ACŢIUNE ÎN CONSTATARE. INADMISIBILITATE. IMPOZIT PE PROFIT. SCUTIRE ACTIVITATE PRODUCTIVĂ


Dispoziţiile art. 111 C. pr. civ. nu sunt aplicabile în administrativ. Art. 5 lit. „a” din Legea nr. 12/1991, privind scutirea de impozit pe profit pe o perioadă de 5 ani este aplicabilă unităţilor productive, indiferent de momentul începerii activităţii.

Reclamanta societate comercială a chemat în judecată Ministerul Finanţelor şi Garda Financiară solicitând anularea deciziei nr. 263/1997 şi respectiv a procesului-verbal nr. 30037/1995.

în motivarea acţiunii reclamanta a sustinut că în actul de control încheiat de Garda Financiară s-a reţinut greşit că s-a sustras de la plata impozitului pe profit, motiv pentru care a fost obligată şi la plata majorărilor de întârziere. Reclamanta a mai susţinut că beneficiază de dispoziţiile art. 5 lit. „a” din Legea nr. 12/1991 şi art. 31 din O.G. nr. 70/1994, privind scutirea de impozit pe profit pe o durată de 5 ani de la data înfiinţării societăţii.

Reclamanta a solicitat totodată să se constate că desfăşoară activitate exclusiv productivă.

Curtea de Apel Bucureşti Secţia Contencios-Administrativ a admis acţiunea, a dispus anularea procesului-verbal nr. 30037/1995 încheiat de Garda Financiară Bucureşti şi decizia nr. 263/1997 a Ministerului Finanţelor.
S-a respins ca inadmisibil capătul de cerere privind constatarea că reclamanta desfăşoară activitate productivă.

La pronunţarea acestei sentinţe, Curtea a avut în vedere actele dosarului şi expertiza de specialitate stabilind că reclamanta a obţinut venituri din activitatea de producţie în domeniul industriei alimentare şi se încadrează în prevederile art. 5 lit. „a” din Legea nr. 12/1991 şi art. 30 din O.G. nr. 70/ 1994, beneficiind de scutire de impozit pe profit pe o perioadă de 5 ani.

Pe baza unui supliment de expertiză s-a stabilit că momentul de la care se calculează acest termen este cel al înfiinţării societăţii şi cel de la care societatea se profilează pe activitatea productivă. Societatea avea prevăzută în statutul său şi producţie industrială.

Avându-se în vedere că din statutul societăţii şi actele contabile rezultă că reclamanta desfăşoară activitate productivă, s-a respins ca inadmisibil capătul de cerere privind constatarea acesteia, dispoziţii art. 111 C. proc. Civilă, nefiind aplicabile în contencios administrativ.

Notă: Sentinţa a rămas definitivă prin respingerea recursului, ca nefondat, de Curtea Supremă de Justiţie, prin decizia civilă nr. 1584/2000. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 1254/1999)