ACT ADMINISTRATIV SUBSECVENT. RAPORTUL DINTRE ACTUL SUBSECVENT Şl ACTUL ADMINISTRATIV PRINCIPAL


Instanţa de fond a dat hotărârea cu aplicarea greşită a legii, întrucât a stabilit că un act administrativ subsecvent este nelegal, deşi reia practic dispoziţiile actului administrativ principal, în condiţiile în care acesta din urmă a fost declarat legal de către aceeaşi instanţă, în alt dosar.

Este adevărat că la momentul la care instanţa de fond soluţiona cauza de faţă, celălalt dosar nu era încă soluţionat pe fond, dar, pentru o mai bună administrare a justiţiei şi, nu în ultimul rând, pentru a respecta logica faptelor, cauza de faţă trebuia suspendată în temeiul art.244 pct.1 din Codul de procedură civilă, aşteptându-se soluţia instanţei cu privire la legalitatea actului administrativ principal, ce urma să fie determinantă în aprecierea legalităţi actului subsecvent

Prin sentinţa civilă nr.915/2001, Tribunalul Teleorman a admis acţiunea formulată de reclamanta “X” S.A. în contradictoriu cu Primarul Municipiului Alexandria şi a anulat Dispoziţia nr.74/2001 a Primarului Municipiului Alexandria în ceea ce o priveşte pe reclamantă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că nu se justifică perceperea de către organele administraţiei publice locale de taxe şi impozite asupra construcţiilor aparţinând reclamantei, fără ca inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public să fie definitivă.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul, arătând că actul administrativ atacat priveşte reţelele telefonice şi electrice din zona drumurilor Municipiului Alexandria şi construcţii speciale scutite de plata taxelor şi impozitelor potrivit Legii nr.27/1997.

Instanţa de recurs a dispus prin încheiere, în temeiul art.244 pct.1 din Codul de procedură civilă, suspendarea soluţionării recursului până la soluţionarea recursului împotriva sentinţei civile nr.1.136 din 24 septembrie 2001 a Tribunalului Teleorman (dosar nr.2.294/CA/2001, având ca obiect anularea Hotărârii nr.67/2000 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria).

La repunerea cauzei pe rol, instanţa de recurs a constatat că actul administrativ atacat este Dispoziţia nr.74/2001, emisă de Primarul Municipiului Alexandria pentru punerea în aplicare a Hotărârii nr.67/2000 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Prin decizia civilă nr.358/2002, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Administrativ a admis recursul formulat şi a modificat sentinţa recurată în sensul că a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de recurs a reţinut că hotărârea nr.67/2000 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria, act administrativ de autoritate cu caracter normativ, a fost de asemenea atacată în contencios administrativ. Prin sentinţa civilă nr.1.136/2001 a Tribunalului Teleorman (rămasă irevocabilă prin decizia nr.256/2001 a Curţii de Apel Bucureşti -Secţia Contencios Administrativ, prin care s-a respins recursul ca nefondat), a fost respinsă acţiunea prin care “X” S.A. a cerut anularea Hotărârii nr.67/ 2000 a Consiliului Local al municipiului Alexandria. Rezultă, deci, că legalitatea H.C.L. Alexandria a fost stabilită cu putere de lucru judecat.

Instanţa de recurs a reţinut că hotărârea instanţei de fond a fost dată cu aplicarea greşită a legii. Aceasta deoarece instanţa de fond a stabilit că un act administrativ subsecvent este nelegal, deşi reia practic dispoziţiile actului administrativ principal, în condiţiile în care acesta din urmă a fost declarat legal de către aceeaşi instanţă, în alt dosar.

Este adevărat că la momentul la care instanţa de fond soluţiona cauza de faţă, celălalt dosar nu era încă soluţionat pe fond. Pentru o mai bună administrare a justiţiei şi, nu în ultimul rând, pentru a respecta logica faptelor, cauza de faţă trebuia suspendată în temeiul art.244 pct.1 din Codul de procedură civilă, aşteptându-se soluţia instanţei cu privire la legalitatea actului administrativ principal, ce urma să fie determinantă în aprecierea legalităţii actului subsecvent.

De asemenea, instanţa de recurs a mai reţinut că Dispoziţia nr.74/2001, a fost emisă de Primarul Municipiului Alexandria cu respectarea dispoziţiilor art.3 pct.4 din Legea nr.213/1998, precum şi ale Hotărârii nr.67/2000 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Pentru aceste motive, instanţa a admis recursul şi a modificat sentinţa recurată în sensul că a respins acţiunea ca neîntemeiată. (Judecator Simona Marcu)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 490/2002)