Stabilire domiciliu minor Minori


Acest drept de a avea legaturi personale cu minorul este recunoscut parintelui în considerarea interesului exclusiv al copilului. Asfel potrivit art 33 din legea 272/2004 copilul nu poate fi separat de parintii sai sau de unul dintre ei, impotriva vointei acestora, cu exceptia cazurilor expres si limitativ prevazute de lege , sub rezerva revizuirii judiciare si numai daca acest lucru este impus de interesul superior al copilului. De asemenea art 8 din CEDO privind respectarea vietii private si de familie include dreptul la vizita al parintelui caruia nu i-a fost incredintat copilul in vederea mentinerii contactului cu acesta, drept ce are in vedere si existenta unei legaturi afective intre parinte si minor; in cauza Keegan c.Irlandei – hotararea din 26.05.1994 – Curtea a statuat faptul ca statele au obligatia pozitiva de a nu impiedica tatii sa stabilesca legaturi cu copilul daca doresc sa faca acest lucru. In cauza Monory c. României ?i Ungariei Curtea a aratat ca “posibilitatea parintelui si a copilului de a se bucura reciproc de compania celuilalt reprezinta un element fundamental al vie?ii de familie, iar masurile na?ionale care stânjenesc aceasta posibilitate reprezinta o ingerin?a în dreptul la via?a de familie protejat de art.8, statele având obliga?ia de a asigura reunirea copilului cu parintele sau.”

Cu cererea înregistrata sub nr.617/207/2011, reclamantul C.C. a chemat în judecata si personal la interogatoriu pe pârâta C.A.M., solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se stabilieasca domiciliul minorei C.L.G, nascuta la 26.05.2009 la reclamant, obligarea pârâtei sa-i permita sa aibe legaturi personale cu minora în domiciliul acestuia, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca este casatorit cu pârâta, iar din relatiile de casatorie cu aceasta a rezultat la data de 26.05.2009 minora C.L.G., care se afla în grija si întretinerea pârâtei de aproximativ 1 an de când partile s-au despartit în fapt si care s-a mutat în domiciliul concubinului sau unde mai exista doi copii minori ai acestuia.

Solicita reclamantul ca legaturile persoanle cu minora sa se desfasoare de doua ori pe luna în week-end, cu posibilitatea luarii acesteia în domiciliul sau.

Sustine reclamantul ca, pâna în prezent a încercat în nenumarate rânduri sa-si viziteze copilul sau sa o poata lua în domiciliul sau, unde beneficiaza de toate conditiile necesare de crestere si educare, însa de fiecare data pârâta s-a opus, motiv pentru care solicita instantei admiterea actiunii asa cum a fost precizata.

În dovedire a depus la dosar copia certificatului de nastere al minorei Ciobanu Luciana Georgiana, nascuta la data de 26.05.2009 si taxa de timbru.

Pârâta, desi a fost legal citata, nu a depus la dosar întâmpinare, nu s-a prezentat în instanta si nu a produs probe în aparare.

Din oficiu, instanta a dispus introducerea în cauza conform art.42 al.1 C.fam a Autoritatii Tutelare de pe lânga Primaria com. Osica de Jos, jud. Olt, pentru efectuarea anchetelor sociale la domiciliile celor doi soti.

În sedinta publica din 18.03.2011 reclamantul si-a precizat actiunea, în sensul ca renunta la capatul de cerere privind încredintarea minorei si doreste stabilirea unui program de vizitare a minorei de 2 ori pe luna la domiciliul sau si în subsidiar la domiciliul pârâtei.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

Din relatia de casatorie a reclamntului C.C. cu pârâta C.A.M., a rezultat la data de 26.05.2009 minora C.L.G., care de la data despartirii în fapt a partilor a ramas în grija si întretinerea exclusiva a pârâtei.

Instanta constata ca pârâta se opune la vizitarea minorei de catre tatal sau, însa potrivit disp.art.97 – 98 C.fam, ambii parinti au aceleasi drepturi si obligatii fata de copii lor.

Potrivit art 30 alin 1 din Legea 272/2004 copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai iar potrivit art 31 alin 3 din aceeasi lege in cazul existentei unor neintelegeri intre parinti cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, instanta judecatoreasca, hotaraste potrivit interesului superior al copilului.

Acest drept de a avea legaturi personale cu minorul este recunoscut parintelui în considerarea interesului exclusiv al copilului. Asfel potrivit art 33 din legea 272/2004 copilul nu poate fi separat de parintii sai sau de unul dintre ei, impotriva vointei acestora, cu exceptia cazurilor expres si limitativ prevazute de lege , sub rezerva revizuirii judiciare si numai daca acest lucru este impus de interesul superior al copilului. De asemenea art 8 din CEDO privind respectarea vietii private si de familie include dreptul la vizita al parintelui caruia nu i-a fost incredintat copilul in vederea mentinerii contactului cu acesta, drept ce are in vedere si existenta unei legaturi afective intre parinte si minor; in cauza Keegan c.Irlandei – hotararea din 26.05.1994 – Curtea a statuat faptul ca statele au obligatia pozitiva de a nu impiedica tatii sa stabilesca legaturi cu copilul daca doresc sa faca acest lucru. In cauza Monory c. României ?i Ungariei Curtea a aratat ca “posibilitatea parintelui si a copilului de a se bucura reciproc de compania celuilalt reprezinta un element fundamental al vietii de familie, iar masurile nationale care stânjenesc aceasta posibilitate reprezinta o ingerinta în dreptul la viata de familie protejat de art.8, statele având obliga?ia de a asigura reunirea copilului cu parintele sau.”

De asemenea, in motivarea programului de vizitare ce va fi incuviintat, instanta apreciaza ca in speta intre tata si minora exista o relatie afectiva si este in interesul copilului a dezvolta aceasta relatie, dreptul parintelui de a-si vizita copilul implica obligatia legala de crestere, educare si supraveghere. În acest sens este relevanta interpretarea data art. 31 de catre Autoritatea Na?ionala pentru Protec?ia Drepturilor Copilului prin manualul Rolul si responsabilita?ile personalului didactic in protec?ia ?i promovarea drepturilor copilului (Editura Trei, Bucure?ti, 2006). În acest manual se recunoaste rolul important pe care trebuie sa îl joace tatal în cresterea ?i educarea copiilor care provin din familii divortate. Aceasta responsabilitate trebuie vazuta sub forma unei implicari active în toate aspectele vietiii copilului. Tatal trebuie sa joace un rol activ în via?a copilului – sa comunice, sa se joace, sa se implice în activita?i comune, sa stabileasca ?i sa explice reguli – , implicarea ambilor parin?i având beneficii incontestabile pentru dezvoltarea psihosociala a copilului. Este cunoscut faptul ca familiile monoparentale se numara printre grupurile sociale cele mai vulnerabile. Un copil crescut ?i educat cu dragoste ?i responsabilitate de ambii parin?i, chiar ?i atunci când ace?tia nu locuiesc împreuna, are ?anse mult mai mari de integrare ?i reu?ita sociala” I Instanta are in vedere insa varsta mica a minorei nascuta la 26.05.2009, astfel ca apreciaza ca luarea minorei la domiciliul reclamantului ar putea avea consecinte negative asupra cresterii si dezvoltarii acesteia, fiind mai adecvat ca la aceasta varsta vizitarea minorei de catre tata sa se faca la domiciliul mamei.

Avand in vedere aceste aspecte instanta considera ca este in interesul minorei ca aceasta sa aiba legaturi personale cu tatal .

In consecinta, instanta urmeaza sa admita în parte actiunea si sa încuviinteze ca reclamantul sa aiba legaturi personale cu minora Ciobanu Luciana Georgiana, nascuta la data de 26.05.2009, de doua ori pe luna – în prima si a treia saptamâna din luna – sâmbata de la orele 10.00 pâna la orele 12.00, în domiciliul pârâtei.

Postat 30.04.2011