Urgenta este prezumata în situaţia în care se solicită încredinţarea minorului pe calea ordonanţei preşedinţiale când părinţii sunt în proces de divorţ Minori


Prin cererea inregistrata pe rolul instantei reclamantul X a chemat in judecata pe pârâtaY, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta pe cale de ordonanta presedintiala sa dispuna incredintarea minorei Z, respectiv evacuarea pârâtei din imobilul proprietate in devalmasie.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca din casatoria partilor s-a nascut minora, este despartit in fapt de sotia, intrucât aceasta a plecat din domicilu in strainatate, impreuna cu un barbat, cu care ar avea o relatie extraconjugala, iar, el nu a fost anuntata de aceasta plecare in prealabil, desi ar fi fost in interesul minorei.

Pârâta a depus intâmpinare si cerere reconventionala, solicitând respingerea cererilor principale ale reclamantului ca neintemeiate, respingerea actiunii ca inadmisibila pe calea ordonantei principale, iar, prin cerere reconventionala a solicitat incredintarea minorei catre pârâta

In motivare, s-a aratat ca solicitarea reclamantului de incuviintare lui a minorei, pe calea ordonantei presedintiale, este inadmisibila intrucât acesta nu justifica toate conditiile admiterii unei ordonante presedintiale, fiind necesare cercetari de fond, respectiv urgenta nu ar fi justificata datorita faptului ca minora locuieste cu pârâta

Pentru admiterea cererii reconventionale pe calea ordonantei presedintiale si incredintarea minorei siesi, ca mama, precizeaza ca minora este foarte atasata de ea, o astfel de solutie fiind conforma juriprudentei CEDO, care aprecieaza ca pentru un copil si parintele sau, faptul de a fi impreuna constituie un element fundamental al vietii de familie-art.8 CEDO-Cauza Erkson contra Suediei, anul 1989. Arata, de asemenea, ca desi nu are un lunar constant, parintii sai, bunicii materni o ajuta pecuniar in fiecare luna, bunicul matern fiind angajat, iar mama pensionara , ceea ce ii confera sprijin financiar in a-si creste fetita minora.

Raportat la admisibilitatea cererii de incredintare minor, instanta constata urmatoarele:

Potrivit art 581 c.p.c., instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Textul stabileste doua conditii de admisibilitate ale cererii de ordonanta presedintiala, respectiv urgenta si caracterul vremelnic al masurii solicitate a se lua pe aceasta cale, din care rezulta, iplicit, conform doctrinii şi pacticii judiciare, si a treia conditie: masura luata sa nu prejudece fondul.

Potrivit art. 613/2 Cod Procedura Civila : ”Instanta poate lua,pe tot parcursul procesului, prin ordonanta presedintiala, masuri vremelnice cu privire la incredintarea copiilor minori, la obligatia de intretinere, la alocatia pentru copii si la folosinta locuintei”.

Doctrina si jurisprudenta sunt unanime in a aprecia ca, in astfel de cazuri, urgenta este prezumata, fara a fi necesare probe suplimentare pe acest aspect.

Solutia este, de altfel, logica: potrivit art. 98 alin. 1 Codul Familiei masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor se iau de catre parinti,de comun acord. Or, in cazul in care intre parinti se declanseaza o procedura de divort,este greu de presupus ca acestia ar mai putea sa cada de acord asupra masurilor privitoare la minor. Asa fiind, legiuitorul a creat posibilitatea ca instanta sa decida care anume dintre parinti va lua masurile privitoare la minor pana la solutionarea cererii de divort, prezumând urgenta pentru admisibilitatea unei astfel de măsuri, neconditionat.

Potrivit Deciziei de indrumare nr. 10/1969 a fostului Tribunal Suprem in determinarea interesului copiilor minori se tine seama de o serie de factori, printre care: posibilitatile materiale ale parintilor, posibilitatile de dezvoltare fizica,intelectuala si morala pe care copiii le pot gasi la unul dintre parinti, varsta copilului, comportarea parintilor fata de copil inainte de divort, legaturile de afectiune stabilite intre copil si familie.De asemenea, la aprecierea intereselor copiilor,instanta trebuie sa tina seama de intregul complex de imprejurari privind varsta si sexul copilului, atasamentul acestuia fata de unul sau altul dintre parinti, de posibilitatile materiale si moralitatea parintilor si, in general, de existenta celor mai prielnice conditii pentru cresterea si educarea minorului. Desigur, instanta nu poate analiza aceste criterii decat in cadrul sumar cu care partile au inteles sa investeasca instanta, si anume procedura ordonantei presedintiale, derogatorie de la dreptul comun, guvernată de principiul celeritătii, si fara a prejudeca fondul.

In opinia instantei, in considerarea interesului superior la minorului este de preferat ca, la acest moment, sa nu se dispuna masuri de natura a-i schimba foarte mult viata de pana acum, ci, dimpotriva, de a se mentine, pe cat posibil, un mediu de viata deja familiar, adica de a râmâne cu mama.

Sentinţa a rămas irevocabilă prin respingerea recursului la 07.04.2011.