Stabilire paternitate Minori


Titlu: stabilire paternitate

Data speţă: 14.03.2011

Prin cererea înregistrată sub nr.22/199/06.01.2011, pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamantul C. M. a chemat în judecată pe pârâta C. M., pentru ca instanţa, prin hotărârea pronunţată să stabilească faptul că reclamantul este tatăl minorei M. D., născută la data de 10.08.2007, iar minora să-i poarte numele.

Cererea a fost legal timbrată cu 12 lei taxă timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii se arată că părţile au întreţinut relaţii de concubinaj din anul 2006, în urma cărora a rezultat minora M. D., de care are grijă şi în prezent, minora este ataşată de reclamant, iar părţile locuiesc împreună cu minora.

În momentul naşterii minorei, nu a avut acte de identitate, şi nu a îndeplinit formalităţile de recunoaştere în termen legal, al minorei.

În dovedirea acţiunii a solicitat proba cu acte, martori, interogatoriul pârâtei, expertiză medico-legală.

Cererii de chemare în judecată i-a fost ataşat certificatul de naştere al minorei.

Prezentă la instanţă, pârâta a fost de acord cu acţiunea.

În cauză s-a audiat martorul H. E., la propunerea reclamantului.

În cauză, au fost citate în calitate de Autorităţi Tutelare Consiliul Local Buhuşi şi Consiliul Local al com.Gârleni.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 10.08.2007, din relaţiile de concubinaj ale părţilor, s-a născut minora M. D., în localitatea Bacău, conform certificatului de naştere nr.2802/16.08.2007, emis de primăria Municipiului Bacău.

Filiaţia a fost stabilită numai faţă de mamă.

La termenul din 07.02.2011, pârâta a declarat că este de acord cu acţiunea, reclamantul fiind tatăl copilului.

Aspectele de mai sus, sunt confirmate şi de depoziţia martorului H. E., audiat în cauză, care a relatat că părţile convieţuiesc iar pârâtul a avut grijă de copil.

Conform art.56 Cod familie „ filiaţia faţă de tată se stabileşte prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească” iar conform art.59 Cod familie , acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele său de mamă în termenul prevăzut de art.60 Cod familie.

Instanţa, constată îndeplinite condiţiile de admisibilitate a unei asemenea cereri, inclusiv cea referitoare la termenul de introducere a acţiunii, fiind incidente dispoziţiile art.60 al.3 Cod familie (respectiv convieţuirea părţilor subzistând şi în prezent astfel că termenul de prescripţie a acţiunii nu a început să curgă) motiv pentru care în baza textelor de lege menţionate anterior, va admite acţiunea şi va constata că reclamantul C. M. este tatăl minorei M.-D., născută la 10.08.2007, în Bacău.

Conform art.64 al.2 Cod familie „în cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa judecătorească va putea da încuviinţare copilului să poarte numele acestuia din urmă”.

Prin urmare, instanţa va încuviinţa ca minora să, poarte în viitor numele tatălui acela de „C.”.

Va dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în actul de naştere al minorei.

În temeiul art.274 şi 129 al.6 Cod pr.civilă, va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Red.PA 06.04.2011