SITUAŢII LA DIVORŢ. REÎNCREDINŢARE MINOR Situaţii la divorţ


REÎNCREDINTARE MINOR

Prin cererea înregistrata la data de 13.10.2009 sub nr. (…) /215/2009 pe rolul Judecatoriei Craiova, reclamanta S. I. F. a chemat in judecata pe pârâtul S. I. pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna reincredintarea acesteia la mama sa – N.E..

În motivarea actiunii, s-a aratat ca prin sentinta civila nr. 7561/01.04.2002 s-a dispus desfacerea casatoriei dintre S. I. si S. E., in prezent N. E., parintii reclamantei si încredintarea acesteia spre crestere si educare tatalui S. I., având in vedere împrejurarile existente la momentul respectiv, in anul 2002, când reclamanta avea vârsta de 8 ani.

A mai precizat reclamant ca de la aceasta data s-au schimbat conditiile materiale de crestere si educare ale mamei sale , insa in prezent pârâtul manifesta un comportament ostil fata de reclamanta, in sensul ca o jicneste permanent, chiar a fost lovita de acesta si i-a cerut o parte din banii pe care reclamanta ii primeste de la mama sa din Italia.

Reclamanta a mai aratata ca in prezent pârâta N. E. are un loc stabil de in Italia, la societate unde lucreaza, fiind angajat si fratele sau S. I.C., are locuinta si realizeaza venituri, trimitându-i in mod regulat bani si luând-o in vacante in Italia.

A mai precizat reclamanta ca pârâtul consuma in mod excesiv bauturi alcoolice, provocând scandal si in prezent nu mai are o locuinta stabila, locuind cu chirie in diverse locatii.

În drept îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 44 alin 1 C Familiei si art. 82 C.p.c.

La dosar s-a depus s.civ. nr. 7561/01.04.2002 pronuntata de Judecatoria Craiova, dec. Nr. 720/27.09.2005 pronuntata de Tribunalul Dolj, autodeclaratie tradusa din limba italiana, înscrisuri in limba italiana traduse in limba româna, copie acte de stare civila, facturi fiscale .

La data de 28.01.2010 pârâta N. E. a depus la dosar întâmpinare si cerere reconventionala prin care a solicitat instantei admiterea actiunii, deoarece s-au schimbat împrejurarile avute în vedere de instantele care au încredintat cei 2 minori pârâtului, în sensul ca in prezent beneficiaza de conditii locative si materiale bune, realizeaza venituri proprii lunare, iar relatiile dintre aceasta si minori sunt foarte apropiate, reclamanta, care are acum vârsta de 17 ani, venind in fiecare vacanta in Italia si locuind cu pârâta.

In scop probator, la propunerea pârâtei a fost luat interogatoriu reclamantei au fost audiati martorii N.F. D., a fost efectuata prin comisei rogatorie ancheta sociala la resedinta pârâtei N. E. in Italia.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata faptul ca prin sentinta civila nr. 7561/01.04.2002 s-a dispus desfacerea casatoriei dintre S. I. si S. E. , in prezent N.E., parintii reclamantei si încredintarea acesteia si a minorului S. I. C. spre crestere si educare tatalui S. I..,

Prin decizia civila 720/27.09.2005 pronuntata de Tribunalul Dolj – s-a dispus reincredintarea minorului S.I.C. mamei N. E..

La momentul actual, împrejurarile de fapt avute în vedere la încredintarea minorei s-au modificat, în sensul ca, desi aceasta se afla în grija tatalui, totusi, asa cum rezulta materialul probator administrat in cauza, pârâtul nu se implica suficient în problemele de viata si de pregatire scolara ale minorei, functionarul însarcinat cu efectuarea anchetei retinând ca minora in prezent se afla la resedinta mamei din Italia, iar pârâtul S.I.nu a fost gasit in domiciliu si nu a raspuns invitatiilor adresate de Serviciul Autoritate Tutelara pentru a se intocmi ancheta sociala

În ancheta sociala efectuata prin comisie rogatorie la la resedinta pârâtei N. E. s-a retinut ca aceasta dispune de conditii materiale bune de locuit, având inchiriat un imobil in care locuieste impreuna cu fiul sau, fratele reclamantei – S. I.C., dotata cu tot necesarul unei bune gospodariri, iar din discutiile purtate cu functionarul insarcinat cu efectuarea anchetei sociale, reiese ca mama doreste ca fiica sa vina in Italia sa locuiascu cu ea, tinind zilnic legatura cu aceasta, iar in prezent minora nu mai locuieste cu tatal sau, locuind la o verisoara a pârâtei N. E..

Prin proba testimoniala administrata s-a facut dovada ca in present reclamanta locuieste cu o ruda, aceasta nu mai locuieste cu tatal sau, care consuma zilnic bauturi alcoolice, iar in perioada cit reclamanta si pârâtul au locuit cu acesta a observat ca pârâtul avea un comportament necorespunzator, in sensul ca o jicnea pe reclamanta, nu o lasa sa invete, venind acasa sub influenta bauturilor alcoolice si folosind banii pe care ii cistiga pentru procurarea alcoolului.

Martorul a mai precizat ca pârâtul nu detine o locuinta, acesta locuind cu chirie la diverse cunostinte, neavind conditii de crestere si edcuare pentru minora si nu ii asigura veniturile necesare pregatirii sale profesionale.

Avind in vedere probatoriile administrate in cauza, precum si de preocuparea pârâtei fata de pregatirea scolara si nevoile de trai ale reclamantei, apreciaza ca, la momentul actual, se impune ca minora sa fie încredintata spre crestere si educare mamei, aceasta oferindu-i un suport afectiv si material superior celui oferit de pârât.

Pentru motivele aratate, instanta apreciaza ca în cauza sunt îndeplinite conditiile prevazute de disp. art. 44 C.fam., asa încât, va admite actiunea si cererea reconventionala si va dispune reîncredintarea spre crestere si educare a reclamantei la mama.

In temeiul art. 94 C.fam va oblige pârâtul la plata pensiei de intretinere in favoarea minorei in cuantum de 140 lei incepind cu data pronuntarii prezentei sentinte – 31.03.2011 si pina la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligatiei.

Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite actiunea formulata de reclamanta S. I. F., domiciliata în (…), , în contradictoriu cu pârâtii S. I., domiciliat in (…) si N. E., cu domiciliul ales la cabinetul Av. B. A. din (…)

Admite cererea reconventionala formulata de pârâta N. E. in contradictoriu cu reclamanta S. I. F.si S. I..

Dispune reîncredintarea spre crestere si educare a minorei S. I. F., nascuta la 06.05.1994, pârâtei – reclamante N.E..

Obliga pârâtul S. I. la 140 lei lunara de intretinere in favoarea minorei S. I. F.incepind cu data pronuntarii prezentei sentinte – 31.03.2011 si pina la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligatiei.

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Cu apel, în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 31 martie 2011.

Presedinte Grefier