Teren intravilan – zona de protectie bloc de locuinte si spatii verzi Fondul funciar


Prin sentinta civila nr. 6687/26.04.2010 pronuntata de Judecatoria Iasi a fost admisa în parte acţiunea civilă, a fost anulat ordinul nr. 796/27.10.2009 emis de către Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi si a fost obligat pârâtul să reconstituie în natura, în favoarea reclamantului, dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 318 mp teren, A fost respinsa ca neîntemeiată acţiunea în ceea ce priveşte restul de 408,80 mp teren.

Pentru a hotara astfel prima instanta a retinut ca din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, rezultă că situaţia de fapt reţinută de către pârât este parţial reală, cea mai mare parte din terenul solicitat de către reclamant nefiind afectat de nici un detaliu de sistematizare .

In recursul declarat de Prefectul Judetului Iasi s-au aratat urmatoarele:

Instanta a preluat in mod gresit sustinerile expertului topometrist potrivit carora terenul considerat de acesta fara detalii de sistematizare poate fi retrocedat pe vechiul amplasament. Loturile stabilite prin expertiza ca fiind libere de detalii de sistematizare sunt de fapt si de drept prin ele insele componente ale sistematizarii zonei constituind spatii de utilitate publica. Nu se poate concluziona ca terenul este neafectat de detalii de sistematizare din moment ce cuprinde spatii verzi amenajate situate intre blocurile de locuinta si celelalte elemente de sistematizare avand prin urmare o afectatiune de utilitate publica si facand parte inerent din sistematizarea Municipiului Iasi.

Instanta a preluat in mod gresit sustinerile expertului topometrist potrivit carora terenul considerat de acesta fara detalii de sistematizare poate fi retrocedat pe vechiul amplasament. Loturile stabilite prin expertiza ca fiind libere de detalii de sistematizare sunt de fapt si de drept prin ele insele componente ale sistematizarii zonei constituind spatii de utilitate publica. Nu se poate concluziona ca terenul este neafectat de detalii de sistematizare din moment ce cuprinde spatii verzi amenajate situate intre blocurile de locuinta si celelalte elemente de sistematizare avand prin urmare o afectatiune de utilitate publica si facand parte inerent din sistematizarea Municipiului Iasi.

Recursul a fost admis, sentinta modificata, in sensul respingerii plangerii ca neintemeiata, retinandu-se urmatoarele:

In recursul declarat de Prefectul Judetului Iasi s-au aratat urmatoarele: