Tagada paternitatii Minori


Tagada paternitatii

Data publicarii pe portal: 15.11.2010

Prin sentinta civila nr. 1181/23.02.2010 pronuntata in cauza nr. 46/311/2010 Judecatoria Slatina a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului S.G. invocata de instanta si în consecinta s-a respins actiunea civila având ca obiect tagada paternitatii formulata de reclamantul I.I. împotriva pârâtului S.G., ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

S-a admis în parte actiunea formulata de reclamantul I.I. domiciliat în Comuna Serbanesti, sat Serbanestii de Jos, Judetul Olt împotriva paratei I.P. si în consecinta s-a constatat ca este cu neputinta ca reclamantul sa fie tatal minorei I.J.N., nascuta la data de 6 decembrie 2009.

S-a dispus radierea numelui si prenumelui reclamantului, din certificatul de nastere al minorei, de la rubrica ,,tata”.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina cu nr. 2255/311/2009, reclamantul I.I. a chemat în judecata pe pârâti I.P. si S.G. întrucât este cu neputinta sa fie tatal minorei I.J.N., nascuta la data de 6 decembrie 2009 solicitând sa se dispuna radierea numelui si prenumelui sau, din actul de nastere al minorei, de la rubrica ,,tata,,

În motivarea actiunii arata ca s-a casatorit cu pârâta în iulie 2006, traind anterior în concubinaj din anul 2005, iar din casatorie a rezultat minorul I.F.P., nascut la data de 20 septembrie 2006. In vara anului 2007 s-a despartit în fapt de pârâta iar în toamna anului 2008, aceasta a intrat în concubinaj notoriu cu numitul S.G..

In vara anului 2009, pârâta a introdus actiune de însa nici pâna în momentul de fata nu a fost solutionata, iar pârâta în aceasta perioada a dat nastere minorei I.J.N., nascuta la data de 6 decembrie 2009.

Având în vedere ca în luna martie 2009, perioada în care este posibil sa fi fost conceputa minora, pârâta traia în concubinaj notoriu cu pârâtul S.G., este imposibil ca reclamantul sa fie tatal minorei nascuta în timpul casatoriei sale cu pârâta, întelegând astfel sa tagaduiasca aceasta paternitate.

Mentioneza reclamantul ca i s-a solicitat de catre pârâta sa mearga sa o ajute sa declare acest copil însa a refuzat, motiv pentru care aceasta minora nu a putut fi declarata la starea civila si nu i s-a eliberat certificat de nastere.

In aceasta situatie considera reclamantul ca, se impune a fi radiat numele si prenumele sau, din actul de nastere al minorei, la rubrica tata si eventual înscris numele actualului concubin al pârâtei, acesta fiind tatal natural al minorei.

În drept s-a invocat dispoz.art 54 C fam.

În sustinerea actiunii reclamantul a depus la dosar certificat medical constatator al nascutului viu nr. 1996, certificat de casatorie si a timbrat legal actiunea.

În dovedirea actiunii reclamantul a solicitat luarea unui interogatoriu pârâtei.

La termenul de judecata de astazi instanta a invocat din oficiu, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului S.G..

Analizând exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata din oficiu, instanta retine urmatoarele:

Principiul disponibilitatii ce guverneaza procesul civil lasa la libera apreciere a reclamantului fixarea cadrului procesual si a limitelor cererii inclusiv cu privire la persoanele cu care intelege sa isi dispute obiectul procesului.

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive este o exceptie de fond, absoluta si peremptorie, ce poate fi invocata si din oficiu de instanta.

Verificarea calitatii procesuale pasive in persoana pârâtului are prioritate in raport de orice aspecte legate de fondul cauzei(in acest sens, C.S.J, dec.127/1995, in Buletinul Jurisprudentei 1995).

Sarcina justificarii calitatii procesuale atât active cât si pasive revine reclamantului.

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana pârâtului si persoana celui obligat in raportul juridic obligational, deoarece raportul juridic de drept procesual nu se poate lega valabil decât intre partile raportului de drept material dedus judecatii.

Având în vedere aceste considerente instanta apreciaza ca în speta, pârâtul S.G. nu are calitate procesuala pasiva motiv pentru care va dispune admiterea exceptiei si în consecinta respingerea actiunii având ca obiect tagada paternitatii formulata de reclamantul I.I. împotriva pârâtului S.G., ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

În raport de înscrisurile existente la dosarul cauzei, de raspunsurile la interogatoriu ale pârâtei, se apreciaza ca actiunea promovata de reclamantul I.I., având ca obiect actiune în tagada paternitatii este întemeiata pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 54 alin2 Cod familiei, actiunea în tagaduirea paternitatii poate fi pornita numai de catre sotul mamei, întrucât el este singurul care poate aprecia daca este tatal copilului nascut de sotia sa.

De asemenea potrivit art. 53 alin2 din Codul familiei, copilul nascut dupa desfacerea, declararea nulitatii sau anularea casatoriei are ca tata pe fostul sot al mamei, daca a fost conceput în timpul casatoriei si nasterea a avut loc înainte ca mama sa fi intrat într-o noua casatorie.

În raport de probele administrate în cauza, instanta apreciaza ca prezumtia legala de paternitate instituita prin art. 53 din Codul Familiei a fost rasturnata , constatându-se ca reclamantul si pârâta au fost casatoriti de la data de 01.07.2006 fiind despartiti în fapt din vara anului 2007, iar copilul minor I.J.N., nascuta la data de 6 decembrie 2009 nu a fost rezultatul relatiilor de casatorie al partilor ci al pârâtei cu o alta persoana numitul S.G. cu care pârâta a convietuit din anul 2008 si în prezent în perioada în care potrivit art. 61 din Codul familiei este considerat timpul legal al conceptiunii cuprins între a treia suta si a suta optzecea zi dinaintea nasterii copilului.

De asemenea instanta în conformitate cu dispoz. Art. 8 din Conventia pentru apararea dreptului omului si a libertatilor fundamentale care consacra dreptul la respectarea vietii private si de familie în concordanta si cu jurisprudenta Curtii Europene a Dreptului Omului care a statuat ca protectia vietii familiale presupune si protectia juridica a raporturilor d e familie de fapt, iar nu doar a celor de drept ti în raport d e dispozitiile legale mai sus aratate aplicabile în speta cu care reclamantul a rasturnat prezumtia legala d e paternitate creând astfel copilului situatia de copil din afara casatoriei, conduce la concluzia ca reclamantul nu este tatal minorei I.J.N., nascuta la data de 6 decembrie 2009, urmând a se face cuvenitele rectificari în Registrul de stare civila având în vedere scopul actiunii si anume stabilirea statutului civil al minorei, vizând un interes major al acesteia.

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 119/ 1996 republicata cu privire la actele de stare civila, copie de pe prezenta hotarîre se va înainta Primariei Serbanesti, Serviciu de Stare Civila pentru a face mentiunile necesare în certificatul de nastere al minorei.

Se va lua act de declaratia reclamantului ca nu solicita cheltuieli de judecata.