SOMATIE DE PLATA (ANULARE) – DEPUNERE TARDIVA A INTAMPINARII Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Nr./data : 4/03.01.2011

AUTOR : Balan Danut Cristian

Domenii asociate : Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Titlu: SOMATIE DE PLATA (ANULARE) – DEPUNERE TARDIVA A INTAMPINARII

Cu nr. (…) a fost înregistrata pe rolul instantei cererea formulata de debitoarea S.C.F. C. SRL, în contradictoriu cu creditoarea S.C.E. SRL, privind anularea sentintei civile nr. (…), prin care a fost obligata la plata sumei de 7619,53 lei catre creditoare.

În sustinerea cererii, debitoarea a aratat ca în data de 21.06.2010 a depus întâmpinare, la cererea creditoarei, în conditiile în care primul termen de judecata era la 4.06.2010. Instanta a comunicat un exemplar al întâmpinarii creditoarei, dând acesteia termen pentru a preciza cererea în raport cu înscrisurile comunicate.

Se mai sustine ca în cuprinsul sentintei s-a retinut ca debitul a fost achitat în integralitate, cu mult înainte de promovarea actiunii de catre reclamanta si cu toate acestea s-a apreciat ca se impune a se plati înca o data acelasi debit.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 13 din OUG.117/2009.

Analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin sentinta civile nr.(…) debitoarea S.C.F.C.SRL a fost somata sa plateasca , în 10 zile de la comunicarea hotarârii, suma de 7619,53 lei, reprezentând pretul marfii livrate si 356,59 lei dobânda legala, creditoarei S.C.E. SRL, aflat în insolventa.

S-a retinut ca, în baza facturilor fiscale depuse la dosarul cauzei, creditoarea a livrat debitoarei o serie de produse în valoare totala de 7619,53 lei, facturi ce au fost acceptate de debitoare prin semnarea si stampilarea lor.

Instanta a constatat ca între parti nu s-a încheiat un contract comercial, astfel cum acesta este definit prin art. 1 pct.1 din OUG.119/2007 , însa asa cum rezulta din probatoriile administrate în cauza, debitoarea nu a depus întâmpinare în termenul prevazut de art.7 alin.4 din OUG.119/2007, împrejurare considerata a fi o recunoastere a pretentiilor creditoarei.

In solutionarea cererii de anulare, instanta retine ca somatia de plata a sumelor de 7619,53 lei si 356,59 lei este nefondata, la pronuntarea sentintei nr.(…) netinându-se seama de înscrisuri aflate la dosarul cauzei , din care rezulta plata integrala a debitului.

Astfel, prin ordinele de plata nr.(…), nr.(…), nr.(…) si nr.(…) s-au achitat creditoarei S.C.E. S.R.L. sumele reprezentând pretul marfurilor livrate debitoarei, conform facturilor emise.

Depunerea tardiva a întâmpinarii nu putea avea ca efect ignorarea înscrisurilor anexate acesteia, cu atât mai mult cu cât administrarea acestei probe nu pricinuia amânarea judecatii cauzei, fiind circumcrisa dispozitiilor art. 138 alin.1 pct.3 C.proc.civila