Tranzacţie. Partaj de bunuri comune. Acţiune introdusă de creditor. Admisibilitate


 

Reclamanţii au solicitat constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei încheiate între pârâţi în cadrul procesului de partaj bunuri comune şi obligarea la daune în favoarea lor, invocând cauza ilicită, întrucât s-a urmărit şi obţinut crearea stării de insolvabilitate a pârâtului, debitor prin sentinţa penală de condamnare pentru omor.

Prin sentinţa civilă nr. 5111/1 octombrie 2001 a Judecătoriei Suceava, apelul reclamanţilor a fost respins, reţinându-se că, faţă de dispoziţiile art. 785 Cod civil, reclamanţii, în calitate de creditori, nu şi-au exercitat dreptul de opoziţie la partaj, iar cauza ilicită nu a fost dovedită, cu atât mai mult cu cât la data încheierii tranzacţiei creanţa nu era certă, lichidă şi exigibilă, tranzacţia fiind anterioară sentinţei penale.
în recurs s-a reţinut că reclamanţii nu au avut posibilitatea de a uza de căile de atac împotriva sentinţei civile nr. 3489/9 martie 1999 a Judecătoriei Iaşi, care a consfinţit tranzacţia prin care pârâtei i-a fost recunoscută o cotă de contribuţie de 100% la dobândirea apartamentului bun comun, întrucât aceasta nu le este opozabilă. Mai mult, reclamanţii creditori nu au putut interveni în proces pentru a-şi proteja drepturile, cât timp nu au cunoscut despre existenţa acestuia. De altfel, procesul s-a desfăşurat în termen scurt, la o instanţă din altă localitate, iar procesul penal în care pârâtul secund a fost condamnat nu fusese finalizat. Sentinţa penală a fost pronunţată 10 zile mai târziu, la 19.03.1999, pârâţii cunoscând pretenţiile băneşti ale reclamanţilor ce s-au constituit, în termen legal, părţi civile în dosarul penal, astfel că tranzacţia a fost încheiată, indiscutabil, în frauda interesului reclamanţilor, creanţa fiind anterioară acesteia.

Din interpretarea art. 271 şi 272 Cod procedură civilă rezultă că dispozitivul hotărârilor care consfinţesc învoiala părţilor reprezintă o transpunere a convenţiei acestora, ceea ce nu echivalează cu o judecată întemeiată pe probe, aşa încât, chiar dacă tranzacţia este constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă, convenţia părţilor, ca orice contract, este susceptibilă de a fi atacată pe calea dreptului comun. Cum în cazul partajului efectuat în lipsa creditorilor oponenţi legea prezumă caracterul său fraudulos iar această prezumţie nu a fost răsturnată de pârâţi, recursul a fost admis, ambele hotărâri modificate şi acţiunea admisă aşa cum a fost formulată.

Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 528 din 2003

LEGI DE INTERES

privind sistemul unitar de pensii public

a educaţiei naţionale

privind reforma în domeniul sănătăţii

a contabilităţii

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989

privind societăţile comerciale

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

JURISPRUDENŢĂ

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

Ultimele :

MODELE DE ACTE

DICŢIONAR JURIDIC

Ultimele definiţii din :

© 2016 LegeAZ.net – Legislaţie românească actualizată la zi, gratis !

| | |

| |