Acţiune a prefectului pentru anularea unui contract de închiriere a unei suprafeţe de teren către o societate comercială. Lipsa licitaţiei publice. Teren aparţinând domeniului privat al localităţii


Va ft admisă acţiunea prefectului referitoare la anularea unui contract de închiriere încheiat de primar cu o societate comercială având ca obiect un teren aparţinând domeniului privat al localităţii, deoarece au fost încălcate prevederile art. 76 din Legea nr. 69/1991, în sensul că nu există o hotărâre a consiliului local cu privire la închiriere şi nici nu s-a făcut dovada organizării unei licitaţii publice în acest scop.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 266/1996)

Prin cererea înregistrată la nr. 601/12.07.1995, reclamantul Prefectul Municipiului Bucureşti şi S.A.I. a chemat în judecată pe pârâţii Primarul comunei Brăneşti, S.A.I., şi P.V.N. pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea contractului de închiriere nr. 988/10.04.1994, cu cheltuieli de judecată.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că prin actul atacat Primarul comunei Brăneşti a închiriat firmei „N.O.P.” – S.R.L., reprezentată de P.V.N., un teren în suprafaţă de 8 m.p., situat în str. Soldat Petre Ion, lângă Dispensarul medical, menţionându-se că acesta face parte din proprietatea privată a Consiliului Local al comunei Brăneşti.

Contractul de închiriere a fost încheiat fără respectarea dispoziţiilor art. 76 din Legea nr. 69/1991, în sensul că primarul comunei nu avea dreptul să îl încheie fără o hotărâre a consiliului local comunal şi, pe de altă parte, nu s-a organizat o licitaţie publică, în condiţiile legii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că la data de 28.04.1994, între pârâţii L.S., în calitate de Primar al comunei Brăneşti şi P.V.N., reprezentantul firmei „N.O.P.” – S.R.L., a intervenit un contract de închiriere, „cu avizul Consiliului Local”, pentru un teren în suprafaţă de 8 m.p., situat în str. Soldat Petre Ion, lângă Dispensarul medical, în scopul amplasării unui chioşc metalic pentru difuzarea presei.

Termenul de închiriere este de 2 ani, şi poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

în cauză nu s-a făcut dovada existenţei hotărârii consiliului local privind această închiriere, ci numai în contract există o menţiune despre un aviz al acestui organ administrativ, fără a fi probată cu vreun act.

Pe de altă parte, nu s-a făcut nici dovada organizării, în condiţiile legii, a licitaţiei publice.

Faţă de această situaţie, fiind încălcate dispoziţiile exprese ale art. 76 din Legea nr. 69/1991, instanţa constată întemeiată acţiunea, pe care urmează a o admite şi va dispune anularea contractului de închiriere nr. 988/1.04.1994, privind terenul individualizat mai sus, în suprafaţă de 8 m.p.