Suspendarea judecăţii în cazul începerii urmăririi penale, îndeplinirea cerinţelor art. 244 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă şi ale art. 228 Cod procedură penală


 

Potrivit art. 244 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă „Instanţa poate suspenda judecata când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea”, în cauză, nu s-a început urmărirea penală, în sensul art. 228 Cod procedură penală, situaţie ce rezultă din adresa a I.P.J. Tulcea, dosarul aflându-se în faza actelor premergătoare. Pe cale de consecinţă, nu s-a făcut dovada condiţiilor sus menţionate, ci doar că s-a formulat plângere penală.

Prin urmare, greşit instanţa a suspendat judecata, astfel că instanţa de control judiciar, admiţând recursul, a modificat în tot încheierea, în sensul că a respins cererea de suspendare ca nefondată, şi a trimis cauza pentru continuarea judecăţii.

Tribunalul Constanţa, decizia civilă nr. 376/C din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |