Tâlhărie Tâlhărie


S-a retinut prin rechizitoriu că inculpatii in seara zilei de (…) au lovit pe partea vătămată E. M., provocandu-i leziuni pentru a căror vindecare a avut nevoie de 5-6 zile ingrijiri medicale, imprejurare în care au deposedat-o de un telefon mobil, marca Nokia, un încărcător si o sticlă de 1 litri cu tuică.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instante sub nr. (…)

In cursul cercetării judecătoresti, după verificarea regularitătii actului de sesizare, au fost audiati inculpatii, in conformitate cu dispozitiile art. 323 cod procedură penală raportat la art. 69 si următoarele cod procedură civila, acestia recunoscand faptele săvârsite .

Tot in cursul cercetării judecatoresti a fost audiată partea vatămată E. M. si martorii D. G., Z. M., T. M. E., F. O., T. A. si H. G..

Analizând probatoriul administrat instanţa constată că la data de (…), pe timp de noapte şi în loc public, inculpaţii B. I. şi T.G. au lovit-o pe partea vătămată E. M. în zona feţei, după care au sustras de la aceasta, în timp ce era căzută la pământ, un telefon mobil marca Nokia, un încărcător de telefon mobil şi o sticlă în care se afla 1 litri de ţuică. Conform certificatului medico-legal nr.(…) eliberat de Serviciul de Medicină Legală (…), partea vătămată E. M. a suferit în urma agresiunii leziuni traumatice care s-ar fi putut produce prin lovire cu corpuri dure, puteau data din (…) şi care au necesitat 5-6 zile îngrijiri medicale pentru vindecare în lipsa complicaţiilor. Leziunile constatate nu prezentau nivelul de gravitate în a produce urmări din cele prevăzute de art.182 Cod penal.

În urma analizei actelor şi lucrărilor dosarului instanţa constată că inculpaţii se fac vinovaţi, fiecare în parte, de săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută şi pedepsită de art.211 al.1,2 lit.b,c şi al.2 ind.1 lit.a Cod penal, text de lege enunţat în şedinţă publică şi în baza căruia aceştia vor fi condamnaţi. Deşi nu au recunoscut săvârşirea faptei reţinute în sarcina lor, din declaraţia părţii vătămate, coroborată şi cu declaraţia martorilor audiaţi rezultă cu certitudine existenţa faptei de tâlhărie, comisă cu vinovăţie de către cei doi inculpaţi. Pentru aceste motive va respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor comise.

La individualizarea pedepselor instanţa va avea în vedere dispoziţiile art.72 Cod penal.

Pentru faptele săvârşite, instanţa va condamna pe fiecare inculpat la pedeapsa închisorii şi în baza art.71 al.1,2 Cod penal va interzice acestora drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal, având în vedere că inculpaţii au comis infracţiuni pentru care legea prevede pedepse cu închisoare în cuantum mare, că aceştia nu au avut o atitudine sinceră şi au încercat să inducă în eroare atât organele de urmărire penală, cât şi instanţa de judecată cu privire la realitatea faptelor.

Instanţa va lua act că partea vătămată E.M. constituită partea civilă, a recuperat bunurile sustrase şi va respinge ca nedovedită cererea acesteia privind obligarea inculpaţilor la plata sumei de (…) lei reprezentând contravaloarea lucrării dentare pretins efectuată în urma agresiunii.

În temeiul art.191 al.1 Cod procedură penală va obliga fiecare inculpat la plata sumei de (…) lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor comise de către inculpaţi.

În temeiul art.211 al.1,2 lit.b,c şi al.2 indice 1 lit.a Cod penal condamnă pe inculpatul T.G. la o pedeapsă de:

-7 (şapte) ani închisoare.

În temeiul art.71 al.1,2 C.p. interzice inculpatului drepturile prevăzute de

art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b C.p.

În temeiul art.211 al.1,2 lit.b,c şi al.2 indice 1 lit.a Cod penal condamnă

pe inculpatul B. I , la o pedeapsă de:

-7 (şapte ani) închisoare.

În temeiul art.71 al.1,2 C.p. interzice inculpatului drepturile prevăzute

de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b C.p.

Ia act că partea civilă E. M. a recuperat bunurile sustrase de către inculpaţi şi respinge ca nedovedită cererea privind obligarea inculpaţilor la plata sumei de (…) lei reprezentând contravaloarea lucrării dentare.

În temeiul art.191 al.1 C.p.p. obligă fiecare inculpat la plata sumei de(…) lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.