Somatie de plata Plăţi


INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub numarul X/189/2010 in data de 02.09.2010, creditoarea S.C. T S.R.L. B a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei S.C. C S.A., pentru suma de 85989,40 lei reprezentand contravaloarea facturii nr. 16 seria F-TEO din 14.01.2010, si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, creditoarea a aratat ca a executat pentru debitoare Proiectul Tehnic Scoala cu 8 sali de clase Z, pentru care a emis factura nr. 16 seria F-TEO din 14.01.2010, insusita de catre debitoare prin semnatura si stampila.

Astfel, a aratat creditoarea, a fost incheiat contractul de lucrari nr. 10059 din 28.11.2007, intre partile Consiliul Local Z si debitoarea S.C. C S.A., contract ce avea ca obiect, proiectarea si executarea lucrarii “Construire Scoala cu 8 sali de clasa”, iar la data de 21.04.2008, a fost incheiat procesul verbal de predare-primire intre S.C. X S.R.L. si S.C. C S.A. avand ca obiect in primul rand, Proiectul Tehnic Scoala cu 8 sali de clase Z, in al doilea rand, documentatia pentru obtinere aviz sanitar, E-ON, PSI, mediu si in al treilea rand, PAC pentru obiectivul „Scoala cu 8 sali de clase Z”.

Creditoarea a invederat instantei ca prin incheierea nr. 2685 din 03.08.2009 pronuntata de Tribunalul V, a fost admisa cererea de suspendare temporara a activitatii formulata de societatea S.C. ART.Construct S.R.L., iar prin Hotararea AGA nr. 1/1.08.2009 a societatii T S.R.L., aceasta a preluat toate drepturile si obligatiile contractuale ale S.C. Art- Construct S.R.L, in acest fel emitandu-se de catre T S.R.L. factura nr. 16 seria F-TEO din 14.01.2010 pentru suma de 85989,40 lei, reprezentand contravaloarea Proiectului Tehnic Scoala cu 8 sali de clase Z.

Debitoarea a fost notificata pentru plata acestei sume, fara rezultat, insa.

Apreciaza creditoarea ca suma solicitata reprezinta o creanta certa, lichida si exigibila.

In drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile O.G. 5/2001.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei factura nr. 16 seria F-TEO din 14.01.2010 pentru suma de 85989,40 lei, notificare nr. 4/27.05.2010, hotararea AGA nr. 1/31.07.2009, incheierea nr. X/03.08.2009, Hotararea AGA nr. 1/1.08.2009, Hotararea AGA nr. 2/1.08.2009, proces verbal de predare-primire din 21.04.2008, notificare nr. 1/29.03.2010, notificare nr. 2/19.05.2010 (f 5-22), referat privind verificarea de calitate la cerinta A a Proiectului Tehnic Scoala cu 8 sali de clase Z, referat partial-final privind verificarea de calitate pentru ansamblu proiect constructii la cerinta siguranta in exploatare, referat partial-final privind verificarea de calitate pentru ansamblu proiect constructii la cerinta igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, referat partial-final privind verificarea de calitate pentru ansamblu proiect constructii la cerinta izolatie termica, referat partial-final privind verificarea de calitate pentru ansamblu proiect constructii la cerinta protectia impotriva zgomotului (f.40-54), factura nr. 000036/27.08.2008, proces verbal de predare-primire din 23.04.2008, intre S.C. C S.A. si Consiliul Local Z (f.60-61), contract de lucrari nr. 10059/28.11.2007 incheiat intre S.C. C S.A. si Consiliul Local Z.

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar.

Legal citata, debitoarea S.C. C S.A. a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand ca, raporturi juridice nu au existat intre S.C. T S.R.L. si S.C. C S.A., ci intre aceasta din urma si S.C. X S.R.L. care au vizat executarea Proiectului Tehnic „Scoala cu 8 sali de clase Z”, motiv pentru care creditoarea nu dovedeste calitatea sa procesuala activa, cu atat mai mult cu cat obligatia contractuala este una intuitu personae, conditii in care a solicitat admiterea acestei exceptii.

Cu privire la fondul cauzei, debitoarea a aratat ca proiectul in cauza a fost intocmit in mod defectuos, ceea ce il face imposibil de aplicat fara a fi refacut, impunandu-se discutii pe fondul cauzei cu privire la indeplinirea obligatiei de a contractului din partea proiectantului.

Mai mult decat atat, a sustinut debitoarea, in conditiile in care S.C. X s-ar fi desfiintat, se pune problema cine a preluat si obligatiile acestei societati si daca acestea pot fi transmise unei terte persoane fara acordul beneficiarului de proiect sau al beneficiarului din contractul de executare lucrari.

Prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, creditoarea a reiterat sustinerile din cererea de chemare in judecata, adaugand faptul ca sustinerea creditoarei in sensul ca proiectul prezinta deficiente nu corespunde realitatii, avand in vedere imprejurarea ca la 22.08.2008, la o zi dupa ce proiectul a fost predat de catre creditoare debitoarei, s-a incheiat si procesul verbal de predare primire dintre debitoare si Consiliul Local Z, avand ca obiect proiectul tehnic, iar debitoarea a incasat suma de bani aferenta acestuia.

Analizand, cu prioritate in baza art. 137 alin.(1) Cod procedura civila, exceptia lipsei calitatii procesuale active a creditoarei S.C. T S.R.L, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta, creditoarea S.C. T S.R.L. a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei S.C. C S.A. pentru suma de 85989,40 lei, reprezentand reprezentand contravaloarea facturii nr. 16 seria F-TEO din 14.01.2010.

Instanta retine ca, calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si cel care este titularul dreptului afirmat.

Emiterea de catre S.C. T S.R.L. a facturii fiscale seria F-TEO nr.16/14.01.2010 pentru suma de 85989,40 lei, reprezentand contravaloarea Proiectului Tehnic „Scoala cu 8 sali de clase Z”, factura semnata de primire si stampilata de catre S.C. C S.A., semnifica existenta unui raport juridic obligational intre cele doua parti, imprejurarea ca executarea Proiectului a fost convenita intre S.C. C S.A. si o alta societate, S.C. X S.R.L. neimpiedicand retinerea faptului mai sus aratat.

Fiind in masura sa probeze raporturile contractuale pretinse ca izvor de obligatii pentru creanta solicitata cu factura fiscala mai sus mentionata, instanta apreciaza ca S.C. T S.R.L. are legitimare activa pentru a solicita suma suma de 85989,40 lei, contravaloare a facturii fiscale seria F-TEO nr.16/14.01.2010, in contradictoriu cu S.C. C S.A., ratiune pentru care va respinge exceptia invocata de catre debitoare, ca neintemeiata.

Pe fondul cauzei, cererea prin care se declanseaza procedura somatiei de plata, reglementata de O.G. 5/2001, cu modificarile ulterioare, trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de aceasta lege speciala, respectiv de art. 1 alin.1.

Astfel, in primul rand, creditorul trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa sa constea in indatorirea debitorului de a plati o suma de bani. Nu prezinta relevanta, in principiu, imprejurarea care a generat nasterea obligatiei, din partea finala a art. 1 alin.1 rezultand ca poate fi vorba despre contravaloarea executarii unui serviciu, unei lucrari sau oricarei alte prestatii. Este insa necesar ca aceasta obligatie sa fie asumata prin contract constatat printr-un inscris ori determinata potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura sau in alt mod admis de lege.

In al doilea rand, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, respectiv existenta ei sa fie neindoielnica, sa rezulte din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art. 379 alin.3 C.proc.civ., cuantumul acesteia sa fie determinat prin inscrisul care o constata sau, cel putin, sa fie determinabil prin inscrisul respectiv sau prin alte inscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art. 379 alin.4 C.proc.civ., iar termenul prevazut in favoarea ori si in favoarea debitorului s-a implinit ori, in conditiile legii – art. 263 si art. 382 C.proc.civ. – debitorul este decazut din beneficiul termenului.

Analizand prezenta cerere de emitere a ordonantei care sa contina somatia de plata in raport de aceste cerinte, instanta constata ca intre creditoarea S.C. X S.R.L. si debitoarea S.C. C S.A., s-a convenit executarea unei lucrari constand in Proiectul Tehnic „Scoala cu 8 sali de clase Z”, avand ca beneficiar final –Consiliul Local Z, intre acesta din urma si debitoarea din prezenta cauza incheindu-se contractul de lucrari nr. 10059 din 28.11.2007, avand obiect, proiectarea si executarea lucrarii “Construire Scoala cu 8 sali de clasa”.

Instanta constata ca la data de 21.04.2008, a fost incheiat procesul verbal de predare-primire intre S.C. X S.R.L. si S.C. C S.A. avand ca obiect in primul rand, Proiectul Tehnic Scoala cu 8 sali de clase Z, in al doilea rand, documentatia pentru obtinere aviz sanitar, E-ON, PSI, mediu si in al treilea rand, PAC pentru obiectivul „Scoala cu 8 sali de clase Z”.

Totodata, instanta retine ca prin incheierea nr. 2685 din 03.08.2009 pronuntata de Tribunalul V, a fost admisa cererea de suspendare temporara a activitatii formulata de societatea S.C. ART.Construct S.R.L., iar in Hotararea AGA nr. 1/1.08.2009 a societatii T S.R.L., se prevede ca aceasta a preluat toate drepturile si obligatiile contractuale ale S.C. Art- Construct S.R.L.

La data de 14.01.2010, s-a emis de catre T S.R.L. factura nr. 16 seria F-TEO din pentru suma de 85989,40 lei, reprezentand contravaloarea Proiectului Tehnic Scoala cu 8 sali de clase Z.

Instanta apreciaza ca nu este intrunita conditia caracterului cert al creantei.

Instanta constata, pe de o parte, ca debitoarea a aratat ca nu recunoaste suma solicitata prin cererea de chemare in judecata.

Pe de alta parte, Procesul verbal de predare-primire a Proiectului Tehnic Scoala cu 8 sali de clase Z a fost incheiat in data de 21.04.2008, avand ca semnatari pe S.C. X S.R.L. pe de o parte, si respectiv, pe S.C. C S.A., pe de alta parte.

La data de 1.08.2009, a intervenit Hotararea AGA a S.C. X S.R.L. nr. 2, in care se prevede ca toate drepturile si obligatiile contractuale ale S.C. X S.R.L. ce revin din activitatea de proiectare vor fi transferate S.C. T S.R.L.

In conditiile in care debitoarea contesta modul in care s-a efectuat aceasta preluare, fara a exista acordul beneficiarului proiectului, adica al S.C. C S.A.- debitoarea- executantul acestui proiect catre beneficiarul final, instanta apreciaza ca fiind intemeiata sustinerea in privinta necesitatii de administrare de probatoriu suplimentar pentru a se stabili natura modalitatii juridice de preluare a drepturilor si obligatiilor de la S.C. X S.R.L. la S.C. T S.R.L., daca este vorba de o cesiune de creanta sau un alt mod de transmitere, in cel dintai caz fiind necesara pentru a putea opera cesiunea, cel putin o notificare in acest sens catre societatea debitoare, aspect pe care instanta constata ca S.C. T (iar nu S.C. X S.R.L.) l-a realizat abia la aproximativ 10 luni de la data Hotararii AGA de preluare a drepturilor si obligatiilor, si anume la data de 27.05.2010 (f.15).

De asemenea, fata de imprejurarea ca intre S.C. X S.R.L. si S.C. C S.A. nu a existat un contract care sa constate drepturile si obligatiile partilor in ceea ce priveste executarea Proiectului Tehnic Scoala cu 8 sali de clase Z, singurul inscris constatator al creantei solicitate este factura fiscala nr. 16 seria F-TEO, care este, intr-adevar, semnata si stampilata de primire de catre debitoare, dar este emisa la 14.01.2010 de catre S.C. T, o alta societate decat cea care a predat proiectul la data de 21.04.2008 – S.C. X S.R.L.-, societate cu privire la care, timp de un an si trei luni de zile (pana la suspendarea activitatii in data de 01.08.2009) nu reiese din nici un inscris ca ar fi emis vreo factura fiscala pentru individualizarea obligatiei de plata in sarcina S.C. C S.A.

Mai mult decat atat, sustinerile debitoarei sunt si in sensul ca proiectul in cauza a fost intocmit in mod defectuos, fapt care il face imposibil de aplicat fara a fi refacut, aspect cu privire la care creditoarea, in replica, a aratat ca sustinerea nu corespunde realitatii, avand in vedere imprejurarea ca la 22.08.2008, la o zi dupa ce proiectul a fost predat de catre creditoare debitoarei, s-a incheiat si procesul verbal de predare primire dintre debitoare si Consiliul Local Z, avand ca obiect proiectul tehnic, iar debitoarea a incasat suma de bani aferenta acestuia. Chiar daca aceste din urma aspecte reies din inscrisurile depuse la dosarul cauzei (f. 60-61), instanta apreciaza ca predarea proiectului si incasarea sumei de bani aferente de catre debitoare nu conduc in mod necesar – chiar si in prezenta documentelor de la filele 43-54 depuse de catre creditoare cu privire la verificarea proiectului – la concluzia viabilitatii proiectului, aspect care este relevant in cauza, intrucat debitoarea a ridicat probleme cu privire la indeplinirea obligatiei de executare asumata de catre proiectant, creditoarea din prezenta cauza, imprejurare cu consecinte directe in ceea ce priveste stabilirea obligatiei de plata, corelativa, in sarcina executantului proiectului, debitoarea.

Art. 1 din O.G. nr. 5/2001 impune ca cele trei conditii, respectiv creanta sa fie certa, lichida si exigibila, sa fie intrunite cumulativ, astfel ca lipsa unei dintre acestea conduce la respingerea actiunii.

In aceste conditii, instanta retine ca, in speta, creditoarea nu a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitoarei, in cuantumul solicitat in cererea de chemare in judecata si in conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr. 5/2001. Intrucat nu este indeplinita conditia caracterului cert al sumei solicitate, instanta apreciaza ca pretentia dedusa judecatii este nefondata, motiv pentru care va respinge actiunea creditoarei ca neintemeiata.

Pe cale de consecinta, instanta va respinge cererea creditoarei de obligare a debitorului la plata cheltuielilor de judecata si va obliga creditoarea S.C. T S.R.L. la plata catre debitoarea S.C. C S.A. a sumei de 2000 lei reprezentand onorariu avocat.

1