Act administrativ cu caracter individual emis anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004.Inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate. Acte ale autorităţilor publice


Act administrativ cu caracter individual emis anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004.Inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate.

În temeiul principiului consacrat de art.1 din Codul civil şi art.15 alin.2 din României , republicată, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, neavând putere retroactivă, procedura specială privind soluţionarea excepţiei de nelegalitate , reglementată prin Legea nr.554/2004, este aplicabilă numai actelor administrative adoptate sau emise după intrarea în vigoare a acestei legi, respectiv anterior datei de 6 ianuarie 2005.

Tribunalul Mehedinţi a fost sesizat prin încheiere de către Judecătoria Drobeta Turnu Severin cu excepţia de nelegalitate a actelor administrative prin care s-a aprobat planul urbanistic general şi planul urbanistic zonal al comunei D. excepţie invocată de reclamanţi.

Tribunalul Mehedinţi a respins excepţia de nelegalitate ca inadmisibilă pentru următoarele considerente:

Reclamanţii au invocat excepţia de nelegalitate a actelor administrative prin care s-a aprobat planul urbanistic general şi planul urbanistic zonal al comunei D .

Potrivit relaţiilor comunicate de Primăria comunei D. planul de amenajare a teritoriului şi planul urbanistic general al comunei Devesel au fost aprobate prin HCL nr.11/2.11.1999 a Consiliului Local al comunei D.

Conform art.4(1) din Legea nr.554/2004 legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.

În temeiul principiului consacrat de art.1 din Codul civil şi art.15 alin.2 din Constituţia României , republicată, potrivit căruia legea dispune numai pentru viitor, neavând putere retroactivă, procedura specială privind soluţionarea excepţiei de nelegalitate , reglementată prin Legea nr.554/2004 , este aplicabilă numai actelor administrative adoptate sau emise după intrarea în vigoare a acestei legi.

Aşadar, în cazul actelor administrative emise anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004 , respectiv anterior datei de 6 ianuarie 2005, excepţia de nelegalitate se soluţionează în raport de dispoziţiile art.17 C.pr.civ. potrivit cărora cererile accesorii şi incidentale sunt de competenţa instanţei sesizate cu judecarea cererii principale.

Cu alte cuvinte, excepţia de nelegalitate care vizează HCL nr.11/1999 adoptată de Consiliul Local D., act administrativ emis anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004, este inadmisibilă în procedura specială reglementată de Legea nr.554/2004.

rezumat judecător Barbu Adela