Uzucapiune.lipsa elementului intentional al posesiei Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)


Uzucapiune.Lipsa elementului intentional al posesiei

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 27 . 06 . 2008 , sub nr….. , reclamanţii .M.B. si M.N au solicitat în contradictoriu cu pârâtii C.G. , T. N. si F. I. , să se constate că prin efectul uzucapiunii de 30 de ani au devenit proprietarii suprafeţei de teren de 270 mp, situată în Bucureşti, str.X nr.31 A , sector 3, iar prin accesiune au devenit proprietarii construcţiei edificate pe teren.

In motivare reclamanţii au arătat că in anul 2008 au cumparat prin chitanta sub semnatura privata de la C. G. imobilul situat in Bucureşti, str.X nr.31 A , sector 3. La randul sau C. G. a cumparat in anul 1982 terenul si constructia de la T. N. care la randul lui l-a cumparat in acelasi mod de la F. I. in 1970 . Din momentul achizitionarii atat ei cat si paratii au atapanit neintrerupt terenul si casa , achitand toate taxele si impozitele . In tot acest timp de 30 ani au fost considerati adevarati , fiind intrunite conditiile prevazute de lege pentru a se constata uzucapiunea . Solicita sa se constate prin jonctiunea posesiilor ca au indeplinit o posesie utila , continua si netulburata sub nume de proprietar .

In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art 1860 , 1890 , 1847 , 482 , 488 Cciv.

In dovedire au depus la dosar, în copie,inscrisuri ( filele 5-11) .

La data de 30 . 09 . 2009 reclamntii au modificat cadrul procesual pasiv in sensul introducerii in cauza a paratilor P.A.M.A.L , P. D. V. , S. I. si ca urmare a decesului lui F. I. pe paratii P. A. si F. L .

Instanţa a încuviinţat si administrat , la propunerea reclamanţilor, probele cu înscrisuri, testimonială cu doi martori, expertiză topo şi expertiză construcţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 25.05.2008 reclamantii au intrat in posesia imobilului situat in Bucuresti, str. X nr 31 A , sector 3, compus din teren in suprafata de 270 mp si a constructiei formate din 2 camere si hol , in baza unui inscris sub semnatura privata (fila 5 ), intitulat chitanta de vanzare – cumparare , incheiat cu paratul C.G .

La randul sau paratul C.G. a dobandit imobilul printr-un alt inscris sub semnatura privata intitulat chitanta ( fila 6 ) nedatat , de la paratul T. N care intrase in posesia acestuia de la numitul F. I la data de 02. 08 .1970 conform inscrisului sub semnatura privata – „ chitanta de vanzare – cumparare „ ( fila 7 ) .

Referitor la aceste acte juridice, nefiind indeplinita conditia “ad validitatem” a formei autentice (impusă de Decretul nr. 144/1958), manifestarea de vointa a partilor este nula ca vinzare cumparare, dar produce efectele juridice ale unui de vinzare cumparare, in baza principiului conversiunii actului juridic. Totodată, înscrisurile sub semnatura privata prezintă relevanţă pentru a atesta împrejurarea intrării reclamantilor si a autorilor sai in posesia terenului menţionat, coroborată cu celelalte probe administrate în cauză.

Uzucapiunea de lungă durată este recunoscută de art.1890 C.civ. în favoarea posesorului bunului care poate „prescrie prin treizeci de ani fără ca cel ce invocă această prescripţie să fie obligat a produce vreun titlu şi fără să i se poată opune reaua-credinţă”.

Pentru a putea dobândi proprietatea bunului prin uzucapiunea prelungită, posesorul trebuie să îndeplinească două condiţii: în primul rând, să posede bunul în tot timpul prevăzut de lege, adică 30 de ani, şi, în al doilea rând, posesia sa să fie utilă, adică neafectată de vreun viciu.

In cauza de fata reclamantii invoca de asemenea jonctiunea posesiilor in sensul de a adauga la termenul posesiei sale a timpului cat lucrul a fost posedat de autorii sai .

Cu toate acestea jonctiunea posesiilor nu poate fi invocata in cazul in care posesia unui imobil a fost transmisa printr-un act juridic lovit de nulitate absoluta , caz in care nu se creeaza un raport valabil pentru jonctiune in vederea invocarii uzucapiuni .

Or , asa cum am vazut autorii reclamantilor au transmis posesia terenului prin acte juridice sub semnatura privata lovite asadar de nulitate absoluta , motiv pentru care nu se poate invoca jonctiunea posesiilor in favoarea reclamantilor cu consecinta ca acestia nu pot adauga termenul scurs anterior datei de 25 . 05 . 2008 la termenul posesiei lor . Pe cale de consecinta fata de faptul ca nu s-a nascut in mod valabil raportul de jonctiune de posesii reclamantii nu au posedat in tot timpul prevazut de lege, respectiv 30 ani .

Chiar in masura in care joctiunea posesiilor ar fi posibila urmeaza sa cercetam in ce masura autorii reclamantilor au exercitat o posesie apta sa conduca dobandirea drepptului de proprietate pe calea uzucapiunii .

Două elemente trebuie să fie intrunite , cumulativ , pentru ca stăpânirea unui lucru sa poată fi calificată drept posesie : un element material – corpus şi un element intentional – animus .

Conform depozitiilor celor doi martori audiati in cauză D. J. si N. F. imobilul situat pe str X nr 31 A , sector 3 a fost stapanit de F.I. , apoi de C/ G. ca in prezent sa fie stapanit de reclamantii M.B.I si M. N., fiind asadar dovedit primul element al posesiei , contactul direct cu bunul.

Cu toate acestea elementul intentional sau psihologic , vointa celui care stapaneste bunul de a efectua aceasta stăpânire pentru sine , de a se comporta cu privire la lucru ca un adevarat proprietar nu poate rezulta exclusiv din depozitiile martorilor . Acestia certifica doar stapanirea materiala exercitata asupra bunului , prezumtia prevăzută de art 1854 C.civ fiind in fapt rasturnata de ansamblul probator administrat.

Conform relatiilor obtinute de la Directia de Impozite si taxe Locale Sector 3( fila 30 ca urmare a relatiilor solicitate de instanta ) pentru imobilul situat in str X nr 31 A , sector 3 nu se gasesc documente de evidenta fiscala anterioare anului 2008 . Incepand cu data de 13 . 03 . 2008 ( cu aproximativ 3 luni inainte de promovarea prezentei cereri de chemare in judecata ) s-a emis procesul – verbal instiintare plata pentru imobilul in litigiu pe numele lui C. G. . De asemenea instanta constata ca nici reclamantii nu s-au inscris pe rolul fiscal in vedere achitarii taxelor si impozitelor . Asadar reclamantii si pretinsii lor autori nu au inteles sa se comporte ca adevarati proprietari cu privire la imobil prin indeplinirea obligatiei corelative a dreptului afirmat si anume plata taxelor si impozitelor aferente bunului . Prin aceasta actele de stapânire exercitate de acestia pot fi interpretate si altfel decat ca fiind corespunzătoare elementului psihologic al posesiei , posesia avand caracter echivoc , intrucat nu se poate sti daca exista animus sibi habendi in perioada dintre 1970 si 2008 .

Simpla folosinta a bunului neinsotită de manifestari care sa conduca la concluzia ca reclamantii stapânesc imobilul pentru sine in calitate de proprietari nu confera acestora calitatea de posesori . Or , din cercetarea fondurilor arhivistice ale Directiei de Impozite si Taxe Locale nu rezultă nici o exteriorizare a faptului ca reclamantii si pretinsii lor autori au stapanit lucrul sub nume de proprietari pana in anul 2008 .

Avand in vedere ca reclamantii nu au exercitat o posesie in timpul prevazut de lege – 30 ani – instanta urmează sa respinga primul capat de cerere privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat in Bucuresti , str X nr 31 A , sector 3 ca neintemeiat

Cu privire la capătul 2 din acţiune şi anume constatarea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară asupra construcţiei edificate vazând dispozitiile art 492 C.civ – „Orice constructie , plantatie sau lucru făcut in pământ sau asupra pământului , sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui , până ce se dovedeşte din contra” –înturcât dreptul de proprietate cu privire la teren nu a fost stabilit din punct de vedere juridic, ştiut fiind faptul că imobilul construcţie urmează soarta imobilului teren, instanţa urmează să respingă şi acest capăt de cerere pentru considerentele expuse în raport de primul capăt de cerere ca neintemeiat.