumului pensiei de întretinere s-a avut în vedere venitul minim net pe economie conform HG 1193/2010 .

De asemenea, în baza art. 43 alin. 1 c. fam., se va obliga pârâtul sa permita reclamantei sa aiba legaturi personale cu minora în maniera solicitata,instanta apreciind ca este în interesul minorei sa petreaca mai mult timp cu mama sa.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite în parte actiunea precizata de divort, formulata de reclamanta C. A. M., cu domiciliul ales în (…) ., împotriva pârâtului C.L., domiciliat în (…) .

Admite cererea reconventionala formulata de pârâtul-reclamant C.L. împotriva pârâtei-reclamante C. A. M..

Dispune desfacerea casatoriei încheiata între parti si înregistrata sub nr. 19/15 februarie 2007 în Registrul de Stare civila al P. G. jud. D. la nr. 16/11.10.2007, prin acordul partilor.

Dispune ca reclamanta sa-si reia numele purtat anterior casatoriei, acela de „ C. ”.

Încredinteaza minora C.M. A.,nascuta la data de 23.12.2007 spre crestere si educare pârâtului.

Obliga reclamanta, în favoarea minorei C. M. A., la plata unei pensii de întretinere în cuantum de 140,7 lei lunar, începând cu data formularii cererii reconventionale si pâna la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligatiei.

Obliga pârâtul sa permita reclamantei sa aiba legaturi personale cu minora la domiciliul reclamantei in prima si a treia saptamâna din luna , de vineri de la orele 14,00 pâna duminica la orele 15,00, o saptamâna in vacanta de iarna, in perioada Craciunului , o luna in vacanta de vara, respectiv 01-31 august, 3 zile in vacanta de paste.

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Irevocabila privind divortul.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare in ce priveste celelalte capete de cerere.

Pronuntata în sedinta publica de la 05 mai 2011.

PRESEDINTE, GREFIER,