ACŢIUNE ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. SESIZAREA INSTANTEI ÎNAINTE DE EXPIRAREA TERMENULUI DE 30 DE ZILE ÎN CARE AUTORITATEA ADMINISTRATIVĂ TREBUIE SĂ SOLUŢIONEZE RECURSUL ADMINISTRATIV


Cu toate că sesizarea instanţei de administrativ s-a făcut la numai trei zile de la înregistrarea reclamaţiei administrative, procedura prealabilă prevăzută de art. 5 din Legea nr. 29/1990 este îndeplinită, cu atât mai mult cu cât, în speţă, autoritatea administrativă nu a răspuns petentului nici până la soluţionarea recursului.

Prin sentinţa civilă nr. 533/1999, Tribunalul Călăraşi a admis excepţia neîndeplinirii procedurii administrative prealabile prevăzută de art. 5 din Legea nr. 29/1990 şi a respins ca prematur introdusă acţiunea modificată a reclamantei SC „X” SRL pentru anularea Dispoziţiei nr. 313/1999 emisă de Primarul Municipiului Călăraşi.

Pentru a decide astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamanta SC „X” SRL nu a parcurs procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ, cererea de chemare în judecată fiind introdusă la numai trei zile de la înregistrarea recursului graţios la organul administrativ care a emis actul.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, arătând că a îndeplinit procedura prevăzută de art. 5 din Legea nr. 29/1990 şi că nu a primit răspuns nici până la declararea recursului.

Prin decizia civilă nr. 49/2000, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ a admis recursul, a casat sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de recurs a reţinut că, într-adevăr, sesizarea instanţei de contencios administrativ s-a făcut la numai trei zile de la înregistrarea reclamaţiei administrative.

însă, instanţa a mai reţinut că autoritatea pârâtă nu a răspuns societăţii petente nici până la soluţionarea recursului, drept care a apreciat că reclamanta a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art. 5 din Legea nr. 29/1990. (Judecator Simona Marcu)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 49/2000)