ACŢIUNE ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGAREA AUTORITĂTILOR LA SCUTIREA DE PLATA TAXELOR VAMALE PENTRU IMPORTUL DE BUNURI REPREZENTÂND DONAŢII CU CARACTER UMANITAR ÎN TEMEIUL OG NR. 26/1993, APROBATĂ PRIN LEGEA NR. 102/1994


Potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, este scutit de la plata taxelor vamale importul de bunuri reprezentând donaţii cu caracter social sau umanitar, însă aceste dispoziţii legale nu sunt aplicabile dacă bunul a fost donat în România.

Fundaţia „X”, prin acţiunea introdusă la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Administrativ, a solicitat obligarea Direcţiei Generale a Vămilor să efectueze formalităţile vamale de scutire a plăţii taxelor pentru un automobil care face obiectul contractului de autentificat cu nr. 1566/21.04.1998.

in motivarea acţiunii, reclamanta a invocat dispoziţiile Legii nr. 102/1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1993, precum şi faptul că pârâta a refuzat efectuarea scutirii de plata taxelor vamale pentru autoturismul marca „Citroen”, dobândit de la C.H.D. prin donaţie.

Analizând susţinerile reclamantei, instanţa de fond a reţinut că, într-adevăr potrivit dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, importul de bunuri reprezentând donaţii cu caracter social sau umanitar este scutit de plata taxelor vamale.

însă, instanţa a remarcat că în cauză nu se putea vorbi de un import, având în vedere faptul că autoturismul a fost donat în ţară, aşa cum reieşea şi din contractul de donaţie autentificat, astfel că, prin sentinţa civilă nr. 44/ 19.01.1999 a respins acţiunea ca nefondată.

împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta, invocând ca motiv de casare dispoziţiile art. 284 şi 286 alin. 5 din Regulamentul Vamal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 629/1997.

Notă: Curtea Supremă de Justiţie – Secţia Contencios Administrativ, considerând că soluţia Instanţei de fond este legală şi temeinică, a respins recursul ca nefondat.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de recurs a reţinut că, în mod corect, instanţa de fond a apreciat că dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, nu sunt aplicabile in cazul în care donaţia cu caracter social sau umanitar se realizează în ţară.

De asemenea, instanţa de recurs a reţinut că dispoziţiile art. 284 şi 286 alin. 5 din Regulamentul Vamal al României, invocate de recurentă în motivarea recursului, nu sunt contrare prevederilor art. 5 din ordonanţa în discuţie, nereglementând scutirea de plata taxelor vamale pentru bunurile donate după introducerea lor în ţară. (Judecator Simona Marcu)