Actiune în anularea deciziei baroului, de respingere a cererii de primire în profesia de avocat fara examen. Lipsa dovezii modului de desfasurare a probei de verificare a cunostintelor. Consecinte Avocaţi


Având în vedere faptul ca proba orala, de verificare a cunostintelor candidatilor privind legislatia ce reglementeaza exercitarea profesiei de avocat, se constata ca principalul criteriu de determinare a candidatilor ce urmeaza a fi declarati admisi, lipsa oricarei dovezi privind modul de derulare a probei, sub aspectul întrebarilor adresate, a raspunsurilor si, respectiv, a notarii obtinute pentru fiecare din acestea, este de natura sa induca ideea de arbitrariu si subiectivism în derularea procedurii de testare, încalcând principiul transparentei actului decizional în materie administrativa.

Temei de drept: Legea nr. 51/1995, art. 16.

Sentinta civila nr. 56/20.02.2012