Somatie de plata Cereri


INSTANTA

In urma deliberarii in secret in Camera de Consiliu, conform art. 256 C.pr.civ., a adoptat urmatoarea hotarare:

I.Procedura de judeacata

A. Cererea de chemare in judecata

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 09.03.2011 sub nr. X/189/2011, creditoarea S.C.V P S.R.L. a solicitat instantei sa dispuna emiterea unei ordonante, care sa cuprinda somarea debitoarei S.C. E S.R.L. la plata sumei de 20.468 lei reprezentand pret al produselor livrate si neachitate de catre debitoare, suma de 1. 171 lei reprezentand dobanda legala calculata pana la data de 14.02.2011 aferente pretului neachitat, cu cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar.

In motivarea in fapt cererii, creditoarea a invederat instantei ca, intre S.C. M S.A. si debitoare au existat relatii comerciale, in baza carora a fost livrata marfa, pentru care au fost emise facturi fiscale ce au fost acceptate la plata de catre debitoare. Debitoarea nu a achitat facturile fiscale emise, acumuland un debit in cuantum de 20.468 lei. Creditoarea a aratat ca au trecut 120 de zile de la scadenta fiecarei facturi acceptate de debitoare prin semnatura si stampila. Creditoarea a mai precizat ca intre S.C.V P S.R.L, S.C. M S.A. si ING Bank N.V. s-a incheiat contractul de cesiune nr.10039/08.02.2010, prin care S.C.V P S.R.L a preluat creantele detinute de ING de la M S.A. Cesiunea de creante detinuta de M SA la S.C. E S.R.L. si care urmeaza sa fie incasata de S.C.V P S.R.L., a fost inregistrata la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare sub nr. X-ARO din data de 10.02.2010 pentru opozabilitate, la data 10.02.2010. Creditoarea a precizat ca detine o creanta certa, lichida si exigibila.

In drept, creditoarea a invocat dispozitiile art. 1 si art. 2 O.G. nr.5/2001 privind procedura somatiei de plata, O.G. 9/2000.

In temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ. a solicitat judecarea cauzei in lipsa.

Cererea de chemare in judecata a fost timbrata cu suma in cuantum de 39 lei, achitata prin chitanta seria IT6-10- nr. 1188051(65) (fila 26), conform prevederilor art. 3 lit. oą din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru si s-au aplicat timbre judiciare in cuantum de 5 lei, potrivit dispozitiilor art.3 alin.2 din O.G. nr.32/1995 privind timbrul judiciar.

B. Intampinare

Debitoarea a formulat intampinare (fila 29) la cererea de emitere a somatiei de plata prin care a solicitat respingerea cererii, apreciind ca nu datoreaza suma reprezentand debit si dobanda legala, creanta nu este certa, lichida si exigibila.

In fapt, debitoarea a aratat ca, societatea creditoare nu i-a livrat marfa in cuantum de 20.468 lei si nu a emis nicio factura din care sa rezulte suma pretins datorata. Initial s-a comunicat la sediul societatii o convocare la conciliere directa, dar nici cu ocazia acelei notificari nu i-au fost comunicate facturi fiscale ce fac obiectul somatiei de plata A luat legatura cu reprezentantii creditoarei si acestia au aratat ca au gasit in arhiva preluata de la societatea S.C. M S.A. doua facturi emise pe numele societatii, dar care nu poarta nici o semnatura si stampila a societatii. A precizat debitoarea ca nu a incheiat cu creditoarea nici un contract de in cursul anului 2008, astfel ca, creanta pretinsa de catre creditoare nu indeplineste conditiile prevazute de O.G. 5/2001.

Intampinarea nu a fost motivata in drept.

C. Raspuns la intampinare

Creditoarea a depus la dosar raspuns la intampinare (fila 55) prin care a solicitat respingerea solicitarilor debitoarei.

Creditoarea a aratat ca intre S.C. M si debitoare au existat relatii comerciale prevazute in contractul de vanzare-cumparare nr. 191 din data de 19.08.2008 incheiat cu valabilitatea pana la data de 01.10.2009 perioada care acopera o mare parte a anului 2009. In anexa contractului sunt prevazute clauze speciale prin care debitoarea se obliga pe durata contractului sa achizitioneze marfa de la S.C. M S.A. de o anumita valoare pe care sa o achite in termen de 90 de zile de la emiterea fiecarei facturi, urmand sa primeasca un discount in situatia in care cele doua conditii sunt indeplinite. S.C. M S.A. poate factura bunurile specificate ca discount, urmand ca la terminarea contractului sa fie emisa o factura de discount in beneficiul debitoarei, iar in cazul in care se constata neindeplinirea obligatiilor contractuale sa impute debitoarei contravaloarea bunurilor astfel facturate. Creditoarea a precizat ca detine o creanta certa, lichida si exigibila.

D. Precizari

Debitoarea a depus la dosar precizari (fila 71) prin care a aratat ca produsele facturate reprezinta discount-ul acordat conform anexei nr. 1 din contract, pentru care societatea debitoare trebuia sa achizitioneze bunuri de la societatea S.C. M S.A. iar in termen de 90 de zile urma sa o achite. Debitoarea a aratat ca a achizitionat marfa de la S.C. M S.A. si a achitat-o la termenele stabilite, astfel ca este indreptatita la discount. Numai daca nu achitau facturile la termenul stabilit de S.C. M S.A. putea denunta unilateral intelegerea. Debitoarea a precizat ca a respectat termenul de plata conform contractului, astfel ca, nu datoreaza nici o suma debitoarei. Facturarea acestor bunuri trebuia sa se faca in,, minus” si nu in ,,plus” asa cum a procedat creditoarea.

E. Probe

In dovedirea cererii, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisurile depuse la dosar, depunand in acest sens la dosar in fotocopie certificata pentru conformitatea cu originalul urmatoarele inscrisuri: desfasurator de calcul al dobanzii legale (fila 5), contract de cesiune de creante (filele 6-13), extras din Arhiva de Garantii Reale Mobiliare (filele 14-17), nota de informare de la Oficiul Registrului Comertului (fila 18), facturi fiscale (filele 24-25), contractul de vanzare-cumparare nr. 191 din data de 19.08.2008 (filele 58-61).

La solicitarea instantei creditoarea a depus la dosar precizari (fila 164).

Debitoarea a depus la dosar urmatoarele copii de pe urmatoarele inscrisuri: acte contabile (filele 31-38), extrase de cont, chitante de plata (filele 39-51), situatii documente contabile (filele 73-151).

In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile depuse la dosar.

II.Solutia instantei

Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Intre creditoarea S.C. M S.A. si debitoarea S.C. E S.R.L. s-a incheiat contractul de vanzare cumparare nr. 191 din data de 19.08.2008, prin care prima, in calitate de vanzatoare s-a obligat sa vanda, iar a doua in calitatea de cumparatoare s-a obligat sa cumpere produse distribuite de vanzatoare. Contractul s-a incheiat la data de 15.08.2008 cu o valabilitate pana la data de 01.10.2009. Odata cu incheierea contractului intre parti a intervenit o intelegere constatata in anexa 4 la contractul de vanzare cumparare (fila 60), prin care cumparatorul (debitoarea) se obliga sa achizitioneze de la vanzator ( S.C. M S.A.) pe o perioada de 12 luni, incepand cu data de 01.09.2008 un volum de marfa de minim 46.192 ron/luna, fara TVA din toata gama de produse. Potrivit art. 2 din anexa, partile au stabilit un termen de plata de 90 de zile de la data emiterii facturii.

Potrivit intelegerii, vanzatorul se obliga sa acorde cumparatorului un discount echivalent cu contravaloarea unui mobilier si a unui sistem de supraveghere, in situatia in care debitoarea respecta cele doua conditii la care s-a obligat. S.C. M S.A. putea factura bunurile specificate ca discount urmand ca la terminarea contractului sa fie emisa o factura de discount in beneficiul debitoarei, iar in cazul in care se constata neindeplinirea cumulativa a obligatiilor contractuale, vanzatorul putea denunta unilateral intelegerea prevazuta in anexa si notifica cumparatorului plata contravalorii produselor oferite ca discount (art. 6 din anexa). In acest caz cumparatorul era obligat sa achite contravaloarea produsului oferit ca discount in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, fara a fi nevoie de punere in intarziere.

Asa cum rezulta din adresa depusa la dosar de catre creditoare, nu a fost reziliata intelegerea intre parti cu consecinta faptului ca debitoarea nu a fost notificata cu privire incetarea intelegerii.

In drept, instanta retine ca somatia de plata constituie o procedura speciala reglementata de OG nr. 5/2001.

Articolul 1 alineat 1 prevede ca „procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.”

Articolul 6 din acelasi act normativ stabileste ca daca nu a intervenit inchiderea dosarului in conditiile art. 5, judecatorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lamuririlor partilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

Din textele legale de mai sus reiese ca cererea prin care se declanseaza procedura somatiei de plata trebuie sa indeplineasca, pe langa conditiile generale, trei conditii speciale de admisibilitate.

In primul rand, creditorul trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa consta in indatorirea debitorului de a plati o suma de bani.

In al doilea rand, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila.

A treia conditie de admisibilitate se refera la mijlocul de proba prin care s-ar putea face dovada creantei pretinse de creditor, in sensul ca pot fi folosite numai inscrisurile.

Potrivit art. 46 din Codul comercial, obligatiile comerciale se probeaza cu acte autentice, acte sub semnatura privata, facturi acceptate, prin corespondenta, prin telegrame, cu registrele partilor, cu martori de cate ori autoritatea judecatoreasca ar crede sa admita proba testimoniala, si orice alte mijloace de proba admise de legea civila.

Raportand dispozitiile legale mai sus mentionate la situatia de fapt retinuta in speta, cercetata prin prisma conditiilor de admisibilitate a emiterii somatiei de plata, instanta constata ca aceste conditii impuse de lege nu sunt indeplinite.

Astfel, raportand situatia de fapt la prevederile art.1 din O.G. nr.5/2001 rezulta ca reclamanta-creditoare nu a facut dovada ca este titulara unei creante certe si lichide.

Creanta este certa in sensul dispozitiilor art. 379 alin.3 din Codul de procedura civila, cand existenta sa nu este discutabila din punct de vedere juridic, cand rezulta din insusi actul de creanta sau din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.

Creditoarea nu a facut dovada certitudinii creantei privind contravaloare discount, intrucat facturile emise si depuse la dosar (filele 24-25) nu sunt acceptate de catre debitoare prin semnatura si stampila, iar din contractul de vanzare cumparare nr. 191/19.08.2008 nu rezulta ca partile au convenit un alt mod de acceptare a acesteia.

Faptul ca debitoarea a semnat contractul de vanzare cumparare incheiat cu S. C. M S.A. nu are valoarea unei acceptari a facturii continand creanta reprezentand contravaloarea produsului oferit ca discount, intrucat contractul invocat instituie cadrul general de derulare a relatiei contractuale, executarea operatiunilor prevazute de acestea si existenta creantei urmand a se concretiza in facturile fiscale emise de creditoare. Aceste facturi fiscale emise de creditoare si depuse la dosar la filele 24-25 nu sunt acceptate la plata de catre debitoare.

Instanta retine ca debitoarea contesta creanta, aratand ca si-a indeplinit obligatiile stabilite din contractul de vanzare cumparare nr. 191/19.08.2008 astfel ca, este indreptatita la primirea discont-ului oferit conform contractului, depunand in acest sens acte contabile. Aceste aspecte invocate de debitoare nu permit retinerea ca indeplinita a conditiei de certitudine a creantei, fiind necesara analizarea dreptului de creanta invocat de catre creditoare, pe calea dreptului comun, prin administrarea de probe concludente si interpretarea clauzelor contractuale.

In procedura somatiei de plata instanta nu poate analiza fondul raportului juridic, ceea ce in prezenta cauza se impune a fi facut. Mai exact, urmeaza a stabili pe calea dreptului comun, indeplinirea sau neindeplinirea cumulativa de catre debitoare a obligatiilor contractuale (a conditiilor acordarii produsului oferit ca discount), precum si daca debitoarea datoreaza suma in cuantumul solicitat de creditoare.

Asadar, pentru clarificarea raporturilor obliga?ionale dintre par?i se impune interpretarea clauzelor contractuale intervenite intre parti si administrarea de probe specifice dreptului comun, procedura soma?iei de plata neputandu-se substitui procedurii de drept comun, ea avand aplicabilitate doar atunci cand crean?a este clara ?i necontestata.

Pentru toate motivele de fapt si de drept mai sus enuntate, instanta urmeaza sa respinga actiunea formulata pe calea speciala a procedurii somatiei de plata de catre creditoarea S. C.V P S.R. L. impotriva debitoarei S.C. E S.R.L. ca inadmisibila, creditoarea avand posibilitatea alegerii dreptului comun in vederea realizarii intereselor sale.

7