Uzucapiune. Edificare construcţii. Moştenire şi partaj voluntar. Intabulare. Superficie Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Instanta a admis în parte actiunea, în sensul ca a respins capatul de cerere privind stabilirea dreptului de superficie si a admis celelalte capete de cerere. În motivare s-a aratat ca terenul este situat în satul Doroteia, iar pe acest teren pârâta CA si defunctul sau sot CP au edificat o bucatarie de vara, stapânind terenul de 596 mp începând cu anul 1971 public, sub nume de proprietari, continuu si netulburat, timp de peste 30 de ani, fiind îndeplinite conditiile prev. de art.1846 si urmatoarele cod civil. Dupa decesul lui CP, intervenit la 06.01.2002, în baza partajului voluntar intervenit între mostenitori, reclamantul a preluat terenul în litigiu; pe acest teren reclamantul a construit în urma cu circa 20 de ani constructiile casa, baie, beci, magazie, sura cu grajd. În ce priveste capatul de cerere privind stabilirea dreptului de superficie pentru parcelele 710/33, 710/34 si 710/35 în favoarea reclamantului, instanta a constatat ca acest teren face parte din domeniul public si nu poate face obiectul nici unui mod de dobândire, fiind inalienabil, insesizabil si imprescriptibil, acest capat de cerere fiind respins; reclamantul are posibilitatea, conform pârâtului Orasul Frasin, de a-si rezolva situatia juridica a terenului pe cale administrativa.